openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r987716 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Sun, 08 May 2016 09:54:48 GMT
Author: buildbot
Date: Sun May 8 09:54:48 2016
New Revision: 987716

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:54:48 2016
@@ -1 +1 @@
-1742786
+1742788

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun May 8 09:54:48 2016
@@ -1 +1 @@
-1742786
+1742788

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Sun May 8 09:54:48
2016
@@ -60,7 +60,7 @@
  <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries" title="Get Apache
OpenOffice Extensions and Dictionaries" target="_blank">website voor Extensies </a>.<br/>
  Woordenboeken worden onafhankelijk van het uitgaveschema van Apache OpenOffice verbeterd
  en worden vaak afzonderlijk aangeboden. Zij kunnen worden bijgewerkt elke keer als nieuwe
- versies worden uitgegevens.
+ versies worden uitgegeven.
  </p>
 
  </div>Mime
View raw message