openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r939117 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_compliance.html
Date Thu, 05 Feb 2015 15:45:05 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Feb 5 15:45:05 2015
New Revision: 939117

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Feb 5 15:45:05 2015
@@ -1 +1 @@
-1657351
+1657608

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Feb 5 15:45:05 2015
@@ -1 +1 @@
-1657351
+1657608

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html Thu Feb 5 15:45:05
2015
@@ -35,6 +35,7 @@
 <h2 id="apache-pranasumas">„Apache“ pranašumas</h2>
 <p>Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo
licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms
licencijoms priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra
tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos
instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir
<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">„Apache“ programinės
įrangos licenciją 2.0</a>, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.</p>
 <p>Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“
licencija leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių
arba autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti
ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas
viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos
verslui – ženkliai mažinamos.</p>
+<p><i>„The Apache Software Foundation“ susilaiko nuo siūlymų
arba raginimų teikti pirmenybę kuriai nors programinės įrangos licencijai arba
licencijų šeimai.</i></p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message