openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r987710 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Sun, 08 May 2016 09:38:40 GMT
Author: buildbot
Date: Sun May 8 09:38:40 2016
New Revision: 987710

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:38:40 2016
@@ -1 +1 @@
-1742783
+1742784

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:38:40 2016
@@ -1 +1 @@
-1742783
+1742784

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Sun May 8 09:38:40
2016
@@ -37,7 +37,7 @@
  <h3>Apache OpenOffice - Volledige installatie vs. Taalpakket</h3>
 
  <p>Standaard biedt Apache OpenOffice één enkele taal aan bij het installeren
van een volledige installatie. Volledige installatie betekent
- dat alle toepassings (Writer, Calc, Impress, etc.) beschikbaar zijn. Deze term is niet
aan talen gebonden.</p>
+ dat alle toepassingen (Writer, Calc, Impress, etc.) beschikbaar zijn. Deze term is niet
aan talen gebonden.</p>
 
  <p>Wanneer u één of meer talen wilt gebruiken in Apache OpenOffice voor de
gebruikersinterface (bijvoorbeeld menu's, dialoogvensters en
  berichten ) en onderwerpen van de Help, dan wordt aanbevolen om taalpakketten te gebruiken.
Het idee is om een basisinstallatie te hebben voor,Mime
View raw message