openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1742784 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Sun, 08 May 2016 09:38:10 GMT
Author: digro
Date: Sun May  8 09:38:09 2016
New Revision: 1742784

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1742784&view=rev
Log:
modified

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html?rev=1742784&r1=1742783&r2=1742784&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Sun May  8 09:38:09 2016
@@ -21,7 +21,7 @@
   <h3>Apache OpenOffice - Volledige installatie vs. Taalpakket</h3>
 
   <p>Standaard biedt Apache OpenOffice één enkele taal aan bij het installeren
van een volledige installatie. Volledige installatie betekent
-  dat alle toepassings (Writer, Calc, Impress, etc.) beschikbaar zijn. Deze term is niet
aan talen gebonden.</p>
+  dat alle toepassingen (Writer, Calc, Impress, etc.) beschikbaar zijn. Deze term is niet
aan talen gebonden.</p>
 
   <p>Wanneer u één of meer talen wilt gebruiken in Apache OpenOffice voor de
gebruikersinterface (bijvoorbeeld menu's, dialoogvensters en
   berichten ) en onderwerpen van de Help, dan wordt aanbevolen om taalpakketten te gebruiken.
Het idee is om een basisinstallatie te hebben voor,Mime
View raw message