openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1009857 [5/7] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/aa/ content/am/ content/da/ content/da/Archive/ content/da/Archive/doc/ content/da/Archive/doc/howto/ content/da/Archive/doc/howto/calc/ content/da/Archive/doc/...
Date Wed, 05 Apr 2017 14:42:01 GMT
Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/Image2.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/Image3.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/Image3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/calc1_DA.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/calc1_DA.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/calc/calc1_DA.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,306 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/">doc</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/">howto</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/calc/">calc</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold">
+<h2>Vejledning: Hvordan man udf&oslash;rer simple beregninger samt formatering af celler og ark i en mappe.</h2>
+
+<h5 align="center"><i>OpenOffice.org dokumentationsprojektet</i></h5>
+
+<p>Indholdsfortegnelse:</p>
+
+<blockquote>
+<p>1. <a href="#1">En kort introduktion</a>. Indf&oslash;ring i de v&aelig;rkt&oslash;jer der er til r&aring;dighed i regnearket.<br>
+ 2. <a href="#2">Indledende beregninger</a>.<br>
+ 3. <a href="#3">Personlig formatering</a>.<br>
+ 4. <a href="#4">Udskrivning af arbejdet</a>.<br>
+ 5. <a href="#5">Skrevet af</a>.</p>
+</blockquote>
+
+<p><a name="1"></a><font size="4"><strong>1. En kort introduktion. Indf&oslash;ring i de v&aelig;rkt&oslash;jer der er til r&aring;dighed i regnearket.</strong></font></p>
+
+<p>Allerf&oslash;rst er det vigtigt at blive fortrolig med de v&aelig;rkt&oslash;jer der er umiddelbart tilg&aelig;ngelige i regnearket. S&aring; kan man altid hen ad vejen l&aelig;re mere om de avancerede beregninger der kan udf&oslash;res i regnearket.</p>
+
+<p><img src="Image1.jpg" width="731" height="573"></p>
+
+<p><br>Lige under titellinjen (den med logoet) er der fire ikonlinjer:</p>
+
+<ul>
+<li>En <strong>Menulinje</strong></li>
+<li>En <strong>Funktionslinje</strong></li>
+<li>En <strong>Objektlinje</strong></li>
+<li>En <strong>Formellinje</strong></li>
+</ul>
+
+<p><strong>Menulinjen</strong> indeholder de forskellige hovedmenuer i regnearket. <strong>Funktionslinjen</strong> giver adgang til funktionsikoner s&aring;som <strong>&Aring;bn fil, Gem dokument, Klip, Kopier, S&aelig;t ind</strong> og andre almindelige handlinger i OpenOffice.org. <strong>Objektlinjen</strong> indeholder et v&aelig;rkt&oslash;jss&aelig;t som er specifikt til beregning og celleformattering (talformat, tekstopstilling, rammer). <strong>Formellinjen</strong> anvendes til at inds&aelig;tte de formler som er n&oslash;dvendige for dine beregninger, og viser dig ogs&aring; mark&oslash;rens position indenfor regnearket.</p>
+
+<p><i>Tip: Ikonlinjerne kan tilpasses efter &oslash;nske ved at klikke med den h&oslash;jre musetast p&aring; hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen eller en ikonlinje. Der viser sig nu en menu som passer til den ikonlinje pilen stod p&aring;. Derefter kan man v&aelig;lge </i><strong><i>'Tilpas'</i></strong> <i>eller</i> <strong><i>'Rediger'</i></strong> <i>for at &aelig;ndre indholdet af ikonlinjen. Den hurtigste m&aring;de er dog at v&aelig;lge '</i><strong><i>Synlige knapper'</i></strong> <i>og tilf&oslash;je eller fjerne knapperne efter eget valg.</i></p>
+
+<p><img src="Image3.jpg" align="right" hspace="0" width="30" height="394">Til venstre p&aring; sk&aelig;rmen kan du se <strong>V&aelig;rkt&oslash;jslinjen</strong> (som vises her til h&oslash;jre). Denne v&aelig;rkt&oslash;jslinje har de v&aelig;rkt&oslash;jer du har brug for til at arbejde med regnearket. De almindelige funktioner i denne v&aelig;rkt&oslash;jslinje er omtalt her. Nederst p&aring; sk&aelig;rmen er der en <strong>Statuslinje</strong>, som indeholder vigtig information som f.eks. det ark som du arbejde med, sidetypografi <font color="#FF0000"></font>og normalt ogs&aring; summen af den celle hvor mark&oslash;ren er placeret.</p>
+
+<p><i>Tip : Et h&oslash;jre-museklik p&aring; boksen hvor summen er skrevet giver adgang til en menu som giver andre valg som f.eks. middel, minimum, maksimum ...</i></p>
+
+<p>Du vil kunne se, at den mappe som du har &aring;bnet som standard indeholder tre regneark, som man kan v&aelig;lge mellem p&aring; tre sm&aring; faner lige over status-linje<font color="#000000">n. De hedder Ark1, Ark2 og Ark3. Regnearke</font>t best&aring;r af et gitter, hvor der henvises til hver celle dens kolonne (lodret henvisning), i dette tilf&aelig;lde med bogstaver (A, B ... Z osv.), og dens r&aelig;kke (vandret henvisning), i dette tilf&aelig;lde numre (1, 2 ... 65000). Disse henvisninger optr&aelig;der som en gr&aring; kolonne til venstre og en gr&aring; r&aelig;kke for oven. Den f&oslash;rste celle i den f&oslash;rste linje (i &oslash;verste venstre hj&oslash;rne) har henvisningen A1.</p>
+
+<p><a name="2"></a><font size="4"><strong>2: Indledende Beregninger.</strong></font></p>
+
+<p>&nbsp;Vi begynder med at se hvordan man udf&oslash;rer samment&aelig;llinger (addition). Som n&aelig;vnt ovenfor, kaldes de "kasser" som gitteret best&aring;r af for "celler". Du kan tilf&oslash;je tekst, tal eller formler i disse celler. Klart nok, for pointen i et regneark er jo netop at kunne udf&oslash;re beregninger i disse celler.</p>
+
+<blockquote>
+<p>OK, lad os pr&oslash;ve med f&oslash;rste udregning. Skriv i celle A1 (uden anf&oslash;rselstegn) "=5".</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>S&aring; tryk p&aring; Enter.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Nu skulle der st&aring; "5" i cellen, da resultatet af regnestykket automatisk opdateres.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Mark&oslash;ren skulle nu gerne st&aring; i cellen lige nedenunder celle A1, men hvis du klikker endnu engang p&aring; celle A1, kan du se den formel eller matematiske operation, som du netop skrev i cellen, optr&aelig;de &oslash;verst i <strong>Formellinjen</strong>.</p>
+
+<p>Vi g&aring;r videre: Skriv nu 6 i celle A2 og s&aring; vil vi bede om at f&aring; resultatet af A1+A2 vist i celle A3. Det g&oslash;res s&aring;dan:</p>
+
+<blockquote>
+<p>Placer mark&oslash;ren i celle A2 og skriv 6.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Tryk s&aring; Enter for at bekr&aelig;fte denne indtastning, og mark&oslash;ren vil g&aring; videre til celle A3.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Skriv (uden anf&oslash;rselstegn) "=A1+A2" (og bekr&aelig;ft med Enter) og resultatet vises som "11" i celle A3.</p>
+</blockquote>
+
+<p>I denne sidste udregning benyttede vi cellehenvisninger og ikke regul&aelig;re tal.</p>
+
+<p>Vi vil nu pr&oslash;ve at l&aelig;gge en hel kolonne af tal sammen. Klik p&aring; Ark2 for at f&aring; et rent ark.</p>
+
+<blockquote>
+<p>Skriv nogle tal ind i cellerne A1 til A9.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Bekr&aelig;ft med Enter hver gang, og nu skulle mark&oslash;ren gerne st&aring; i celle A10.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Skriv (uden anf&oslash;rselstegn) "=sum(A1:A9)" og tryk Enter, og s&aring; vil du f&aring; resultatet af sammenl&aelig;gningen vist i celle A10, og formelen vil v&aelig;re synlig i formellinjen (hvis du s&aelig;tter mark&oslash;ren p&aring; celle A10 igen).</p>
+</blockquote>
+
+<p>Ved at skrive kolon [:] mellem cellehenvisningerne har du fortalt softwaren at du vil samment&aelig;lle tallene fra celle A1 til og med celle A9.</p>
+
+<p>Ved at skrive "sum()" fort&aelig;ller du programmet hvilken matematisk operation du vil udf&oslash;re med de celler der er henvist til inde i parentesen.</p>
+
+<p><em>Tip : Du lagde nok m&aelig;rke til, at da du begyndte at skrive <strong>'sum'</strong>, foreslog regnearket selv resten at formelen. Det skyldes <strong>Autofuldf&oslash;re</strong> funktionen, som ikke kr&aelig;ver andet end et tryk p&aring; Enter for at acceptere forslaget fra OpenOffice, hvorefter mark&oslash;ren automatisk placeres mellem parenteserne for at du kan skrive cellehenvisningerne.</em></p>
+
+<p>OK, nu g&oslash;r vi det igen, men denne gang erstatter vi kolon&acute;et med et semikolon mellem A1 og A9. Resultatet bliver naturligvis et andet, for i dette tilf&aelig;lde har vi sammenlagt indholdet af celle A1 og A9 og ikke de mellemliggende celler. S&aring; hvis du har brug for to grupper af celler skal du skrive "sum=(A1:A9;B1:B9)".</p>
+
+<p>Du kan ogs&aring; v&aelig;lge cellerne som skal l&aelig;gges sammen med musen. Efter at have skrevet "sum=(" i cellen hvor resultatet skal vises, klikker du p&aring; den f&oslash;rste celle, og mens du holder museknappen nede tr&aelig;kker du musen til den sidste celle og slipper knappen, s&aring; vil den sidste del af formelen automatisk blive skrevet ind i formellinjen. Tryk p&aring; Enter for at se resultatet.</p>
+
+<p><i>Tip: Hvis det tal der skal vises er for stort til at hele tallet kan vises i cellen, vil det blive erstattet med havel&aring;ger (###). For at justere cellens st&oslash;rrelse skal du bare klikke p&aring; den h&oslash;jre kolonne-kant og tr&aelig;kke den til h&oslash;jre (for at g&oslash;re cellen bredere) eller til venstre (for at g&oslash;re cellen smallere). Den samme funktion kan n&aring;s gennem</i> <strong><i>Formater - kolonne - Optimal bredde</i></strong><i>.</i></p>
+
+<p><strong>Om henvisninger.</strong></p>
+
+<p>Det er vigtigt at forst&aring; den grundl&aelig;ggende ide i henvisninger n&aring;r du udf&oslash;rer beregninger i celler der indeholder formler. En relativ henvisning &aelig;ndrer sig n&aring;r formelen flyttes. Hvis man f.eks. kopierer formelen "sum=(A1:A9)" til kolonne B, vil den bliver til "sum=(B1:B9)"</p>
+
+<p>En absolut henvisning benyttes n&aring;r beregningen skal referere til en bestemt celle i arket. F.eks. benyttes $A$1 til at lave en absolut henvisning til celle kolonne A og r&aelig;kke 1. P&aring; samme m&aring;de kan man benytte $A1 hvis kolonnen ikke m&aring; &aelig;ndres, og A$1 hvis r&aelig;kken skal forblive den samme.</p>
+
+<p>Andre matematiske funktioner (gange, dividere og tr&aelig;kke fra) fungerer p&aring; samme m&aring;de som sammenl&aelig;gning. Husk at parenteserne er vigtige, s&aring;dan at "=A1+A2*A3" er det samme som at skrive "=A1+(A2*A3)".</p>
+
+<p><a name="3"></a><font size="4"><strong>3. Personlig formatering.</strong></font></p>
+
+<p>Dit regneark best&aring;r af tre selvst&aelig;ndige ark, Ark1,2,3. Vi vil give hvert ark sit eget navn (s&aring; det bliver nemmere at huske dem). H&oslash;jre-klik med musen p&aring; fanen Ark1, og p&aring; den menu er kommer op v&aelig;lges <strong>'Omd&oslash;b'</strong>. I det f&oslash;lgende vindue kan du skrive det navn, som du &oslash;nsker arket skal have og klik s&aring; p&aring; <strong>OK</strong>. S&aring; optr&aelig;der det nye navn p&aring; fanen.</p>
+
+<p>P&aring; menuen var der ogs&aring; mulighed for at inds&aelig;tte eller slette arket, og tilsvarende ogs&aring; for at flytte eller kopiere det. Hver gang kommer der en dialogboks hvor man kan pr&aelig;cisere sit valg.</p>
+
+<p>Lad os g&aring; videre med en personlig formatering af celler, s&aring; arket fremst&aring;r som du vil have det. Hvis du vil skrive arkets titel p&aring; flere celler p&aring; en gang, g&oslash;r du som f&oslash;lger:</p>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg de ark hvor titlen skal bruges. Med musen v&aelig;lger du de celler hvor titlen skal st&aring; p&aring; arket.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>I menulinjen v&aelig;lger du <strong>Formater - Flet celler - Definer</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Nogle gange vil du nok gerne have titlen centreret i de valgte celler, og det er nemt nok.</p>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg titel-cellen.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>I menulinjen v&aelig;lger du <strong>Formater - Celle</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>I dialogboksen som dukker op v&aelig;lger du <strong>'Justering'</strong>, og v&aelig;lger <strong>'Centreret'</strong> under punktet Vandret (og der er selvf&oslash;lgelig flere muligheder i samme dialogboks).</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; <strong>OK</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Hvis du vil have en tynd ramme omkring en tabel, s&aring; marker cellerne, og v&aelig;lg fra menulinjen <strong>Formater - Celle</strong> og klik p&aring; <strong>'Rammer'</strong>. V&aelig;lg den ramme, streg og skygge der passer til form&aring;let og klik p&aring; <strong>OK</strong>.</p>
+
+<p>Du har nok lagt m&aelig;rke til at dialogboksen <strong>'Celleattributter'</strong> best&aring;r af et antal faneblade som handler om celleformatering (skrifttype, skrifttypeegenskaber, justering osv). Disse valgmuligheder kan man ogs&aring; f&aring; adgang til ved at h&oslash;jreklikke p&aring; cellen og v&aelig;lge <strong>'Formater celler'</strong>, ligesom funktionslinjen ogs&aring; indeholder nogle af disse funktioner.</p>
+
+<p><img src="Image2.jpg" align="right" hspace="0" width="84" height="26">De sidste tre ikoner p&aring; Funktionslinjen giver mulighed for enkelt at kunne placere tekst &oslash;verst, nederst eller i midten af en celle.</p>
+
+<p>Hvis du vil have fremh&aelig;vet de celler der indeholder tekst (frem for dem der indeholder formler) kan du p&aring; menulinjen v&aelig;lge <strong>Vis - Fremh&aelig;v v&aelig;rdier</strong>. S&aring; bliver tekst vist i sort, tal i bl&aring; og formlerne i gr&oslash;n.</p>
+
+<p><i>Tip : Hvis p&aring; vil angive direkte at en celle indeholder tekst, s&aring; skriv en apostrof ( ' ) i cellen f&oslash;r du skriver ordet, f.eks. : 'Pris eller '8600</i></p>
+
+<p>Nu er arket ved at tage form, s&aring; lad os se p&aring; sideops&aelig;tningen. M&aring;ske passer det bedre med liggende papirformat.</p>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg fra menulinjen <strong>Formater - Side</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; fanen <strong>'Side'</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Under punktet <strong>'Papirformat'</strong> klikker du p&aring; <strong>'Liggende'</strong> og <strong>OK</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<p>For at kontrollere at sideops&aelig;tningen nu er &aelig;ndret kan du klikke p&aring; <strong>Filer - Sidevisning</strong> i menulinjen.</p>
+
+<p>I dialogboksen <strong>'Sidetypografi'</strong> kan du ogs&aring; tilf&oslash;je sidetal og sidehoved og -fod.</p>
+
+<blockquote>
+<p>Hvis du vil tilf&oslash;je eller fjerne sidefod v&aelig;lger du <strong>Formater - Side</strong> i menulinjen.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; fanen <strong>'Sidefod'</strong> og i det vindue der kommer frem s&aelig;ttes (eller fjernes) flueben i <strong>'Aktiver sidefod'</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Knappen <strong>'Flere'</strong> giver mulighed for at tilf&oslash;je ramme og baggrund til sidefod.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; knappen <strong>'Rediger'</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>I det vindue der fremkommer er der tre mindre vinduer og en r&aelig;kke ikoner. Vinduerne viser de tre afsnit som sidefoden best&aring;r af, og ikonerne til feltkommandoer. Den som interesserer os har en havel&aring;ge (#).</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Placer mark&oslash;ren p&aring; det lille vindue du vil bruge.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; ikonen <strong>'Side'</strong> (som har et enkelt #) og s&aring; skrives sidetallet i det valgte vindue.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Klik p&aring; <strong>'OK'</strong> for at vende tilbage til vinduet <strong>'Sidetypografi'</strong>.</p>
+
+<p>Klik p&aring; <strong>'OK'</strong> for at lukke vinduet.</p>
+
+<p><i>Tip : Du kan p&aring; samme m&aring;de inds&aelig;tte lige den tekst du &oslash;nsker i sidehoved eller -fod.</i></p>
+
+<p><a name="4"></a><font size="4"><strong>4. Udskrivning af arbejdet.</strong></font></p>
+
+<p>Ved udskrivning er der flere valgmuligheder.</p>
+
+<p>Hvis du bare vil udskrive en lille del af regnearket g&oslash;res det p&aring; denne m&aring;de:</p>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg, med mus eller tastatur, det omr&aring;de du vil udskrive.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg <strong>Formater - Udskriftsomr&aring;der</strong> i menulinjen</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; <strong>'Definer'</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Du vil nu se at det valgte udskriftsomr&aring;de fremst&aring;r i regnearket afgr&aelig;nset af to vandrette og to lodrette lysegr&aring; linjer. Du kan kontrollere det valgte udskriftsomr&aring;de ved at se Sidevisning.</p>
+</blockquote>
+
+<p><i>Tip : I rullemenuen under</i> <strong><i>Formater - Udskriftsomr&aring;der</i></strong> <i>kan man ogs&aring; tilf&oslash;je andre omr&aring;der i regnearket. V&aelig;lg omr&aring;det og klik p&aring; Tilf&oslash;j. Dette udskriftsomr&aring;de vil s&aring; blive udskrevet som side 2, selvom det er en del af samme sk&aelig;rmbillede.</i></p>
+
+<p>For at udskrive et enkelt regneark v&aelig;lger du bare <strong>Filer - Udskriv</strong> fra menulinjen</p>
+
+<blockquote>
+<p>I dialogboksen der kommer op er der under <strong>'Udskriftsomr&aring;de'</strong> plads til at markere <strong>'Sider'</strong> og skrive det sidenummer du &oslash;nsker at skrive ud.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Klik p&aring; <strong>'OK'</strong> for at udskrive.</p>
+
+<p>I samme felt (Udskriftsomr&aring;de) i dialogboksen kan du ogs&aring; angive at du vil udskrive side 2 og 5 (2,5) eller siderne 2 til 5 (2-5).</p>
+
+<p>Den hurtigste m&aring;de at udskrive p&aring; er at v&aelig;lge de ark der skal udskrives, og s&aring; klikke p&aring; udskriftsikonen p&aring; funktionslinjen.</p>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; fanen nederst p&aring; sk&aelig;rmbilledet og v&aelig;lg det eller de ark du vil udskrive (hvis du vil v&aelig;lge flere holdes CTRL-tasten nede medens arkene v&aelig;lges).</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Klik p&aring; ikonen <strong>'Udskriv fil direkte'</strong> p&aring; funktionslinjen, og s&aring; kommer det lige s&aring; hurtigt som printeren kan levere det.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>Hvis du er kommet til at v&aelig;lge et ark for meget klikker du bare en gang til p&aring; fanen (mens du holder CTRL-tasten nede).</p>
+</blockquote>
+
+<p>Hvis du kun vil udskrive nogle kolonner eller r&aelig;kker i arket g&oslash;r du s&aring;dan her:</p>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg de r&aelig;kker eller kolonner du vil udskrive.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>V&aelig;lg <strong>Filer - Udskriv</strong> i menulinjen.</p>
+</blockquote>
+
+<blockquote>
+<p>I dialogboksen som kommer op klikker du p&aring; <strong>'Udvalg'</strong> i <strong>'Udskriftsomr&aring;de'</strong> og dern&aelig;st <strong>'OK'</strong>.</p>
+</blockquote>
+
+<p><a name="5"></a><font size="4"><strong>5. Skrevet af.</strong></font></p>
+
+<p>Forfatter : Sophie Gautier<br>
+Tak til : Alexander Thurgood for hans store hj&aelig;lp<br>
+Tilpasset af: Gianluca Turconi<br>
+Sidst &aelig;ndret : 16 januar 2002<br>
+Kontakt : OpenOffice.org Documentation Project <a href="http://documentation.openoffice.org">http://documentation.openoffice.org</a><br>
+Overs&aelig;ttelse: Thomas Roswall (17. september 2003)<br>
+Engelsk original: <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc1_EN.html">http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/spreadsheet/calc1_EN.html</a>
+</p>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/datasource_DA.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/datasource_DA.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/datasource_DA.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,97 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/">doc</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/">howto</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/datasource/">datasource</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold">
+<h2>Opret en datakilde fra grunden</h2>
+<h5 align="center"><i>OpenOffice.org dokumentationsprojektet</i></h5>
+
+<h3>Indholdsfortegnelse:</h3>
+<ol>
+<li><a href="#1">Opret datakilde</a></li>
+<li><a href="#2">Opret en tabel i datakilden</a></li>
+<li><a href="#3">Indtast data i tabellen</a></li>
+<li><a href="#4">Hvad så nu?</a></li>
+</ol>
+
+<a name="1"></a><h3>Opret datakilde</h3>
+<ol>
+<li>Vælg Funktioner->Datakilder i menuelinjen.</li>
+<li>Klik på Ny datakilde. <img style="display: block" src="pic1.jpg" alt="" /></li>
+<li>Tast et navn til din datakilde (jeg kalder den for "Test")</li>
+<li>Vælg dbase som databasetype (vi bruger dbase, fordi den tillader fuld kontrol over databasen på det lokale system)</li>
+<li>Vælg en mappe til din datakilde. Du kan vælge en eksisterende mappe, eller du kan skrive stien til en ny mappe, så bliver den oprettet.</li>
+</ol>
+
+<a name="2"></a><h3>Opret en tabel i datakilden</h3>
+<ol>
+<li>Klik på fanebladet Tabeller. <img style="display: block" src="pic2.jpg" alt="" /></li>
+<li>Klik på knappen Ny Tabel Design</li>
+<li>Det åbner Tabeldesign-vinduet <img style="display: block" src="pic3.jpg" alt="" /></li>
+<li>Skriv Navn</li>
+<li>Tryk tre gange på Tab-tasten</li> 
+<li>Skriv Adresse</li>
+<li>Tryk tre gange på Tab-tasten</li> 
+<li>Skriv Postnr</li>
+<li>Tryk tre gange på Tab-tasten</li> 
+<li>Skriv By</li>
+<li>Tryk tre gange på Tab-tasten</li> 
+<li>Skriv Telefon</li>
+<li>Klik på Filer</li>
+<li>Klik på Gem</li>
+<li>Vælg et navn til din tabel (i eksemplet kalder vi den for Testtabel)</li>
+<li>Afslut Tabeldesign-vinduet</li>
+<li>Afslut Datakildeadministrationen.</li>
+</ol>
+
+<a name="3"></a><h3>Indtast data i tabellen</h3>
+<p>Dette afsnit fortæller, hvor du kan indsætte, redigere og slette værdier i en datakilde.</p>
+<ol>
+<li>Tryk F4</li>
+<li>Det åbner Datakilde-vinduet</li>
+<li>Klik på Test-datakilden</li>
+<li>Klik på Tabeller</li>
+<li>Klik på Testtabel <img style="display: block" src="pic4.jpg" alt="" /></li>
+<li>Opret en ny post ved at begynde at skrive. Skriv oplysninger, der står ovenover eller find selv på nogle andre. Skift fra felt til felt ved at trykke på Tab-tasten.</li>
+<li>For at rette i en post, skal klikke i det felt du vil rette og derefter skrive oven i teksten. Vil du slette teksten, trykker du på Delete-tasten.</li>
+<li>Hvis du vil slette en post, klikker du i den grå firkant til venstre for den og trykker på Delete-tasten. Du kan også bruge et højreklik og vælge Slet.</li>
+</ol>
+
+<a name="4"></a><h3>Hvad så nu?</h3>
+<p>Nu, hvor du har set nogle af de ting, du kan gøre med databaser i OpenOffice.org, vil jeg foreslå, at du prøver:</p> 
+<ol>
+<li>At oprette flere tabeller og lege med forskellige datatyper i kolonnerne.</li>
+<li>At du prøver at oprette SQL-sætninger i Datakildeadministration-vinduet – under fanebladet forespørgsler.</li>
+</ol>
+<p>Bemærk: Du kan ikke komme til at gøre nogen skade ved at eksperimentere med den database, der er oprettet i denne How To.</p> 
+
+<h3>Kreditering</h3>
+<p>Forfatter: Scott Carr</p>
+<p>Sidst revideret: 2. marts 2002</p>
+<p>Oversat af: Carl Rosschou, februar 2004.</p>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic1.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic1.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic2.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic2.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic3.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic4.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/datasource/pic4.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/Arrange.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/Arrange.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/DisplayGrid.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/DisplayGrid.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/DrawScreenshot.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/DrawScreenshot.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/MainToolBar.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/MainToolBar.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/OpenIcon.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/OpenIcon.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/PrintDialogWindow.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/PrintDialogWindow.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/draw1_DA.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/draw1_DA.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/draw1_DA.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,334 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/">doc</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/">howto</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/doc/howto/draw/">draw</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold">
+<h2>Hvordan du laver et dokument med enkle geometriske former, ændrer deres egenskaber (farve, størrelse, placering, ...) og udskriver resultatet.</h2>
+
+<H5 ALIGN=CENTER><I>OpenOffice.org dokumentationsprojektet</I></H5>
+<H3>Indholdsfortegnelse:</H3>
+<OL>
+<LI><P><A HREF="#fastrecognition">En hurtig intro</A>. Introduktion til tegnev&aelig;rkt&oslash;jerne i OpenOffice.org.</P>
+<LI><P><A HREF="#drawnow">Jeg vil tegne, nu!</A> F&aring; udtrykt dine kreative evner.</P>
+<LI><P><A HREF="#customizedrawings">Ret i dine tegninger. </A>Lav om p&aring; egenskaberne (farve, st&oslash;rrelse, placering, ...)</P>
+<LI><P><A HREF="#printyourwork">Skriv det ud</A>. F&aring; resultatet af dine anstrengelse p&aring; papir.</P>
+<OL START=4>
+<LI><P>1 <A HREF="#printingtroubleshooting">Udskriftsfejlfinding</A>. Problemer med at skrive ud? Du finder l&oslash;sninger her.</P>
+</OL>
+<LI><P><A HREF="#credits">Skrevet af</A>. Forfatter, andre fakta.</P>
+</OL>
+<H3><A NAME="fastrecognition"></A>1. En hurtig intro. Introduktion til tegnev&aelig;rkt&oslash;jerne i OpenOffice.org.</H3>
+<P>I 1937 forbl&oslash;ffede den store spanske maler Pablo Picasso verden med sit fascinerende og dramatiske mesterv&aelig;rk
+<I>Guernica</I>. Heldigvis har vi i dag ikke brug for ber&oslash;mthederne fra kunstb&oslash;gerne for at lave
+tegninger og andre grafiske dokumenter i god kvalitet. Moderne tegneprogrammer kan l&oslash;se opgaven. Et af disse programmer,
+<B>OpenOffice.org Draw,</B> g&oslash;r vores kreative arbejde nemmer, og en tand mere underholdende.</P>
+<P>F&oslash;r du begynder p&aring; de grundl&aelig;ggende funktioner i Draw, b&oslash;r du have overblik over
+arbejdsomr&aring;det og de v&aelig;rkt&oslash;jer, du kommer til at arbejde med. N&aring;r du laver et nyt Draw dokument, vil du
+se et vindue som dette:</P>
+<P><IMG SRC="DrawScreenshot.gif" NAME="Graphic29" ALT="OpenOffice.org Draw main window" ALIGN=BOTTOM WIDTH=640 HEIGHT=480 BORDER=0></P>
+<P>Lige under vinduets titellinje (med sommerfugleikonet) finder du tre v&aelig;rkt&oslash;jslinjer:</P>
+<UL>
+<LI><P><B>Menulinjen</B></P>
+<LI><P><B>Funktionslinjen</B></P>
+<LI><P><B>Objektlinjen</B></P>
+</UL>
+<P>Menulinjen viser de overordnede menuer i Draw. Funktionslinjen viser ikoner med funktioner som &Aring;bn, Gem,
+Kopi&eacute;r, Klip, S&aelig;t ind og andre almindelige OpenOffice.org opgaver. Objektlinjen har specielle
+tegnev&aelig;rkt&oslash;jer, der kan bruges til at &aelig;ndre det markerede objekt. (linjetype, farve og tykkelse, fyld og
+farve).</P>
+<P><I><B>Tip: </B>Selvom mange tror, at disse linjer er uforanderlige, er det ikke s&aring;dan. Faktisk kan du &aelig;ndre
+ikonerne og funktionerne til dit behov, blot ved at klikke med h&oslash;jre musetast, i hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen eller
+Objektlinjen. En menu viser sig, hvor du v&aelig;lger </I><B>'Indstillinger...'</B><I> eller </I><B>'Tilpas...'</B><I> for
+at &aelig;ndre indholdet af linjen. Udover dette kan du v&aelig;lge </I><B>'Synlige knapper'</B><I> for at sl&aring; enkelte
+knapper til og fra. I den samme menu kan du &aring;bne endnu en v&aelig;rkt&oslash;jslinje, </I><B>Indstillingslinjen, </B><I>som
+ikke vises som standard. Den rummer flere knapper, der giver adgang til placerings- og &aelig;ndringsv&aelig;rkt&oslash;jer.</I></P>
+<P>I venstre side af Draw vinduet finder du hovedv&aelig;rkt&oslash;<B>jslinjen. </B>Her er v&aelig;rkt&oslash;jer, der skal bruges for at lave
+dit Draw dokument. De grundl&aelig;ggende funktioner i denne vil blive gennemg&aring;et i denne vejledning. Endelig finder du
+forneden <B>Statuslinjen. </B>Den viser forskellige nyttige oplysninger, s&aring; som: mark&oslash;rens placering i
+dokumentet (vist som koordinater), zoomfaktor, skabelonnavn etc.</P>
+<P>De to nummererede linjer som du kan se ved siden af dokumentarealet er <B>lodrette og vandrette linealer. </B>Du kan
+&aelig;ndre m&aring;leenheden ved at h&oslash;jreklikke p&aring; dem og v&aelig;lge en anden enhed. Har du slet ikke brug for
+dem? S&aring; sl&aring; dem fra ved at v&aelig;lge <B>Vis-Linealer </B>i menulinjen<B>. </B>Du kan sl&aring; dem til igen ved at
+v&aelig;lge det samme menupunkt igen, s&aring; punktet <B>'Linealer' </B>igen har en markering ved sig.</P>
+<H3><A NAME="drawnow"></A>2. Jeg vil tegne, nu! F&aring; udtrykt dine kreative evner.</H3>
+<P>Hvis du sprang direkte til dette afsnit uden at l&aelig;se det foreg&aring;ende, vil vi foresl&aring; at du lige tager dig
+tid til at blade tilbage og l&aelig;se det, da begreberne defineret der vil blive brugt meget fra og med dette afsnit. For
+de ut&aring;lmodige vil vi nu vise, hvordan du tegner grundl&aelig;ggende geometriske former i et Draw dokument!</P>
+<P><IMG SRC="MainToolBar.gif" NAME="Graphic30" ALT="Main Toolbar" ALIGN=RIGHT WIDTH=30 HEIGHT=375 BORDER=0>Figuren
+til h&oslash;jre er <B>Hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen.
+</B>Tegnev&aelig;rkt&oslash;jerne i <STRONG>OpenOffice.org Draw</STRONG> bor her. For at aktiveret et bestemt v&aelig;rkt&oslash;j
+klikker du p&aring; dets ikon. Hvert ikons knap sl&aring;r til og fra, s&aring; n&aring;r du slipper museknappen vil knappen
+&aelig;ndre udseende og se ud som om den er trykket ind. Dermed kan du holde rede p&aring;, hvilket v&aelig;rkt&oslash;j, der er
+valgt. Pr&oslash;v at v&aelig;lge rektangelv&aelig;rkt&oslash;jet... Det er det fjerde ikon fra oven...</P>
+<P>Flyt s&aring; musen. Du vil bem&aelig;rke, at mark&oslash;ren har &aelig;ndret sig til et kryds med et lille firkant p&aring;.
+For at tegne dit f&oslash;rste objekt g&oslash;r du s&aring;dan:</P>
+<OL>
+<LI><P>Klik og hold med venstre musetast i dokumentomr&aring;det. Dette punkt bliver &oslash;verste
+venstre hj&oslash;rne af dit rektangel.</P>
+<LI><P>Tr&aelig;k musen og slip knappen, hvor du har lyst til det.</P>
+</OL>
+<P>Eureka! Dit rektangel bliver vist i al sin prag. Hvis du kikker p&aring; hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen vil du se, at
+rektangelv&aelig;rkt&oslash;jet ikke l&aelig;ngere er valgt. Det opf&oslash;rer sig s&aring;dan, fordi du klikkede p&aring; det
+netop en gang. Hvis du havde dobbeltklikket p&aring; det, ville rektangelv&aelig;rkt&oslash;jet blive ved med at v&aelig;re
+markeret indtil du valge et andet. Alts&aring;: Eet venstreklik lader dig lave et objekt af den valgte type, mens et dobbeltklik
+lader dig lave mange.</P>
+<P><I><B>Tip</B>: Du har sikkert lagt m&aelig;rke til en anden ting i hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen: Mange ikoner har en
+lille gr&oslash;n trekant p&aring; venstre side. Dette symbol viser, at der h&oslash;rer en flydende v&aelig;rkt&oslash;jslinje
+til det. Den kan du f&aring; frem ved at klikke p&aring; et ikon og holde musen over det i et par sekunder, s&aring; kommer den.
+Du kan flytte den hvorsomhelst i dokumentet ved at tr&aelig;kke den rundt med musen. Det er nyttigt for at tegne flere objekter
+af samme type, men med forskellige egenskaber. For at lukke den og komme tilbage til hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen bruger du
+blot luk-knappen i &oslash;verste h&oslash;jre hj&oslash;rne af den flydende v&aelig;rkt&oslash;jslinje.</I></P>
+<P>Rektanglet er en meget enkel figur, og kvadratet er heller ikke sv&aelig;rt. Du laver et ved at markere kvadratv&aelig;rkt&oslash;jet
+fra den firkantede v&aelig;rkt&oslash;jslinje, og derefter gentage proceduren for at tegne et rektangel. Det kunne ikke
+v&aelig;re n&aelig;mmere. <STRONG>OpenOffice.org Draw</STRONG> kan naturligvis bruges til at tegne mere komplekse figurer som
+cirkler, ellipser eller cirkeludsnit. For at lave disse skal du:</P>
+<OL>
+<LI><P>V&aelig;lge ellipsev&aelig;rkt&oslash;jet fra hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen (ikonet umiddelbart under
+rektangelv&aelig;rkt&oslash;jet). Hold musetasten nede et par sekunder for at f&aring; den flydende v&aelig;rkt&oslash;jslinje
+frem.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg den form, du vil tegne.</P>
+<LI><P>Venstreklik og tr&aelig;k i dokumentomr&aring;det.</P>
+<LI><P>Slip den venstre musetast.</P>
+</OL>
+<P>Udover denne procedure, der er f&aelig;lles for alle figurer, findes der ogs&aring; specielle handlinger, der skal til for at
+tegne eller rette visse af dem. De er:</P>
+<UL>
+<LI><P><B>Cirkel:</B> Ingen s&aelig;rlige handlinger. Jo l&aelig;ngere du tr&aelig;kker musen f&oslash;r
+du slipper knappen, desto st&oslash;rre bliver cirklen.</P>
+<LI><P><B>Ellipse:</B> Flyt musen vandret eller lodret for at formindske eller for&oslash;ge
+ellipsens radius.</P>
+<LI><P><B>Ellipsedel</B>: Denne figur er n&aelig;sten som en almindelig ellipse, blot bliver en
+del af den ikke tegnet, s&aring; du f&aring;r et tomt omr&aring;de med en form som et lagkagestykke. G&oslash;r s&aring;dan:</P>
+<OL>
+<LI><P>V&aelig;lg <B>'Ellipseskive'</B> v&aelig;rkt&oslash;jet fra Ellipselinjen. Tegn din figur som
+om det var en normal ellipse.</P>
+<LI><P>N&aring;r du slipper venstre musetast ser du en ellipse, men det er ikke den endelige
+resultat. Faktisk er en linje inden i ellipsen stadig synlig: dens <B>radius. </B>Du fjerner denne radius ved at flytte
+musen op til det sted, hvor den tomme del begynder. Klik med venstre musetast for at bekr&aelig;fte dette punkt.</P>
+<LI><P>Gentag trin 2 for at fastl&aelig;gge den anden side af det tomme omr&aring;de.</P>
+</OL>
+<LI><P><B>Cirkelskive:</B> N&aring;r du har valgt v&aelig;rkt&oslash;jet <B>'Cirkeldel' </B>fra
+Ellipsemenuen, og har lavet din cirkel, gentager du trin 2 og 3 som hvis du lavede en ellipsedel.</P>
+<LI><P><B>Ellipsedel: </B>Et stykke af en ellipse.</P>
+<OL>
+<LI><P>V&aelig;lg v&aelig;rkt&oslash;jet <B>'Ellipsedel'</B> fra Ellipselinjen. Tegn din figur som om
+det var en almindelig ellipse.</P>
+<LI><P>Ellipsens radius vil stadig v&aelig;re synlig. Klik en gang med venstre musetast for at
+s&aelig;tte det f&oslash;rste sted p&aring; den linje, hvor ellipsen skal sk&aelig;res af.</P>
+<LI><P>Klik igen for at angive det andet punkt, hvor ellipsen skal sk&aelig;res af.</P>
+</OL>
+<LI><P><B>Cirkeldel:</B> N&aring;r du har valgt v&aelig;rkt&oslash;jet <B>'Cirkeldel'</B> fra Ellipselinjen og du har lavet din
+cirkel, f&oslash;lger du trin 2 og 3 af proceduren for 'Ellipsedel' ovenfor.</P>
+</UL>
+<H3><A NAME="customizedrawings"></A>3. Ret i dine tegninger: Lav om p&aring; deres egenskaber (farve, str&oslash;rrelse, placering, ...)</H3>
+<P>Hvis du har gennemf&oslash;rt alle &oslash;velserne i det foreg&aring;ende afsnit, har du nu en masse former i dit Draw
+dokument. Sikken forvirring! F&oslash;r du g&aring;r videre m&aring; du hellere oprette et nyt blankt dokument ved at v&aelig;lge<B>
+Filer-Ny-Tegning</B> i menulinjen.</P>
+<P>P&aring; din friske blanke side tegner du nu et rektangel. Kig p&aring; det. Det er fyldt medn en lysebl&aring; farve og
+har sm&aring; gr&oslash;nne firkanter i kanten og hj&oslash;rnerne. Lysebl&aring; er standardfarven for fyld, og de sm&aring; gr&oslash;nne
+firkanter er h&aring;ndtag til at rette p&aring; st&oslash;rrelsen. De sm&aring; firkanter viser dig ogs&aring;, at netop denne
+figur er markeret. Lysebl&aring; er en meget smuk farve. Alligevel vil der v&aelig;re nogle, der f&aring;r lyst til at
+&aelig;ndre den, s&aring; det vil vi forklare her.</P>
+<P>Der er forskellige m&aring;der at &aelig;ndre en figurs farve. De mest almindelige er:</P>
+<OL>
+<LI><P>V&aelig;lg <B>Format-Omr&aring;de </B>fra menulinjen. I det vindue, der viser sig, klikker du p&aring;
+fanebladet 'Areal', og v&aelig;lger den farve, du vil have.</P>
+<LI><P>H&oslash;jreklik p&aring; den markerede figur for at vise dens menu. V&aelig;lg s&aring;:
+<B>'Omr&aring;de...' </B>fra denne menu. I det vindue, der viser sig, v&aelig;lger du fanebladet 'Areal' og v&aelig;lger
+den farve, du vil have.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg din foretrukne farve fra kombinationsboksen <B>'Omr&aring;de/Farve'</B> som du finder i <B>Objektlinjen.</B></P>
+</OL>
+<P>Husk, at uanset hvilken procedure, du bruger for at v&aelig;lge farve, skal figuren selv v&aelig;re markeret. Det g&oslash;r du
+ved at venstreklikke p&aring; den f&oslash;rst.</P>
+<P><I><B>Tip: </B>dem, der er vant til at tegne grafik til WWW kan have en vane med at bruge hexadecimale tal eller webnavne
+til at angive farver. En web-sikker farvepalette er en palette der kun rummer farver, der med sikkerhed kan vises rigtigt at
+forskellige browser p&aring; forskellige styresystemer. Du kan v&aelig;lge web-sikre farver p&aring; denne m&aring;de:</I></P>
+<OL>
+<LI><P><I>Tegn en figur i dokumentomr&aring;det.</I></P>
+<LI><P><I>Marker den med et museklik.</I></P>
+<LI><P><I>H&oslash;jreklik p&aring; den for at f&aring; dens menu frem.</I></P>
+<LI><P><I>V&aelig;lg punktet</I>'<B>Omr&aring;de..</B>'<I>.</I></P>
+<LI><P><I>I det vindue, der viser sig, klikker du p&aring; fanebladet</I> '<B>Farver</B>'<I>.</I></P>
+<LI><P><I>Klik p&aring; ikonet </I>'<B>Hent farveliste</B>'<I> 
+<IMG SRC="OpenIcon.gif" NAME="Graphic31" ALT="Load Color List icon" ALIGN=BOTTOM WIDTH=31 HEIGHT=25 BORDER=0>.</I></P>
+<LI><P><I>V&aelig;lg filen html.soc og klik p&aring; </I><B>'OK'</B><I>. (standardsti:</I> <B>OpenOffice60/user/config/</B><I>)</I></P>
+</OL>
+<P>Farven er blot en af de figuregenskaber, du kan &aelig;ndre. Hvis du venstreklikker i dokumentomr&aring;det p&aring; et sted,
+hvor der ikke er noget, vil din figur miste markeringen. Kig p&aring; den igen. Nu kan du se, at dens omkreds er en tynd, sort linje.
+Du kan ogs&aring; &aelig;ndre stil og farve for denne omkreds.</P>
+<P>Ogs&aring; her viser det sig, at en handling kan udf&oslash;res p&aring; flere forskellige m&aring;der (husk at markere figuren
+f&oslash;rst):</P>
+<OL>
+<LI><P>V&aelig;lg <B>Format-Linje</B> fra menulinjenfrom . I det vindue, der &aring;bnes, klikker du
+p&aring; fanebladet linje for at &aelig;ndre egenskaberne for den markerede linje.</P>
+<LI><P>H&oslash;jreklik p&aring; det markerede objekt for at se dets menu. V&aelig;lg: <B>'Linje...'
+</B>fra menuen, og klik p&aring; fanebladet 'Areal' i det vindue, der viser sig. Her kan du v&aelig;lge den farve, du vil bruge.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg farve og stil fra kombinationsboksene <B>'Linjetype' </B>and<B> 'Linjefarve' </B>i <B>Objektlinjen</B>.</P>
+</OL>
+<P>Indtil nu har vi kun talt om indstillinger, der p&aring;virker figurernes udseende. Nu vil vi g&aring; videre med at beskrive,
+hvordan du flytter figurer og &aelig;ndrer deres st&oslash;rrelse. V&aelig;lg rektangelv&aelig;rkt&oslash;jet fra
+hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen og tegn et rektangel mere i et tomt omr&aring;de af dokumentet. Den nye rektangel vil
+automatisk v&aelig;re markeret, n&aring;r du slipper venstre musetast. De sm&aring; gr&oslash;nne firkanter har vi allerede
+kaldt 'st&oslash;rrelsesh&aring;ndtag'. S&aring;dan bruger du dem til at &aelig;ndre figurernes st&oslash;rrelse:</P>
+<OL>
+<LI><P>Flyt musepilen hen over en gr&oslash;n firkant. Pilen vil skifte til en linje med sm&aring;
+pile i enderne. Retningen af pilene viser dig, hvilken retning du kan &aelig;ndre st&oslash;rrelse. Firkanterne i hj&oslash;rnerne
+lader dig &aelig;ndre bredde og h&oslash;jde samtidig, mens firkanterne i midten begr&aelig;nser dig til at &aelig;ndre
+enten bredde eller h&oslash;jde (afh&aelig;ngigt af, hvilken kant, du har valgt). Begge metoder har sine form&aring;l.</P>
+<LI><P>Venstreklik p&aring; en af firkanterne og hold musetasten nede. Tr&aelig;k med musen indtil figuren har den
+st&oslash;rrelse, du &oslash;nsker, og slip s&aring; musetasten.</P>
+</OL>
+<P>N&aring;r du tr&aelig;kker p&aring; et af h&aring;ndtagene i midten kan du faktisk &aelig;ndre den anden dimension samtidig,
+proportionalt med den, du har fat i, ved at holde <B> SHIFT-</B>tasten nede, mens du tr&aelig;kker i h&aring;ndtaget.</P>
+<P>Nu kan du &aelig;ndre st&oslash;rrelsen p&aring; din firkant, men du har sikkert ogs&aring; lyst til at flytte den. Det g&oslash;r
+du s&aring;dan:</P>
+<OL>
+<LI><P>F&oslash;rst skal du sikre dig, at figuren er markeret.</P>
+<LI><P>Flyt musepilen henover den. Den vil &aelig;ndre sig til et kors med fire pile.</P>
+<LI><P>Venstreklik med musen for at tage fat i det.</P>
+<LI><P>Tr&aelig;k figuren p&aring; plads med musen og slip s&aring; musetasten.</P>
+</OL>
+<P><I><B>Tip:</B> i nogle tegneprojekter kan du f&aring; brug for at rette p&aring; dine figurer p&aring; en mere eksakt m&aring;de
+end det er muligt p&aring; &oslash;jem&aring;l. I OpenOffice.org kan du g&oslash;re det ved at h&oslash;jreklikke p&aring; et
+objekt og v&aelig;lge </I><B>'Placering og st&oslash;rrelse'</B><I>fra h&oslash;jrekliksmenuen. I det vindue, der &aring;bnes,
+kan du &aelig;ndre st&oslash;rrelse og placering ved at angive dem direkte, i den m&aring;leenhed, programmet er indstillet
+til. Alternativt kan du g&oslash;re &oslash;jem&aring;lsmetoden mere n&oslash;jagtig ved at sl&aring; et gitter til, der vil
+blive vist i baggrunden af dit dokument. H&oslash;jreklik p&aring; en v&aelig;rkt&oslash;jslinje for at f&aring; menuen frem, og
+v&aelig;lg </I><B>'Indstillingslinje'<I>. </I></B><I>I denne linje, der normalt ligger lige over statuslinjen, klikker du p&aring;
+ikonet </I><B>'Vis gitter'</B><I> 
+<IMG SRC="DisplayGrid.gif" NAME="Graphic32" ALT="Display Grid icon" ALIGN=BOTTOM WIDTH=22 HEIGHT=23 BORDER=0>.
+Gitterets egenskaber (t&aelig;thed etc) kan &aelig;ndres ved at v&aelig;lge </I><B>V&aelig;rkt&oslash;jer-Indstillinger-Tegning-Gitter
+</B><I>fra menulinjen.</I></P>
+<P>N&aring;r du arbejder videre med dine tegninger, vil du sikkert komme ud for, at en figur ligger over en anden &ndash; i
+en r&aelig;kkef&oslash;lge, du ikke bryder dig om. Du kan naturligvis &aelig;ndre den r&aelig;kkef&oslash;lge, figurerne
+ligger i. Det g&oslash;r du s&aring;dan:</P>
+<UL>
+<LI><P>Klik p&aring; ikonet <B>'Arrang&eacute;r' </B>
+<IMG SRC="Arrange.gif" NAME="Graphic33" ALT="Arrange icon" ALIGN=BOTTOM WIDTH=26 HEIGHT=21 BORDER=0>
+i hovedv&aelig;rkt&oslash;jslinjen og hold musetasten nede et par sekunder. Det giver dig en flydende v&aelig;rkt&oslash;jslinje
+<B>'Arrang&eacute;r', </B>hvor du kan v&aelig;lge det v&aelig;rkt&oslash;j, du har brug for.</P>
+<LI><P>H&oslash;jreklik p&aring; den markerede figur for at f&aring; dens menu frem, og v&aelig;lg s&aring; det passende underpunkt
+i menuen <B>'Arrang&eacute;r'</B>.</P>
+</UL>
+<H3><A NAME="printyourwork"></A>4. Skriv det ud. F&aring; resultatet af dine anstrengelser ud p&aring; papir!</H3>
+<P>Der er forskellig m&aring;der at bruge tegningerne du laver i OpenOffice.org Draw. Den mest almindelige m&aring;de eer at
+skrive dem ud. Udskriiftsystemer vvarierer meget mellem forskellige computeertyper, s&aring; denne vejledning vil kun
+beskrive udskrift under Microsoft Windows. Dog er OpenOffice.org vinduerne for en stor del ens p&aring; alle operativsystemer.</P>
+<P>F&oslash;r du udskriver dit dokument, b&oslash;r du gemme din fil p&aring; harddisken. Hvis dokumentet er unavngivet, v&aelig;lger
+du <B>Filer-Gem som... </B>fra hovedmenuen. Hvis du har gemt dokument f&oslash;r, kan du blot trykke <B>[CTRL]+S </B>fra
+tastaturet. S&aring; er vi sikre p&aring;, at eventulle problemer under udskriften ikke g&aring;r ud over dit dokument.</P>
+<P>Du kan v&aelig;lge. hvilken priinter du skriver il ved at v&aelig;lge <B>Filer-Printerindstillinger... </B>fra menulinjen.
+I det vindue, der kommer, vil standardprinteren allerede v&aelig;re vist i kombinationsboksenm foroven kaldet <B>'Navn'. </B>Klik p&aring;
+knappen <B>'Egenskaber' </B>for at &aelig;ndre indstillingerne p&aring; din printer.</P>
+<P>Nu er du klaar til at udskrive. Du kan skrive umiddelbart ved at klikke p&aring; ikonet <B>'Direkte udskrift'</B> icon 
+<IMG SRC="print_file_directly.GIF" NAME="Graphic34" ALT="Print File directly icon" ALIGN=BOTTOM WIDTH=27 HEIGHT=21 BORDER=0>
+i funktionslinjen. Eller du kan v&aelig;lge indstillinger med printervinduet, som du &aring;bner ved at:</P>
+<UL>
+<LI><P>v&aelig;lge <B>Filer-Udskriv </B>i menulinjen</P>
+<LI><P>taste <B>[Ctrl]+P </B>p&aring; tasaturet</P>
+</UL>
+<P>Udskriftsvinduet ser s&aring;dan ud:</P>
+<P><IMG SRC="PrintDialogWindow.gif" NAME="Graphic35" ALT="Print Dialog Window" ALIGN=LEFT WIDTH=509 HEIGHT=299 BORDER=0>Den
+&oslash;verste del af vinduet er det samme som i Printerindstillinger, og du kan &aelig;ndre dem p&aring; samme
+m&aring;de. Det eneste nye er afkrydsningsfeltet <B>'Skriv til fil'</B>. Hvis du markerer dette, f&aring;r du et <B>'Gem
+som...'</B> vindue, s&aring; du kan v&aelig;lge navn og placering p&aring; den fil, der bliver resultatet af udskriften.
+Denne funktion er is&aelig;r nyttig, hvis du sidder p&aring; en (b&aelig;rbar) computer uden en printer, og senere vil overf&oslash;re
+filen via fx netv&aelig;rk for at f&aring; den udskrevet.</P>
+<P>Feltet <B>'Udskriftsomr&aring;de' </B>lader dig n&oslash;jes med at udskrive nogle af siderne i dit dokument, og feltet
+<B>'Kopier' </B>kan bruges til at f&aring; flere kopier udskrivet p&aring; en gang.</P>
+<P ALIGN=LEFT>I nederste h&oslash;jre hj&oslash;rne finder du en knap <B>'Indstillinger'. </B>Den giver dig et vindue med
+indstilingsmuligheder, hvor du kan &aelig;ndre p&aring; andre ting, som fx. udskriftskvalitet, sideops&aelig;tning og
+fodnotetekst (sidenavn, dato og tid).</P>
+<P>Til sidst klikker du p&aring; knappne <B>'OK' </B>for at udskrive dit dokument.</P>
+<P><A NAME="printingtroubleshooting"></A>4.1 Udskriftsproblemer. G&aring;r det galt, n&aring;r du pr&oslash;ver at udskrive? S&aring;
+l&aelig;s dette afsnit grundigt...</P>
+<P>Dette afsnit, ligesom det foreg&aring;ende, beskriver OpenOffice.org pakken som den virker p&aring; Microsoft Windows.
+De fleste foreslag vil virke p&aring; andre styresystemer, men der er dog forskelle mellem udskriftssystemerne at tage i
+betragtning.</P>
+<H4>A. Overhovedet ingen udskrift:</H4>
+<OL>
+<LI><P>Det lyder m&aring;ske dumt, men er dusikker p&aring;, at der er t&aelig;ndt for printeren?
+Tit er de enkleste muligheder dem, der bliver glemt f&oslash;rst.</P>
+<LI><P>Kontroll&eacute;r kablet mellem din printer og din computer. Under MS Windows skyldes
+udskriftsproblemer hyppigere hardware- end softwareproblemer.</P>
+<LI><P>M&aring;ske er din printer ikke valgt som standardprinter? V&aelig;lg
+<B>Filer-Udskriftsindstillinger... </B>for at f&aring; vinduet med indstillinger, og kontroll&eacute;r, at den rigtige printer
+st&aring;r valgt i punktet '<B>Navn'</B>. Hvis ikke, skal du v&aelig;lge den rigtige printer for at l&oslash;se problemet.</P>
+<LI><P>Kontroll&eacute;r, at afkrydsningsfeltet <B>'Skriv til fil' </B>i Udskriv-vinduet ikke er markeret. Ellers vil dit
+dokument blive sendt til en fil i stedet for til din printer.</P>
+</OL>
+<P><B>B. Farvene i udskriften er ikke de samme som dem, du ser p&aring; sk&aelig;rmen:</B></P>
+<P>Moderne farveprintere bruger en %-blanding af fire farver (eller seks i de bedste modeller) for at fremstille de farver,
+vores &oslash;jne er vant til at se. see. I OpenOffice.org Draw kan du f&aring; en farve til at v&aelig;re bestemte
+procentblandinger af bl&aelig;k ved at g&oslash;re s&aring;dan:</P>
+<OL>
+<LI><P>Klik p&aring; den figur, hvis farve du vil &aelig;ndre. Den er nu markeret.</P>
+<LI><P>H&oslash;jreklik p&aring; den og v&aelig;lg '<B>Omr&aring;de...</B>' fra menuen.</P>
+<LI><P>I det vindue, der viser sig, v&aelig;lger du fanebladet '<B>Farver</B>'.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg CMYK fra listej '<B>Farvesystem</B>'.</P>
+<LI><P>Ret i CMYK %-tallene i felterne nedenunder.</P>
+<LI><P>Klik p&aring; knappen <B>'OK'</B>. Nu vil du blive spugt, om du vil rette p&aring; den eksisternde farve, eller om
+du vil f&oslash;je en ny til paletten. G&oslash;r, hvad du finder bedst.</P>
+</OL>
+<P>Ellers kan du hente og/eller &aelig;ndre en eksisternde CMYK palette:</P>
+<OL>
+<LI><P>Gentag trin 1, 2 og 3 ovenfor.</P>
+<LI><P>Klik p&aring; ikonet '<B>Hent farveliste</B>'.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg filen cmyk.soc og klik p&aring; knappen <B>'&Aring;bn'</B>. (standardsti:
+<B>OpenOffice60/user/config/</B>)</P>
+<LI><P>Luk vinduet ved at klikke p&aring; knappen <B>'OK'</B>.</P>
+</OL>
+<P>I alle tilf&aelig;lde er det v&aelig;rd at v&aelig;re opm&aelig;rksom p&aring;, at farver p&aring; en sk&aelig;rm er
+aktive (lysende) og ikke kan reproduceres eksakt p&aring; et stykke papir, hvor farverne er reflekterende (passive).
+Udskriften vil v&aelig;re en tiln&aelig;rmelse, der fungerer bedre i nogle belysninger end i andre.</P>
+<P><B>C. Tegninger n&aelig;r &oslash;verste eller nederste margin udskrives ikke ordentligt:</B></P>
+<P>Marginerne i dit Draw dokument er sikkert for t&aelig;t p&aring; printerens fysiske gr&aelig;nser for udskrift. G&oslash;r s&aring;dan
+for at l&oslash;se problemet:</P>
+<OL>
+<LI><P>Kig i din printermanual for at finde ud af, hvor stort udskriftsomr&aring;det er.</P>
+<LI><P>V&aelig;lg<B> Format-Side...</B> fra menulinjen.</P>
+<LI><P>P&aring; fanebladet '<B>Side</B>' i vinduet '<B>Sideops&aelig;tning</B>' &aelig;ndrer du &oslash;verste
+og nederste margin til den st&oslash;rrelse, du har fundet i printermanualen. Hvis du ikke har din printermanual l&aelig;ngere,
+kan du pr&oslash;ve dig frem, for eksempel med 2,5 cm (1&rdquo;), som skulle v&aelig;re tilstr&aelig;kkeligt for de fleste
+printere.</P>
+<LI><P>Klik p&aring; knappen <B>'OK'.</B></P>
+</OL>
+<P>Husk at kontrollere dit dokument for at sikre dig, at alle figurer stadig er indenfor det brugbare udskriftsomr&aring;de.</P>
+<P><I><B>Tip: </B>OpenOffice.org Draw er et er kvalitetsprogram, men det kan ikke flytte din hardwares begr&aelig;nsninger. S&aring;
+hvis du mener, at udskriftsresultatet ikke er godt nok, b&oslash;r du ogs&aring; overvejen kvaliteten af dit udstyr. Is&aelig;r
+hvis du udskriver dokumenter med fotos og andre billeder med mange farvenuancer, b&oslash;r du have en fotoprinter og bruge
+s&aelig;rligt glittet papir for at f&aring; det optimale resultat.</I></P>
+<H3><A NAME="credits"></A>5. Lavet af</H3>
+<P>Oprindelig forfatter: Gianluca Turconi</P>
+<P>Ogs&aring; tak til: James Treleaven for v&aelig;rdifulde bidrag.</P>
+<P>Oversat af: Henrik R&aelig;der Clausen</P>
+<P>Last modified on: February 11, 2001</P>
+<p>Engelsk original: <a href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/drawing_graphics/draw1_EN.html">http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/drawing_graphics/draw1_EN.html</a>
+
+<P>Kontaktinformation:</B> OpenOffice.org Documentation Project <A HREF="http://documentation.openoffice.org/">http://documentation.openoffice.org/</A></P>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/print_file_directly.GIF
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/howto/draw/print_file_directly.GIF
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/pdf-skjema.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/pdf-skjema.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/svg-grafik.odt
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/svg-grafik.odt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/svg-grafik.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/doc/svg-grafik.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/faq.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/faq.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/faq.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,127 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org - Spørgsmål og svar (FAQ)</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<img style="float:right" src="images/faq.png" alt="Spørgsmål og svar (FAQ)" />
+<h2>Spørgsmål og svar (FAQ)</h2>
+
+<p>Nedenfor er de hyppigste spørgsmål til OpenOffice.org (OOo) besvaret. Hvis du har et spørgsmål, så send det til en af <a href="about-mailinglist.html">e-postlisterne</a> eller stil det i <a href="http://www.oooforum.dk">www.OOoforum.dk</a>. Tag eventuelt også et kig på <a href="http://www.openoffice.org/faq.html">den engelske FAQ</a>.</p>
+
+<ol>
+<li>
+ <p><b>Hvordan installerer jeg ordbøger til stavekontrol, orddeling og synonymer?</b></p>
+ <p>Der medfølger på nuværende tidspunkt ikke en dansk ordbog til stavekontrol i OOo. Du kan installere ordbøger via menuen "Filer" > "Guider" > "Installer flere ordbøger...". Her kan du frit hente og opdatere ordbøger til mere end 40 sprog, herunder dansk. Når ordbøgerne er hentet ned, skal du vælge enten at genstarte computeren eller lukke både OpenOffice og Hurtig start (OpenOffice.org-ikonet nederst i højre hjørne). Næste gang du starter OOo, vil de nye ordbøger være tilgængelig for stavekontrollen.</p>
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Jeg har installeret den danske stavekontrolorbog som beskrevet ovenfor. Når jeg forsøger at stavekontrollere et dokument, får jeg blot meddelelsen "Stavekontrollen er fuldført", også selvom der er stavefejl. Hvorfor virker stavekontrollen fortsat ikke?</b></p>
+ <p>Hvis du har forsøgt at køre stavekontrollen uden først at installere ordbogen som ovenfor, er stavekontrol-komponenten blevet deaktiveret. Du aktiverer den igen således:</p>
+ <p>Funktioner > Indstillinger > find punktet Sprogindstillinger > find underpunktet Skrivehjælp > sæt "flueben" ud for "OpenOffice.org Hunspell Spellchecker". Klik OK. Derefter bør stavekontrollen fungere.</p>
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Hvilken betydning har det, at OpenOffice.org som udgangspunkt gemmer dokumenterne i OpenDocument-format?</b></p>
+ <p>OpenDocument (også kaldet <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>), er en ISO-godkendt standard for kontordokumenter. I modsætning til andre formater for kontordokumenter er ODF-standarden produktneutral - d. v. s. den favoriserer ikke bestemte programmer. Andre kontorprogrammer kan implementere ODF på lige fod med OpenOffice. Formatet forventes derfor at få stor betydning som udvekslingsformat i takt med at flere programmer begynder at implementere den. Der findes allerede nu flere uafhængige implementeringer.</p>
+ <p>Produktspecifikke formater som f. eks. Microsofts .doc-format har bl. a. den ulempe, at dokumenter gemt i sådanne formater forældes, når der kommer nye versioner af programpakken, og derfor ikke kan indlæses optimalt af en nyere programversion. I modsætning hertil er OpenDocument-formatet lavet så gamle dokumenter ikke forældes, heller ikke selvom standarden udvikler sig over tid. Om 10 år vil du derfor med garanti stadig kunne indlæse dokumenter gemt i ODF 1.0.</p>
+ <a href="/opendocument.html">Mere om OpenDocument</a><br />
+ </p>
+</li>
+<li>
+ <p><b>Dem, jeg udveksler dokumenter med, kan ikke åbne OpenDocument-filer med den kontorpakke, de bruger. Hvad gør jeg?</b></p>
+ <p>Når du gemmer et dokument, kan du vælge en anden filtype end OpenDocument. Du kan også vælge at indstille OpenOffice.org til automatisk at forvælge et andet format. Det gøres på følgende måde:<br/>
+ Vælg i menuen: Funktioner > Indstillinger.<br/>
+ Hvis der er et plustegn ud for punktet "Indlæs/gem", skal du klikke på det.<br/>
+ Klik på underpunktet "Generelt". Du vil nu se to valgbokse i vinduet med overskrifterne "Dokumenttype" og "Gem altid som". Her kan du for hver dokumenttype bestemme hvilket format, der skal forvælges.<br/>
+ Klik på OK. OpenOffice.org vil nu forvælge de valgte dokumentformater. Du kan naturligvis stadig selv vælge at gemme i andre formater.
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Hvorfor indeholder OpenOffice.org ikke et e-post-program eller en kalender?</b></p>
+ <p>OpenOffice.org inkluderer hverken e-post-program eller kalender, da der allerede findes fri software, som fungerer perfekt sammen med OpenOffice.org. Produkterne fra <a href="http://www.mozilla.com">Mozilla</a> kan varmt anbefales.</p>
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Kræver OpenOffice.org, at Java er installeret?</b></p>
+ <p>Nogle funktioner kræver, at et Java-afviklingsmiljø (Jave Runtime Environment - JRE) er installeret. Du kan hente Java fra <a href="http://www.java.com">www.java.com</a> og læse mere om sammenhængen mellem OpenOffice.org og Java i <a href="http://user-faq.openoffice.org/faq/ar01s04.html#JAVA">den engelske FAQ</a>.</p> 
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Kan jeg installere OpenOffice.org, selvom Microsoft Office allerede er installeret på min computer?</b></p>
+ <p>Ja, OpenOffice.org kan uden problemer installeres på en computer sammen med andre kontorpakker. Installationsprogrammet vil under installationen spørge om, hvorvidt OpenOffice.org skal åbne Microsoft Office-dokumenter automatisk. Hvis du ønsker, at Microsoft Office fortsat skal åbne Microsoft Office-dokumenter, skal du på dette tidspunkt i installationen fjerne afkrydsningerne i de 3 felter.</p>  
+</li>
+
+
+<li>
+ <p><b>Findes der en opgraderingspakke, så man ikke behøver at downloade hele kontorpakken, hver gang der udgives en ny udgave?</b></p>
+ <p>Nej, du skal hente hele kontorpakken for at få den nyeste version.</p>
+</li>
+
+
+<li>
+ <p><b>Hvad betyder "open source" og "åbne standarder"? Er det det samme?</b></p>
+ <p>Open Source og åbne standarder er ikke det samme. <b>Open source</b> betyder åben kildekode, hvilket vil sige, at den programkode, programmørerne har skrevet, kan læses og videreudvikles af andre programmører.</p>
+ <p>En <b>åben standard</b> handler om, at programmerne fungerer i overensstemmelse med et vist regelsæt. Hvis forskellige programmer følger det samme regelsæt, kan de fungere sammen, selvom de er udviklet af to helt forskellige hold programmører. SMTP er f. eks. en standard for elektronisk post, som gør, at brugere af forskellige e-postprogrammer kan udveksle meddelelser. Det er ret smart!</p>
+ <p>En åben standard er defineret ved, at den opfylder 3 krav:</p>
+ <ol>
+ <li>Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.</li>
+ <li>Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.</li> 
+ <li>Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.</li>
+ </ol>
+ <p>Du kan læse definitionen og uddybninger på <a href="http://www.aaben-standard.dk/">www.aaben-standard.dk</a>.</p>
+ <p>Mange programmer understøtter en eller flere åbne standarder, men uden at programmet er open source. Man kan givetvis også finde eksempler på programmer, som er open source, men som ikke understøtter åbne standarder.</p>
+ <p>OpenOffice.org er open source, og understøtter desuden en række åbne standarder.</p>
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Hvad er historien bag OpenOffice.org?</b></p>
+ <p>OpenOffice.org har sine rødder i StarOffice - en kontorpakke hvis udvikling startede i midten af 1980'erne i Tyskland. Sun Microsystems købte rettighederne til StarOffice i 1999. StarOffice 5.2 blev udgivet i juni 2000 og version 6.0 udkom i maj 2002.</p>
+ <p>StarOffice udvikles hovedsageligt år gennem open source-projektet OpenOffice.org. For at gøre dette muligt frigav Sun Microsystems kildekoden til StarOffice (dog med undtagelse af enkelte moduler, som Sun Microsystems ikke selv havde udviklet) og startede projektet OpenOffice.org.</p>
+ <p>Dette betyder dog ikke, at Sun Microsystems har overladt al udvikling til frivillige - meget af arbejdet udføres stadig af ansatte hos Sun Microsystems, men alle opfordres til at deltage. Sun Microsystems betaler for driften af netstedet OpenOffice.org.</p>
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Hvad er lighederne og forskellene mellem OpenOffice.org og StarOffice?</b></p>
+ <p>StarOffice er Sun Microsystems' kontorpakke, der er bygget på kildekoden til OpenOffice.org. StarOffice og OpenOffice.org har derfor samme brugergrænseflade og funktionalitet.</p>
+ <p>Forskellen mellem StarOffice og OpenOffice.org er altovervejende et spørgsmål om flere skabeloner, clip-art og andet tilbehør.</p>
+ <p>Vejledninger til OpenOffice.org kan derfor også bruges til StarOffice.</p>
+ <p>Se også <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#6">den engelske FAQ</a>.</p>  
+ <p>StarOffice 6 bygger på OpenOffice.org 1.0, StarOffice 7 bygger på OpenOffice.org 1.1, og StarOffice 8 bygger på OpenOffice.org 2.0.</p>
+ <p>Bemærk, at StarOffice ikke længere udkommer på dansk. Derfor anbefaler vi den seneste udgave af Dansk OpenOffice.org frem for StarOffice.</p>  
+</li>
+
+<li>
+ <p><b>Kører OpenOffice.org på Windows Vista?</b></p>
+ <p>Ja, det gør det. Og det bruger de nye dialogbokse fra Vista ved åbning af dokumenter m. m.</p>
+</li>
+
+</ol>
+ 
+<p><i>Opdateret 28. marts 2008</i></p>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/get_legal_da.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/get_legal_da.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/get_legal_da.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,239 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <title>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</title>
+ 
+ <meta name="description" content="Brug ikke piratsoftware - brug fri software i stedet" />
+ <style type="text/css">
+#contextualinformation { display: none ! important;
+}
+#contextualinformation.contentpart { display: none ! important;
+}
+#toptabs { display: none ! important;
+}
+#login { display: none ! important;
+}
+#apphead { display: none ! important;
+}
+.axial { display: none ! important;
+}
+#projecthome { display: none ! important;
+}
+#longdescription { display: none ! important;
+}
+.infomark { display: none ! important;
+}
+h1 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+h2 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+td { vertical-align: top;
+}
+.tasknav { display: none ! important;
+}
+#leftcol { display: none ! important;
+}
+ </style>
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body style="margin: 0px; font-family: sans-serif;">
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<br />
+<table style="width: 100%;" border="0">
+ <tbody>
+  <tr>
+   <td>
+   <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);">
+   <h1>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</h1>
+   <span style="font-weight: bold;">Er din software lovlig?</span>
+Ifølge tal offentliggjort af Microsoft er 35% af al software i
+verden
+formentlig piratkopieret eller på anden vis ulovlig. <br />
+   <br />
+Efter i årevis reelt at have tolereret piratkopiering som et
+middel til
+at sikre markedsdominans, er <span style="font-weight: bold;">Microsoft
+nu gået til kamp</span> mod ulovlige kopier af firmaets software:<br />
+   <ul>
+    <li>Firmaet har købt et softwarefirma, som er
+specialiseret i
+at detektere, hvilke programmer der er installeret på en PC.</li>
+    <li>Firmaet bruger internettet til at anbringe
+piratdetekterings-software i kopier af Microsoft Office på
+brugernes
+PC'er.</li>
+    <li>Over hele verden planlægger Business Software
+Alliance
+retsforfølgelse af softwarepirater - for eksempel i
+Storbritannien,
+hvor organisationen tilbyder et større kontantbeløb til
+enhver, som
+informerer om piraterkopiering.</li>
+    <li>Microsofts licensregler er komplicerede - det er nemt at
+komme til at bryde dem ved en fejltagelse.</li>
+   </ul>
+Hvis du har en kopi af Microsoft Office på arbejde, på
+skolen eller
+hjemme - <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">ved du,
+hvor den kommer fra?</span><br />
+   <br />
+   <span style="font-weight: bold;">Heldigvis er der et
+fuldstændig
+lovligt alternativ</span>. OpenOffice.org 2 er en komplet kontorpakke
+med funktioner svarende til Microsoft Office. OpenOffice.org 2 kan alt,
+hvad du har brug for: tekstbehandling, regneark, præsentationer
+og
+meget mere. Kontorpakken kan endda bruge Microsoft Office's filformater
+(.doc, .xls, .ppt), så dine dokumenter kan genbruges. I
+tilgift
+kan OpenOffice.org gøre ting, som Microsoft Office ikke kan, som
+f.
+eks. at lave PDF-filer direkte fra dine dokumenter.<br />
+   <br />
+Hvis du kan bruge Microsoft Office kan du også bruge
+OpenOffice.org 2.
+Undersøgelser har vist, at det er <span style="font-style: italic;">ti
+gange billigere</span> at migrere til
+OpenOffice.org 2 end til Microsoft Office 2007.<br />
+   <br />
+En anden undersøgelse indikerer, at 86% af brugerne af Microsoft
+Office
+ville foretrække at bruge OpenOffice.org 2 frem for at
+købe Microsoft Office
+2003.<br />
+   <br />
+Så hvad venter du på? Det koster dig intet at prøve.
+Hvis du synes om
+produktet, så koster <span style="font-weight: bold;">OpenOffice.org
+2
+dig intet at bruge, så længe du ønsker, uanset antal pc'er</span>.
+God samvittighed er gratis.<br />
+   <br />
+   <br />
+   <div style="text-align: center;">
+   <h2><span style="font-weight: bold;">Brug lovlig software - <a href="http://da.openoffice.org">hent
+OpenOffice.org</a> i dag!</span></h2>
+   <br />
+   <br />
+   </div>
+   </div>
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+   <td style="border: 3px double silver; padding: 4px; background-color: rgb(222, 238, 255);">
+   <div>
+   <table style="border: 0px none white; padding: 0px;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td>
+      <h2>Mere om OpenOffice.org</h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://da.openoffice.org/about-product.html">Produktbeskrivelse<br />
+        </a></li>
+       <li><a href="http://da.openoffice.org/referencer.html">Dansk referenceliste</a><br />
+       </li>
+       <li><a href="http://www.oooforum.dk/">Gratis support</a><br />
+       </li>
+      </ul>
+      <h2>Om migrering<br />
+      </h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://oio.dk/files/Desktop-evalueringsrapport__V1-2_.pdf">Rapport for VTU</a></li>
+       <li><a href="http://oio.dk/files/rhus-evalueringsrapportudfyldt301104_DFL_.pdf">Psykiatrien Århus Amt</a></li>
+       <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">USA</a> (engelsk)</li>
+       <li><a href="http://insight.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0,39020472,39236214,00.htm">Frankrig</a> (engelsk)</li>
+      </ul>
+      <h2>Mere info<br />
+(engelsk)<br />
+      </h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/apr06/04-24GenuineSoftware.mspx">Illegal
+software</a></li>
+       <li><a href="http://news.com.com/2100-1023-212942.html?legacy=cnet">Piracy
+tolerated</a></li>
+       <li><a href="http://software.silicon.com/applications/0,39024653,39158423,00.htm">Microsoft
+acquires AssetMetrix</a></li>
+       <li><a href="http://news.zdnet.co.uk/software/windows/0,39020396,39265719,00.htm">Microsoft
+licensing push</a></li>
+       <li><a href="http://www.bsa.org/uk/press/newsreleases/ukpressrelease26april2006.cfm">Reward
+for informers</a></li>
+   <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">Ten times cheaper</a></li>
+       <li><a href="http://www.itwire.com.au/content/view/4054/53/">86% prefer
+OpenOffice.org 2</a></li>
+      </ul>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><br />
+      <br />
+      <center> <a href="http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html"><img style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 50px;" src="/marketing/art/galleries/marketing/web_buttons/nicu/125x50_3_get.png" alt="Get OpenOffice.org" title="Get OpenOffice.org" /></a> </center>
+      <br />
+      <br />
+      </td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+   </div>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td><br />
+   <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><small><b>Webmastere!</b>
+Støt arbejdet for at begrænse piratsoftware! Sammen kan vi
+hjælpe til
+med at hindre udbredelsen af ulovlig software og promovere de frie
+alternativer. Kopier koden herunder til dit website eller din blog, og
+få vist kampagneknappen "Brug lovlig software. Brug
+OpenOffice.org".</small>
+   <table style="border: 0px none white;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td><img style="border: 0px solid ; width: 128px; height: 58px;" src="images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></td>
+      <td><textarea readonly="readonly" name="button" rows="4" cols="55" onclick="this.focus();this.select()">&lt;a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"&gt;
+&lt;img src="images/web_button_get_legal_da.png"
+border="0" hspace="3" vspace="3" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" /&gt;&lt;/a&gt;
+      </textarea> </td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+   <br />
+   <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="-3">Microsoft,
+Microsoft Office, Word, Excel og Powerpoint er enten varemærker
+eller
+registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
+USA og/eller
+andre lande.</font> </div>
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/graduation.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/graduation.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/graduation.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,120 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Apache software Foundation annoncerer Apache OpenOffice™ som et Top-Niveau Projekt</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  <h1 class="title">Apache software Foundation annoncerer Apache OpenOffice™ som et Top-Niveau Projekt</h1>
+  <style type="text/css">
+/* The following code is added by mdx_elementid.py
+  It was originally lifted from http://subversion.apache.org/style/site.css */
+/*
+ * Hide class="elementid-permalink", except when an enclosing heading
+ * has the :hover property.
+ */
+.headerlink, .elementid-permalink {
+ visibility: hidden;
+}
+h2:hover > .headerlink, h3:hover > .headerlink, h1:hover > .headerlink, h6:hover > .headerlink, h4:hover > .headerlink, h5:hover > .headerlink, dt:hover > .elementid-permalink { visibility: visible }</style>
+<p><strong><em>Pris vindende førende Open Source produktions pakke bredt brugt i over 228
+lande, over 20 millioner download af den seneste version siden maj 2012.</em></strong></p>
+<p><strong>Forest Hill, MD – 18 Oktober 2012 –</strong> Apache Software Foundation (ASF),
+den udelukkende frivillige udviklere og kuvøser af næsten 150 Open Source
+projekter og initativer, annoncerede idag at Apache Open Office er overgået
+fra Apache kuvøse til at blive et Top-Niveau Projekt (TNP), visende at
+projektets sanfund og produkt er blevet styret godt og korrekt under ASF
+udvide demokratiske proces og principper.</p>
+<p>"Beståelsen er for OpenOffice et bevis på Apache vejens successfulde
+skalering fra kuvøse til 'indholds branding' til et meget etableret
+slut-bruger produkt"," sagde ASF vice præsidenten og Apache OpenOffice
+mentor Ross Gardler. "Kuvøse processen tillader erfarne Apache bidragsydere
+at guide projelt, hjælpe både nye og etablerede OpenOffice bidragsydere at
+bygge et Apache-stil samfund som er både åbent og fordelt."</p>
+<p>"OpenOffice beståelsen er den officielle anerkendelse at projektet er nu i
+stand til at lede sig selv ikke kun i teknisk henseende, men også i
+samfunds spørgsmål.," sagde Andrea Pescetti, vice præsident hos Apache
+OpenOffice. "'Apache vejen' og den metoder, som f.eks. at tage hver
+beslutning i offentligheden med total gennemsigtighed, har tilladt
+projektet at tiltrække og engagere nye frivillige, og til at vælge og
+fordele Projekt Ledelses Kommitteen som vil garantere en stabil fremtid for
+Apache OpenOffice."</p>
+<p>Indledningsvis lavet af Star Division in the 1990's, blev OpenOffice code
+basen købt af Sun Microsystems in 1999 og senere Oracle Corporation in
+2010, inden den blev sendt til The Apache Software Foundation kuvøse i Juni
+2011.</p>
+<p>Under udviklings perioden i Apache kuvøsen, har Apache OpenOffice projektet
+overflyttet næsten 10 million kode linier, tilført utallige udvidelser, og
+fikset dusinvis af bruger-rapporterede fejl i den populære og gratis
+produktions pakke. Som tilføjelse, har softwaren modtaget 5 industri
+priser, rangerende fra individuelle komponent top punkter over top
+downloading til den bedste open source produktions pakke.</p>
+<p>I Maj 2012 blev Apache OpenOffice v3.4 offentliggjort på 20 sprog
+(redaktør: den danske er ved kvalitetstesten), og downloaded mere end 20
+millioner gange af enkelt personer, firmaer, skoler og statslige
+institutioner i over 228 lande. Siden det, har projektet arbejdet på nye
+funktioner, innovationer og releases målsat til først og fjerde kvartal
+2013.</p>
+<p>"It's really cool" at OpenOffice er nu et top-niveau projekt hos Apache,"
+siger Juergen Schmidt, Apache OpenOffice Release Chef. "Vi har mødt mange
+milepæle for at nå denne milepæl: vores første OpenOffice 3.4 release
+krævede af samfundet ikke bare flytning af koden fra Oracle til apache, men
+også at udskifte ugyldigt licenserede biblioteker for succesfuldt at møde
+Apache licens krav. Nu er vores Apache OpenOffice kilde code frit
+tilgængeligt for projekter og organisationer."</p>
+<p>"Vi er meget stolte af denne vigtige milepæl og byder OpenOffice velkommen
+i vores fold af verdens ledende Apache projekter," tilføjer Gardler.</p>
+<h2 id="tilgngelighed-og-styring">Tilgængelighed og Styring<a class="headerlink" href="#tilgngelighed-og-styring" title="Permanent link">&para;</a></h2>
+<p>Apache OpenOffice er tilgængelig gratis for enhver bruger og formål, og
+kan downloades fra <a href="http://openoffice.org">http://openoffice.org</a>. Productet 
+downloades et ubegrænset antal gange på¨PC for et ubegrænset antal af brugere - HELT
+GRATIS fri for alle licens afgifter. Projektet har en stærk fokusering på
+at støtte open standards, fra ODF (der først implementerede ISO/IEC 26300)
+til fremtidige planer for CMIS, OpenSocial, og OData.</p>
+<p>Som med al Apache software, er Apache OpenOffice software released under
+Apache Licens v2.0, og bliver kontrolleret af et selv valgt team af aktive
+bidragsydere til projektet. En Projekt Ledelses Kommitte (PLK) guidesr
+Projektets dag-til-dag opgaver, inklusive samfunds udvikling og produkt
+releases. Information om Apache OpenOffice kilde dode, dokumentation,
+e-mail lister, dettilhørende resourcer, og veje til at deltage er
+tilgængelige på <a href="http://openoffice.apache.org/">http://openoffice.apache.org/</a>.</p>
+<h2 id="om-apache-software-foundation-asf">Om Apache Software Foundation (ASF)<a class="headerlink" href="#om-apache-software-foundation-asf" title="Permanent link">&para;</a></h2>
+<p>Etableret i 1999, en helt frivilligt fundament kontrollerer næsten
+femhundrede ledende Open Source projekter, inklusive Apache HTTP Server —
+verdens mest populære Web server software. Igennem ASF udvidede
+demokratiske proces kendt som "The Apache Way", med mere end 400
+individuelle medlemmer og 3.500 "Committers" successfuldt at samarbejde for
+at udvikle frit tilgængelig virksomheds egnet software, tilgodeser
+millioner at brugere over hele verden: tusinder af software løsninger
+distribueres under Apache Licensen; og samfundet deltager aktivt i ASF
+e-mail lister, motiveret initiativer, og ApacheCon, Foundation officielle
+bruger konference træning, og udstilling. ASF er i USA 501(c)(3)
+not-for-profit charity, grundlagt af individuelle donorer og sponsorer af
+firmaer inkluderende AMD, Basis Teknologi, Citrix, Cloudera, Facebook, Go
+Daddy, Google, HP, Hortonworks, Huawei, IBM, InMotion Hosting, Matt
+Mullenweg, Microsoft, PSW Group, SpringSource/VMware, WANdisco, og Yahoo!.
+For mere information, besøgt <a href="http://www.apache.org/">http://www.apache.org/</a> eller følg @TheASF på
+Twitter.</p>
+<p>"Apache", "OpenOffice", "Apache OpenOffice", og "ApacheCon" er varemærker
+af Apache Software Foundation. Alle andre mærker og varemærker ejes af de
+respektive ejere.</p>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/OOo20.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/OOo20.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/OOo20thumb.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/OOo20thumb.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/book.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/book.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/bug.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/bug.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-css.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-css.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-opendocument.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-opendocument.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-xhtml.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/button-xhtml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/chat_icon_01_h.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/chat_icon_01_h.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/faq.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/faq.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/images/feedicon16.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message