openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r987798 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/download/full_vs_lp.html
Date Mon, 09 May 2016 12:45:02 GMT
Author: buildbot
Date: Mon May 9 12:45:02 2016
New Revision: 987798

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon May 9 12:45:02 2016
@@ -1 +1 @@
-1742938
+1742939

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon May 9 12:45:02 2016
@@ -1 +1 @@
-1742938
+1742939

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/download/full_vs_lp.html Mon May 9 12:45:02
2016
@@ -47,7 +47,7 @@
  4.0.0 bovenop de basisinstallatie van 4.1.0).</p>
 
  <p>Taalpakketten bevatten alleen bronbestanden om menu's, dialoogvensters, berichten,
etc. in uw favoriete taal weer te geven maar er
- is geen programmaogica. In het geval dat tekst niet volledig is vertaald zullen sommige
elementen van de gebruikersinterface of Help-onderwerpen worden weergegeven
+ is geen programmalogica. In het geval dat tekst niet volledig is vertaald zullen sommige
elementen van de gebruikersinterface of Help-onderwerpen worden weergegeven
  in Engels als standaard taal.</p>
 
  <p>Nadat het taalpakket is geïnstalleerd kan naar de nieuwe taal worden geschakeld
via het menu "Extra - Opties - TaalinstellingenMime
View raw message