openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1657613 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext
Date Thu, 05 Feb 2015 15:54:25 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Feb  5 15:54:24 2015
New Revision: 1657613

URL: http://svn.apache.org/r1657613
Log:
Added disclaimer based on English website.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext?rev=1657613&r1=1657612&r2=1657613&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext Thu Feb  5 15:54:24 2015
@@ -26,7 +26,6 @@ Vengdamos BSA audito išlaidų ir ga
 
 Bendrosios PĮTT išlaidos sudaro naudojamos programinės įrangos „atitikties
sąnaudas“. Šios sąnaudos nekelia įmonių našumo, neteikia naudos klientams,
nedidina pelningumo. Tai tik būdas švelninti riziką. PĮTT papildo kitas programinės
įrangos naudojimo sąnaudas – licencijavimo, priežiūros ir mokymo.
 
-
 ##Atvirosios programinės įrangos atitikties sąnaudos
 
 Skirtingai nuo komercinės programinės įrangos licencijų, atvirosios programinės
įrangos licencijos leidžia programinę įrangą platinti laisvai. Atitikties sąnaudos
įmonėms mažėja, nes poreikio apskaityti programų naudojimą nebelieka.
@@ -37,11 +36,9 @@ Rūpestis – neišgalvotas. Kaip
 
 Vadinasi, atitikties sąnaudos, pasitelkus pirminius priverstinio viešumo tekstus, nuosavybinės
programinės įrangos naudojimo sąnaudas netgi viršija, kadangi įmonė rizikuoja
būti priversta padaryti viešai prieinamą pirminį savo nuosavybinio gaminio tekstą,
leisdama juo naudotis laisvai ir nemokamai. Siekiant švelninti šią riziką, imamasi
papildomo darbuotojų švietimo, papildomų patikros procedūrų, papildomų vidinių
auditų – rūpesčių tik daugėja. Tad naudojant priverstinio viešumo programinę
įrangą, atitikties sąnaudos įmonėje auga. Ši aplinkybė nebūtinai yra
neigiama. Svarbu įsidėmėti, jog naudojant atvirąją programinę įrangą
pagal priverstinio viešumo licencijas, gali rastis papildomų išlaidų.
 
-
 ##„Apache“ pranašumas
 
-
-Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo licencijos.
Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms licencijoms
priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra tinkamesnės
naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos instituto (MIT)
ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir [„Apache“
programinės įrangos licenciją 2.0][3], taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.
+Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo licencijos.
Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms licencijoms
priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra tinkamesnės
naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos instituto (MIT)
ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir [„Apache“
licenciją 2.0][3], taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.
 
 Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“ licencija
leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių arba
autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti
ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas
viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos
verslui – ženkliai mažinamos.
 
@@ -50,4 +47,4 @@ Kaip ir kitos atvirosios programinės
 [1]: https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us
 [2]: http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/
 [3]: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-[4]: http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters
+[4]: http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters
\ No newline at end of fileMime
View raw message