openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1648029 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html
Date Sat, 27 Dec 2014 01:09:11 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec 27 01:09:10 2014
New Revision: 1648029

URL: http://svn.apache.org/r1648029
Log:
Updated to reflect Csaba's changes

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html?rev=1648029&r1=1648028&r2=1648029&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/support/index.html Sat Dec 27 01:09:10 2014
@@ -10,13 +10,13 @@
 <h1 class="welcometitle">Sveiki! Čia „Apache OpenOffice“ pagalba</h1>
 
 <p>
-Sveiki apsilankę „Apache OpenOffice“ pagalbos svetainėje! Prašome rinktis
Jus dominančią temą:
+Sveiki apsilankę „Apache OpenOffice“ pagalbos svetainėje! Rinkitės jus
dominančią temą:
 <ul>
   <li>
-    <a href="#rtfm">Įrangos dokumentuotė</a>
+    <a href="#community-support">Bendruomenės pagalba</a>
   </li>
   <li>
-    <a href="#community-support">Bendruomenės pagalba</a>
+    <a href="#rtfm">Įrangos dokumentuotė</a>
   </li>
   <li>
     <a href="#professional-services">Profesionalios paslaugos</a>
@@ -30,72 +30,71 @@ Sveiki apsilankę „Apache OpenOff
 </ul>
 </p>
 
-<a name="rtfm" id="rtfm"></a> 
-<span class="supporthead">„Apache OpenOffice“ dokumentuotė:</span>
-<div class="support">
-  <ul>
-    <li>
-      <span class='title'>
-      <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation">„Apache
OpenOffice“ vikipedija: dokumentuotės puslapis</a>
-      </span>
-      <br />
-      DUK, naudojimo vadovėliai, patarimai, pamokėlės, diegimas ir t.t. Ypač
rekomenduojama 
-      savarankiškai pagalbos ieškantiems naujiems naudotojams.
-    </li>
-
-    <li>
-      <span class='title'>
-      <a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">Nesklandumų
registras (pranešimai apie riktus)</a>
-      </span>
-      <br />
-      Gera vieta įsitikinti, ar riktas jau žinomas. Ieškoti riktų gali
visi, 
-      tačiau pranešti apie naują nesklandumą gali tik prisijungę naudotojai.
-    </li>
-  </ul>
-  
 
   <a name="community-support" id="community-support"></a> 
-  <span class="supporthead">„Apache OpenOffice“ bendruomenės pagalba:</span>
+  <span class="supporthead">„Apache OpenOffice“ bendruomenės pagalba
</span>
   <div class="support">
     <ul>
       <li>
         <span class='title'>
-        <a href="http://user.services.openoffice.org/">„Apache OpenOffice“
bendruomenės forumas</a>
+        <a href="http://forum.openoffice.org/">„Apache OpenOffice“
bendruomenės forumas</a>
         </span>
         <br/>
-        Pagrindinis „Apache OpenOffice“ naudotojų forumas. Itin naudinga
ir rekomenduojama. 
-        Bendruomenės savanorių nemokamai teikiama pagalba.
+        Pagrindinis „Apache OpenOffice“ naudotojų forumas. Itin naudinga
ir rekomenduojama. Bendruomenės savanorių nemokamai teikiama pagalba.
       </li>
       <li>
         <span class='title'>
-        Naudotojų susirašinėjimo grupė
+        <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public">Naudotojų
susirašinėjimo grupė</a>
         </span>
         &nbsp;(<a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org?subject=subscribe%20users">Užsisakyti</a>

-        / <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list">Archyvai</a>)
+        / <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public">Archyvai</a>)
         <br>
-        Dar vienas bendruomeninės pagalbos kanalas, dalyvaujant viešojo susirašinėjimo
grupėje. Norint matyti atsakymus į pateiktus klausimus, būtina užsisakyti..
+        Dar vienas bendruomeninės pagalbos kanalas, dalyvaujant viešojo susirašinėjimo
grupėje. Norint matyti atsakymus į pateiktus klausimus, būtina užsisakyti. 
       </li>
       <li>
-        <span class="title">
+        <span class='title'>
         <a href="http://openoffice.apache.org/native-lang.html">„Apache
OpenOffice“ susirašinėjimo grupės gimtosiomis kalbomis</a>
         </span>
         <br />
         Susirašinėjimo grupės keliomis gimtosiomis kalbomis.
       </li>
+       <li>
+      <span class='title'>
+      <a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">Nesklandumų
registras (pranešimai apie riktus)</a>
+      </span>
+      <br />
+      Gera vieta įsitikinti, ar riktas jau žinomas. Ieškoti riktų gali
visi, tačiau pranešti apie naują nesklandumą gali tik prisijungę naudotojai.
<br /><em>Prierašas:</em> Įprastinės pagalbos geriau kreiptis forumuose
arba susirašinėjimo grupėse. 
+    </li>
+		</ul>
 
   </div>
+  
+<a name="rtfm" id="rtfm"></a> 
+<span class="supporthead">„Apache OpenOffice“ dokumentuotė</span>
+<div class="support">
+  <ul>
+    <li>
+      <span class='title'>
+      <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation">„Apache OpenOffice“
vikipedija: dokumentuotės puslapis</a>
+      </span>
+      <br />
+      DUK, naudojimo vadovėliai, patarimai, pamokėlės, diegimas ir t.t. Ypač
rekomenduojama 
+      savarankiškai pagalbos ieškantiems naujiems naudotojams.
+    </li>
+  </ul>
+ </div>
 
 
  <a name="professional-services" id="professional-services"></a> 
   <span class='supporthead'>Profesionalios paslaugos</span>
   <div class="support">
-    <p><a href="/bizdev/consultants.html">Konsultantų puslapyje</a>
vardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys su „Apache OpenOffice“ susijusias
profesionalias paslaugas.</p>
+    <p>On our <a href="/bizdev/consultants.html">Konsultantų puslapyje</a>
vardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys su „Apache OpenOffice“ susijusias
profesionalias paslaugas.</p>
 </div>
 
   <a name="books" id="books"></a> 
   <span class='supporthead'>Knygos apie „Apache OpenOffice“</span>
   <div class="support">
-    <p><a href="/support/books.html">Knygų puslapyje</a> vardijama
šūsnis knygų, parašytų įvairiomis „Apache OpenOffice“ temomis
– tiek bendrajam, tiek ypatingajam išprusimui.</p>
+    <p>On our <a href="books.html">Knygų puslapyje</a> vardijama
šūsnis knygų, parašytų įvairiomis „Apache OpenOffice“ temomis
– tiek bendrajam, tiek ypatingajam išprusimui.</p>
 
  <a name="online-resources" id="online-resources"></a> 
   <span class='supporthead'>Žiniatinklio ištekliai</span>
@@ -104,7 +103,7 @@ Sveiki apsilankę „Apache OpenOff
     <ul>
       <li>
         <span class='title'>
-        <a rel="nofollow" href="http://www.oooforum.org/">(Netarnybinis) „Apache
OpenOffice“ forumas</a>
+        <a rel="nofollow" href="http://www.oooforum.org/">(Netarnybinis) „Apache
OpenOffice“ forumas – <em>šiuo metu veikia nepatikimai</em></a>
         </span>
         <br />
         Bendravimas visais „Apache OpenOffice“ klausimais Mime
View raw message