openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1742788 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Sun, 08 May 2016 09:54:17 GMT
Author: digro
Date: Sun May  8 09:54:17 2016
New Revision: 1742788

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1742788&view=rev
Log:
corrected typo

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html?rev=1742788&r1=1742787&r2=1742788&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Sun May  8 09:54:17 2016
@@ -44,7 +44,7 @@
   <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries" title="Get Apache
OpenOffice Extensions and Dictionaries" target="_blank">website voor Extensies </a>.<br/>
   Woordenboeken worden onafhankelijk van het uitgaveschema van Apache OpenOffice verbeterd
   en worden vaak afzonderlijk aangeboden. Zij kunnen worden bijgewerkt elke keer als nieuwe
-  versies worden uitgegevens.
+  versies worden uitgegeven.
   </p>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of fileMime
View raw message