openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r938994 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/participate/contact.html
Date Wed, 04 Feb 2015 18:06:31 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Feb 4 18:06:30 2015
New Revision: 938994

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Feb 4 18:06:30 2015
@@ -1 +1 @@
-1657343
+1657351

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Feb 4 18:06:30 2015
@@ -1 +1 @@
-1657343
+1657351

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html Wed Feb 4 18:06:30
2015
@@ -42,7 +42,7 @@
    <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų ir plėtinių
lietuvinimas ir priežiūra<br>
    </td>
    <td>2013–</td>
-   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają
ir žinyną, verčia ir prižiūri lietuviškąją <a href="http://www.openoffice.org/lt/"
title="„Apache OpenOffice“ lietuviškai">tinklavietę</a>, dokumentuoja
klaidas riktų registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/" title="Riktų registras
„Bugzilla“">„Bugzilla“</a>, <a href="http://extensions.openoffice.org/"
title="„Apache OpenOffice“ plėtiniai">plėtinių</a> tinkavietėje
prižiūri lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries"
title="Lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynai">žodynus</a>
bei lietuviškąją skaitmenų perrašymo skaitvardžiais ir valiutų pavadinimais
priemonės <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/numbertext-lithuan
 ian-numbertext-lietuviskai" title="NumberText in Lithuanian / „NumberText“ lietuviškai">„NumberText“</a>
laidą.</td>
+   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają
ir žinyną, verčia ir prižiūri lietuviškąją <a href="http://www.openoffice.org/lt/"
title="„Apache OpenOffice“ lietuviškai">tinklavietę</a>, dokumentuoja
klaidas riktų registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/" title="Riktų registras
„Bugzilla“">„Bugzilla“</a>, <a href="http://extensions.openoffice.org/"
title="„Apache OpenOffice“ plėtiniai">plėtinių</a> tinkavietėje
tvarko lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries"
title="Lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynai">žodynus</a>
bei lietuviškąją skaitmenų perrašymo skaitvardžiais ir valiutų pavadinimais
priemonės <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/numbertext-lithuanian-numb
 ertext-lietuviskai" title="NumberText in Lithuanian / „NumberText“ lietuviškai">„NumberText“</a>
laidą.</td>
    <td>
    <a href="mailto:astepukonis@apache.org" title="Spustelėjus siųsti el. laišką">astepukonis@apache.org</a></td>
   </tr>Mime
View raw message