openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1657618 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Thu, 05 Feb 2015 16:15:18 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Feb 5 16:15:18 2015
New Revision: 1657618

URL: http://svn.apache.org/r1657618
Log:
Edited text in accordace to changes by kschenk.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1657618&r1=1657617&r2=1657618&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Thu Feb 5 16:15:18 2015
@@ -30,7 +30,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
  - [Nemokama](why_free.html)
 
-  Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti *nemokamai*.
Rinkinys, kaip ir visa kita fondo „Apache Software Foundation“ prižiūrima
programinė įranga, platinamas [nemokamai](http://www.apache.org/free/) pagal [„Apache
2.0“ licenciją](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html "„Apache 2.0“
licencija"). Vadinasi, jį galima naudoti visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo
ir viešojo administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių.
Galima kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams –
visiems, kam tik norima.
+  Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti *nemokamai*.
Rinkinys, kaip ir visa kita fondo „Apache Software Foundation“ prižiūrima
programinė įranga, platinamas [nemokamai](http://www.apache.org/free/) pagal [„Apache
licenciją 2.0“](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html "„Apache licencija
2.0“"). Vadinasi, jį galima naudoti visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo
ir viešojo administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių.
Galima kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams –
visiems, kam tik norima.
 
 ## Kur šiuo metu naudojamas „Apache OpenOffice“?
 Mime
View raw message