openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1777882 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Sun, 08 Jan 2017 13:51:00 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 8 13:51:00 2017
New Revision: 1777882

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1777882&view=rev
Log:
Corrected typo.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1777882&r1=1777881&r2=1777882&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Sun Jan 8 13:51:00 2017
@@ -162,7 +162,7 @@
    <p><em>2014 m. rugpjūčio 21 d.:</em>
     „Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią
tarnybinę 
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing_apache_openoffice_4_1"
-    title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.1">laidą 4.1.1.</a>.
+    title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.1">laidą 4.1.1</a>.
     <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.1+Release+Notes"
     title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.1 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
     funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"Mime
View raw message