openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r987709 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Sun, 08 May 2016 09:36:16 GMT
Author: buildbot
Date: Sun May 8 09:36:15 2016
New Revision: 987709

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:36:15 2016
@@ -1 +1 @@
-1742782
+1742783

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:36:15 2016
@@ -1 +1 @@
-1742782
+1742783

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Sun May 8 09:36:15
2016
@@ -0,0 +1,69 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <title>Apache OpenOffice - Volledige installatie vs. Taalpakket</title>
+ <style type="text/css">
+ /* <![CDATA[ */
+ /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
+ @import "styles.css";
+ @import "exceptions.css";
+ /* ]]> */
+ </style>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body style="padding: 10px 10px 10px 10px;">
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/download/">download</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+ <!-- The text in the H1 tag is intentionally shown as not displayable, just to please
accessibility tools like a
+ screen reader. -->
+ <h1 style="display: none;">Apache OpenOffice</h1>
+ <h2 style="display: none;">Apache OpenOffice</h2>
+
+ <h3>Apache OpenOffice - Volledige installatie vs. Taalpakket</h3>
+
+ <p>Standaard biedt Apache OpenOffice één enkele taal aan bij het installeren
van een volledige installatie. Volledige installatie betekent
+ dat alle toepassings (Writer, Calc, Impress, etc.) beschikbaar zijn. Deze term is niet
aan talen gebonden.</p>
+
+ <p>Wanneer u één of meer talen wilt gebruiken in Apache OpenOffice voor de
gebruikersinterface (bijvoorbeeld menu's, dialoogvensters en
+ berichten ) en onderwerpen van de Help, dan wordt aanbevolen om taalpakketten te gebruiken.
Het idee is om een basisinstallatie te hebben voor,
+ bijv., Nederlands (nl) en aaanvullende talen daarbij, zonder dat een volledige installatie
voor elke taal nodig is. Hiertoe dient
+ elk taalpakket te worden geïnstalleerd bovenop een volledige installatie. Belangrijks
is dat hetzelfde versienummer en
+ platform moet overeen komen met de basisinstallatie (het is bijvoorbeeld niet mogelijk
om een taalpakket te installeren van de uitgave
+ 4.0.0 bovenop de basisinstallatie van 4.1.0).</p>
+
+ <p>Taalpakketten bevatten alleen bronbestanden om menu's, dialoogvensters, berichten,
etc. in uw favoriete taal weer te geven maar er
+ is geen programmaogica. In het geval dat tekst niet volledig is vertaald zullen sommige
elementen van de gebruikersinterface of Help-onderwerpen worden weergegeven
+ in Engels als standaard taal.</p>
+
+ <p>Nadat het taalpakket is geïnstalleerd kan naar de nieuwe taal worden geschakeld
via het menu "Extra - Opties - Taalinstellingen
+ - Talen - Gebruikersinterface".</p>
+
+ <p><b>Onthoud alstublieft het volgende:</b><br />
+ Momenteel zijn woordneboeken niet opgenomen in taalpakketten, alleen in volledige installaties.
Deze beperking is een technisch
+ probleem dat nog steeds dient te wordne opgelost, bekijk <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=124473">Bug
124473</a> voor meer details.<br/>
+ Gebruikers die taalpakketten installeren moeten een extra stap doen om handmatig het passende
woordenboek te downloaden van de
+ <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries" title="Get Apache
OpenOffice Extensions and Dictionaries" target="_blank">website voor Extensies </a>.<br/>
+ Woordenboeken worden onafhankelijk van het uitgaveschema van Apache OpenOffice verbeterd
+ en worden vaak afzonderlijk aangeboden. Zij kunnen worden bijgewerkt elke keer als nieuwe
+ versies worden uitgegevens.
+ </p>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message