openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1009857 [7/7] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/aa/ content/am/ content/da/ content/da/Archive/ content/da/Archive/doc/ content/da/Archive/doc/howto/ content/da/Archive/doc/howto/calc/ content/da/Archive/doc/...
Date Wed, 05 Apr 2017 14:42:01 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/opendocument.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/opendocument.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/opendocument.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,122 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org - OpenDocument Format (ODF) - ISO/IEC 26300:2006 åben standard for kontordokumenter udviklet af OASIS</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold" lang="da" dir="ltr">
+<img style="float:right" src="http://www.oasis-open.org/images/standards/oasis_standard.jpg" alt="OASIS standard" />
+<h2>OpenDocument Format (ODF) - ISO/IEC 26300:2006 åben standard for kontordokumenter udviklet af OASIS</h2>
+
+<h3>Beskrivelse</h3>
+<p>Den produktuafhængige dokumentstandard, Open Document Format (<acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>), er den åbne ISO-standard for kontordokumenter som tekstdokumenter, regneark, præsentationer og diagrammer. <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokumenter kan derfor åbnes og læses uafhængigt af specifikke kontorpakker og leverandører. <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> er et <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-baseret dokumentformat udviklet i standardorganisationen <a href="http://www.oasis-open.org">OASIS</a> (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) og vedtaget af <a href="http://www.iso.org">International Organization for Standardization</a>. OASIS påbegyndte udviklingen af <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> i 2002, og <a href="http://www.oasis-open.org/news/oasis_news_05_23_05.php">1. maj 2005</a> blev standarden vedtaget som officiel OASIS-standard. <a href
 ="http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2006/Ref1004.html">1. maj 2006</a> vedtog ISO ligeledes <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> som ISO-standarden <a href="http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=43485&scopelist=PROGRAMME">ISO/IEC 26300:2006</a>.</p>
+<p>Da <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> er veldokumenteret, frit implementerbar uden økonomiske, politiske, juridiske eller tekniske begrænsninger på implementation og anvendelse samt standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum, opfylder <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> fuldt ud <a href="http://www.aaben-standard.dk/">kriterierne for en åben standard</a>. <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> er således et produktuafhængigt filformat for kontordokumenter, der frit og uden forfordeling kan anvendes og understøttes af alle leverandører, der ønsker at give slutbrugerne friheden til at vælge software.</p>
+<p>Udviklingen og vedligholdelsen af specifikationen for den åbne XML-baserede standard foregår i en <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">åben arbejdsgruppe under OASIS</a>, hvor alle relevante leverandører har mulighed for at deltage på lige fod. Forslag kan også sendes til arbejdsgruppens offentlige e-post-adresse <a href="mailto:office-comment&#64;lists.oasis-open.org">office-comment&#64;lists.oasis-open.org</a>. I arbejdsgruppen deltager repræsentanter fra softwareleverandører som bl.a. Sun Microsystems, IBM, Corel, Adobe, Novell, Intel, udviklere fra Open Office.org og KOffice samt uafhængige eksperter i bl.a. handicaptilgængelighed.</p>
+<p>Standarden rummer og udvider således den funktionalitet, der kræves for at understøtte de office-dokumenter, der findes i leverandørkontrollerede og produktafhængige formater. Derfor erstatter <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> forældede, proprietære, produktspecifikke og måske patenterede filformater for office-dokumenter. OpenOffice.org indeholder en guide til hurtigt at konvertere mange Office-dokumenter til <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>.</p>
+<p>Dokumentstandarden <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> er allerede understøttet af kontorprogrammer som <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>, <a href="http://www.sun.com/software/star/staroffice/index.jsp">StarOffice</a>, <a href="http://ibm.com/software/workplace/">IBM Workplace</a>, <a href="http://www.koffice.org">KOffice</a>, <a href="http://www.gnome.org/projects/gnumeric/">Gnumeric</a>, <a href="http://www.sept-solutions.de">Mobile Office</a>, <a href="http://www.neooffice.og">NeoOffice</a>, <a href="http://www.abisource.com/">AbiWord</a>, <a href="http://www.zoho.com">Zoho</a>, <a href="http://www.scribus.net/">Scribus</a>, <a href="http://www.softmaker.com">TextMaker</a> og <a href="http://docs.google.com">Google Docs &amp; Spreadsheets</a>.</p>
+
+<h3>Fordelene med <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym></h3>
+<p><acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> giver dig og din virksomhed tekniske og strategiske fordele:</p>
+<ul>
+<li>En åben ISO-standard baseret på et gennemført, velafprøvet og velstruktureret <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-format, som næsten alle relevante leverandører af kontorprogrammer samarbejder om at vedligeholde og udvikle i et åbent forum under standardorganisationen OASIS.</li>
+<li>Sikkerhed for standardens leverandøruafhængighed og opbakning i industrien, da <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> allerede er godkendt af både OASIS og ISO samt implementeret af forskellige leverandører i flere softwareprodukter på flere platforme.</li>
+<li>En produktuafhængig standard, der både sikrer ægte interoperabilitet og understøttelse af al relevant funktionalitet på tværs af forskellige programmer.</li>
+<li>En innovativ, omfattende og gennemtestet <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-standard, der er let at forstå og implementere, fordi den gør brug af velkendte, etablerede standarder som <acronym title="Hyper Text Markup Language">HTML</acronym>, <acronym title="Scalable Vector Graphics">SVG</acronym>, <acronym title="eXtensible Stylesheet Language">XSL</acronym>, <acronym title="Synchronized Multimedia Integration Language">SMIL</acronym>, <acronym title="XML Linking Language">XLink</acronym>, XForms, <acronym title="Mathematical Markup Language">MathML</acronym> og Dublin Core frem for proprietære teknologier.</li>
+<li>Zip-komprimerede dokumenter giver mindre filstørrelser og dermed mindre belastning af postservere og netværk.</li>
+<li>En både frit tilgængelig og frit anvendelig specifikation, der sikrer uhindret og leverandøruafhængig adgang til og råderet over dit dokument og dets indhold - også i fremtiden.</li>
+<li>Frit valg af kontorpakke herunder Open Source Software, da <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> skaber åben konkurrence uden skjulte bindinger til specifikke programmer.</li>
+<li>Fri udveksling af dokumenter, da <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokumenter ikke er bundet til en specifik version af et specifik produkt på en specifik platform.</li>
+<li>Mulighed for at undgå leverandørkontrolleret it-infrastruktur til fordel for en strategidrevet it-arkitektur, der kan integrere, producere og udveksle kontordokumenter på tværs af programmer, platforme, back-end systemer og web services.</li>
+</ul>
+<p>For at du og din virksomhed kan få fuld glæde af ovenstående fordele, skal du bruge <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> proaktivt. Derfor bør du overveje følgende retningslinjer:</p>
+<ul>
+<li>Stil ufravigelige krav til dine leverandører om, at de skal understøtte <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>, så du har strategisk og økonomisk valgfrihed samt leverandøruafhængig adgang til egne data.</li>
+<li>Læg altid <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-udgaver af dokumenter på hjemmesiden.</li>
+<li>Er du usikker på, om modtageren kan læse <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokumenter, kan du evt. også vedlægge en PDF-udgave.</li>
+<li>Tilføj følgende undertekst til meddelelser, hvor du har vedlagt <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokumenter:<br /><i>Vedlagte dokument(er) er gemt i det åbne OpenDocument Format (ODF). ODF er en OASIS- og ISO-standard (ISO/IEC 26300:2006) for kontordokumenter, som du kan læse mere om her: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument</i></li>
+</ul>
+
+<h3>Dokumenttyper</h3>
+<p><acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym> standardiserer kontordokumenter i form af tekstdokumenter, regneark, præsentationer og diagrammer. Følgende oversigt viser de enkelte dokumenttyper, deres filendelse samt ikonet, som OpenOffice.org bruger til at illustrere dokumenttypen. Du er velkommen til at bruge ikonerne på dine egne hjemmesider.</p>
+<!--[if IE 6]>
+<p style="font-size: smaller; font-style: italic;">Nedenstående ikoner er PNG-billeder, som Internet Explorer ikke understøtter korrekt. Skift til en opdateret browser som <a href="http://www.mozilla.com/">Firefox</a> eller <a href="http://www.opera.com">Opera</a> !</p>
+<![endif]-->   
+
+<table summary="Dette er en tabel over ODF-dokumenttyper" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
+<thead><tr style="background-color:#99ccff;"><th>Ikoner</th><th>Dokumenttype</th><th>Filendelse</th></tr></thead>
+<tbody>
+<tr><td><img src="images/odt_48_8.png" alt="OpenDocument-tekst 48x48" /><img src="images/odt_32_8.png" alt="OpenDocument-tekst 32x32" /><img src="images/odt_16_8.png" alt="OpenDocument-tekst 16x16" /></td><td>OpenDocument-tekst</td><td>.odt</td></tr>
+<tr><td><img src="images/ott_48_8.png" alt="OpenDocument-tekstskabelon 48x48" /><img src="images/ott_32_8.png" alt="OpenDocument-tekstskabelon 32x32" /><img src="images/ott_16_8.png" alt="OpenDocument-tekstskabelon 16x16" /></td><td>OpenDocument-tekstskabelon</td><td>.ott</td></tr>
+<tr><td><img src="images/odm_48_8.png" alt="OpenDocument-hoveddokument 48x48" /><img src="images/odm_32_8.png" alt="OpenDocument-hoveddokument 32x32" /><img src="images/odm_16_8.png" alt="OpenDocument-hoveddokument 16x16" /></td><td>OpenDocument-hoveddokument</td><td>.odm</td></tr>
+<tr><td><img src="images/oth_48_8.png" alt="OpenDocument-HTML-dokumentskabelon 48x48" /><img src="images/oth_32_8.png" alt="OpenDocument-HTML-dokumentskabelon 32x32" /><img src="images/oth_16_8.png" alt="OpenDocument-HTML-dokumentskabelon 16x16" /></td><td>OpenDocument-HTML-dokumentskabelon</td><td>.oth</td></tr>
+<tr><td><img src="images/ods_48_8.png" alt="OpenDocument-regneark 48x48" /><img src="images/ods_32_8.png" alt="OpenDocument-regneark 32x32" /><img src="images/ods_16_8.png" alt="OpenDocument-regneark 16x16" /></td><td>OpenDocument-regneark</td><td>.ods</td></tr>
+<tr><td><img src="images/ots_48_8.png" alt="OpenDocument-regnearksskabelon 48x48" /><img src="images/ots_32_8.png" alt="OpenDocument-regnearksskabelon 32x32" /><img src="images/ots_16_8.png" alt="OpenDocument-regnearksskabelon 16x16" /></td><td>OpenDocument-regnearksskabelon</td><td>.ots</td></tr>
+<tr><td><img src="images/odg_48_8.png" alt="OpenDocument-tegning 48x48" /><img src="images/odg_32_8.png" alt="OpenDocument-tegning 32x32" /><img src="images/odg_16_8.png" alt="OpenDocument-tegning 16x16" /></td><td>OpenDocument-tegning</td><td>.odg</td></tr>
+<tr><td><img src="images/otg_48_8.png" alt="OpenDocument-tegningsskabelon 48x48" /><img src="images/otg_32_8.png" alt="OpenDocument-tegningsskabelon 32x32" /><img src="images/otg_16_8.png" alt="OpenDocument-tegningsskabelon 16x16" /></td><td>OpenDocument-tegningsskabelon</td><td>.otg</td></tr>
+<tr><td><img src="images/odp_48_8.png" alt="OpenDocument-præsentation 48x48" /><img src="images/odp_32_8.png" alt="OpenDocument-præsentation 32x32" /><img src="images/odp_16_8.png" alt="OpenDocument-præsentation 16x16" /></td><td>OpenDocument-præsentation</td><td>.odp</td></tr>
+<tr><td><img src="images/otp_48_8.png" alt="OpenDocument-præsentationsskabelon 48x48" /><img src="images/otp_32_8.png" alt="OpenDocument-præsentationsskabelon 32x32" /><img src="images/otp_16_8.png" alt="OpenDocument-præsentationsskabelon 16x16" /></td><td>OpenDocument-præsentationsskabelon</td><td>.otp</td></tr>
+<tr><td><img src="images/odb_48_8.png" alt="OpenDocument-database 48x48" /><img src="images/odb_32_8.png" alt="OpenDocument-database 32x32" /><img src="images/odb_16_8.png" alt="OpenDocument-database 16x16" /></td><td>OpenDocument-database</td><td>.odb</td></tr>
+<!--
+<tr><td></td><td>OpenDocument-billede</td><td>.odi</td></tr>
+<tr><td></td><td>OpenDocument-billedeskabelon</td><td>.oti</td></tr>
+-->
+<tr><td><img src="images/odf_48_8.png" alt="OpenDocument-formel 48x48" /><img src="images/odf_32_8.png" alt="OpenDocument-formel 32x32" /><img src="images/odf_16_8.png" alt="OpenDocument-formel 16x16" /></td><td>OpenDocument-formel</td><td>.odf</td></tr>
+<!--
+<tr><td></td><td>OpenDocument-formelskabelon</td><td>.otf</td></tr>
+<tr><td></td><td>OpenDocument-diagram</td><td>.odc</td></tr>
+<tr><td></td><td>OpenDocument-diagramskabelon</td><td>.otc</td></tr>
+-->
+</tbody>
+</table>
+<p><a href="http://framework.openoffice.org/documentation/mimetypes/mimetypes.html">Læs mere om de enkelte MIME Content Types (på engelsk).</a></p>
+
+<h3>Grundstrukturen i et <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokument</h3>
+<p>Et <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokument er en zip-komprimeret fil, der på struktureret vis indeholder selvstændige <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-filer med dokumentindhold, typografi, formatering, metadata samt binære objekter som for eksempel billeder i deres oprindelige format. Følgende illustration viser indholdet af et <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>-dokument (i dette eksempel et tekstdokument).</p>
+<p><img src="images/hejverden.png" alt="Mapper og XML-filer i et ODF-dokument" title="Et ODF-dokument kan også åbnes med et almindeligt zip-program" /></p>
+
+<h3>Information til udviklere</h3>
+<p>Du kan følge standardens udvikling og hente specifikationen for OpenDocument Format på <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">arbejdsgruppens hjemmeside</a>.</p>
+<ul>
+<li>OpenDocument 1.1-specifikation (<a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20848/OpenDocument-v1.1-cs1.odt">ODF</a>, <a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20847/OpenDocument-v1.1-cs1.pdf">PDF</a>)</li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20845/OpenDocument-schema-v1.1-cs1.rng">OpenDocument 1.1 Relax-NG Schema</a></li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20843/OpenDocument-manifest-schema-v1.1-cs1.rng">OpenDocument 1.1 Manifest Relax-NG Schema</a></li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20844/OpenDocument-strict-schema-v1.1-cs1.rng">OpenDocument 1.1 Strict Relax-NG Schema</a></li>
+</ul>
+<ul>
+<li>OpenDocument 1.0-specifikation (<a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12572/OpenDocument-v1.0-os.pdf">PDF</a>)</li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12571/OpenDocument-schema-v1.0-os.rng">OpenDocument 1.0 Relax-NG Schema</a></li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12570/OpenDocument-manifest-schema-v1.0-os.rng">OpenDocument 1.0 Manifest Relax-NG Schema</a></li>
+<li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12569/OpenDocument-strict-schema-v1.0-os.rng">OpenDocument 1.0 Strict Relax-NG Schema</a></li>
+</ul>
+<p>Skemaerne indgår i <a href="http://isb.oio.dk/REPOSITORY/?pageid=64&amp;dir=http%3a%2f%2frep.oio.dk%2fopendocument%2f">OIO's Infostructurebase</a>.</p>
+<p>Bogen <a href="http://books.evc-cit.info/">OASIS OpenDocument Essentials</a> beskriver, gennemgår og giver eksempler på brug af <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>. Bogen er også frit tilgængeligt online.</p>
+<p>På OpenOffice.org's side for udviklere kan du læse mere om, hvordan du integrerer OpenOffice.org i dine løsninger. Læs mere på <a href="http://development.openoffice.org/">http://development.openoffice.org/</a>.</p>
+<p>Læs også mere om, hvordan du kan integrere understøttelse af ODF i dine programmer med <a href="http://odftoolkit.openoffice.org/">ODF Toolkit</a>, <a href="http://opendocumentfellowship.org/development/projects/odfpy">ODFPY til Python</a> og <a href="http://search.cpan.org/~jmgdoc/OpenOffice-OODoc/">OODoc til Perl</a>.</p>
+<p>Flere referencer kan læses på <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Opendocument">WikiPedias side om <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym></a>.</p>
+<p><a href="http://opendocument.xml.org"><img src="images/opendocument.jpg" alt="opendocument.xml.org" /></a></p>
+<p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/project_tools.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/project_tools.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/project_tools.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,71 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title></title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  <div class="label"><strong>DA.OpenOffice.org</strong></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="/index.html">Velkommen</a></div>
+ <div><a href="/about-product.html">Produktbeskrivelse</a></div>
+ <div><a href="/opendocument.html">OpenDocument (ODF)</a></div>
+ <div><a href="/referencer.html">Referencer</a></div>
+ <div><a href="/adresses.html">Kontakt os</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><strong>Brugerrelateret</strong></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="/about-documentation.html">Vejledninger</a></div>
+ <div><a href="/faq.html">FAQ</a></div>
+ <div><a href="/leverandoerydelser.html">Ydelser</a></div>
+ <div><a href="/links.html">Links</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><strong>Projektet</strong></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="/about-mailinglist.html">E-postlister</a></div>  
+ <div><a href="/about-helping.html">Deltag og bidrag!</a></div>
+ <div><a href="/about-issuezilla.html">Fejlrapportering</a></div>
+ <div><a href="/translation.html">Dansk lokalisering</a></div>
+ <div><a href="/servlets/ProjectMemberList">Medlemskab</a></div>
+ <div><a href="/servlets/ProjectDocumentList">Dokumenter og filer</a></div>
+ <div><a href="/source/browse/da/">CVS</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><strong>Nyhedsbrev</strong></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="mailto:nyhedsbrev-subscribe&#64;da.openoffice.org?subject=Tilmeldingen%20sker%20ved%20at%20sende%20denne%20besked">Tilmeld</a></div>
+ <div><a href="mailto:nyhedsbrev-unsubscribe&#64;da.openoffice.org?subject=Afmeldingen%20sker%20ved%20at%20sende%20denne%20besked">Afmeld</a></div>
+ <div><a href="http://da.openoffice.org/servlets/BrowseList?listName=nyhedsbrev&amp;paged=false">Arkiv</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><strong>Knapper</strong></div>
+<div class="body" style="padding-top: 1em;">
+ <div style="margin-bottom: 0.4em; padding-left: 5px;"><a href="http://www.openoffice.org"><img style="border: 0;" src="http://marketing.openoffice.org/art/galleries/marketing/web_buttons/nicu/80x15_3.png" alt="Get OpenOffice.org" title="Get OpenOffice.org" /></a></div>
+ <div style="margin-bottom: 0.4em; padding-left: 5px;"><a href="http://www.nosoftwarepatents.com"><img style="border: 0;" src="images/nswpat80x15.png" alt="No Software Patents!" title="No Software Patents!" /></a></div>
+ <div style="margin-bottom: 0.4em; padding-left: 5px;"><a href="http://www.opensource.org"><img style="border: 0;" src="images/license_oss_80x15.png" alt="Open Source Licensed" title="Open Source Licensed" /></a></div>
+ <div style="margin-bottom: 0.4em; padding-left: 2px;"><a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid; width: 128px; height: 58px;" src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></a></div> 
+ <div style="margin-bottom: 0.4em; padding-left: 5px;"><a href="http://opendocument.xml.org"><img style="border: 0;" src="images/opendocument.xml.org.png" alt="OpenDocument Format Supported" title="opendocument.xml.org" /></a></div> 
+</div>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referenceliste.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referenceliste.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referenceliste.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org - Referencer</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<p>Flyttet til <a href="referencer.html">denne side</a>.</p>
+
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referencer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referencer.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/referencer.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org - Referencer</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div>
+<b>Bruger din arbejdsplads eller dit uddannelsessted OpenOffice.org? Så vil vi gerne høre om det.</b><br/>
+I kan komme på listen nedenfor ved at udfylde <a href="http://www.smartsurvey.dk/openoffice/spoergeskema/">dette spørgeskema</a>.
+</div>
+<iframe src="https://www.smartsurvey.dk/openoffice/referenceliste/" width="1000" height="30000" scrolling="no"
+ frameborder="0">
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/translation.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/translation.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/Archive/translation.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -0,0 +1,232 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <title>DA.OpenOffice.org - Dansk oversættelse</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/da/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/da/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/">da</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/da/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="danskindhold">
+<script type="text/javascript">
+<!--
+function addEngine(src,icon,name,cat)
+{
+ if ((typeof window.sidebar == "object") && (typeof
+ window.sidebar.addSearchEngine == "function"))
+ {
+  window.sidebar.addSearchEngine(
+   src,
+   icon,
+   name,
+   cat);
+ }
+ else
+ {
+  alert('Du skal bruge en Mozilla-browser. Hent Firefox fra www.mozilla.org.');
+ }
+}
+//-->
+</script>
+<img style="float:right" src="images/native-lang.png" alt="Dansk oversættelse" />
+<h2>Dansk oversættelse</h2>
+
+<h3>Overordnet strategi</h3>
+<p>Oversættelsen skal ligge så tæt på den engelske som muligt for at sikre minimalt udsving i stilen fra oversætter til oversætter. Det sikrer også, at de overvejelser, som produktets designere har haft med hensyn til brug af begreber, bedst muligt overføres til den danske oversættelse.</p>
+<p>Med OpenOffice.org 2.0 er den overordnede strategi, at have en terminologi, der lægger sig tæt op ad kendt terminologi i kontorpakker.</p>
+
+<h3>Fremgangsmåde</h3>
+<p>Vi oversætter <a href="http://documentation.openoffice.org">officiel dokumentation fra OpenOffice.org</a> samt tilføjelser i brugergrænsefladen og hjælpetekster ved nye udgivelser. Alle er velkomne til at deltage i oversættelsesarbejdet. Det kræver ingen særlige forudsætninger udover gode dansk- og engelskkundskaber. Det tekniske hjælper vi med om nødvendigt.</p>
+<p>Erfarne oversættere, der allerede har adgang til oversættelsesværktøjet, varetager løbende oversættelse og kvalitetssikring af brugergrænsefladen og hjælpetekster.</p>
+<p>Problemstillinger, fejl og mangler i den danske oversættelse (uanset version) kan løbende rapporteres af alle til <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten dansk&#64;da.openoffice.org</a>.</p>
+<p>Brugergrænsefladen (<acronym title="Graphical User Interface">GUI</acronym>) er færdigoversat, og begrebsoversættelsen i denne skal altid følges i alle andre sammenhænge. Vi tager altid aktivt stilling til nye begreber, inden de indføres i oversættelsen af OpenOffice.org. Hvis en begrebsoversættelse i brugergrænsefladen skal ændres, skal det ligeledes diskuteres på e-postlisten dansk&#64;da.openoffice.org, inden oversættelsen evt. ændres.</p>
+
+<h3>Om oversættelse generelt</h3>
+<p>Oversættelsen skal naturligvis følge danske retskrivningsregler - også hvad angår brug af store og små bogstaver i ord og sætninger. Henvises der i en tekst til et mere alment koncept, så skriv det som vanligt med småt. F.eks. <strong>Når du har gennemført stavekontrol, kan du...</strong>. Henvises der i en tekst til en specifik funktion eller et menupunkt, der kan bære et egennavn, så skriv med stort selvom det er midt i en sætning. F.eks. <strong>Klik dernæst på Stavekontrol for at...</strong>.</p>
+<p>På <a href="http://da.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=dansk&amp;msgNo=1724">anbefaling fra Dansk Sprognævn</a> og <a href="http://da.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=dansk&amp;msgNo=1725">anbefaling fra Dansk Center for Tilgængelighed</a> bruger vi ikke accent aigu over imperativer, der ender med trykstærkt -er.</p>
+<p>Vi bruger accent aigu til at skelne talangivelsen fra ubestemt ental, da det sjældent fremgår af konteksten. F.eks. <strong>Select one object</strong> oversættes til <strong>Marker ét objekt</strong>.</p>
+<p>Udsagnsord, der på engelsk ender med -ing (f.eks. <strong>editing</strong>), kan oversættes forskelligt på dansk; til navneformen <strong>at redigere</strong>, nutid <strong>redigerer</strong> samt <strong>redigering af</strong>. I brugergrænsefladen optræder denne form oftest som <strong>redigerer</strong>, da det så beskriver status for en igangværende proces (f.eks. <strong>loading document</strong>). I hjælpefilerne derimod bruges det oftest som overskrift for et afsnit som f.eks. <strong>Editing hyperlinks</strong>, og her skal det oversættes til <strong>Redigering af hyperlinks</strong>. I hjælpefilernes indeks bruges det også, men her skal det oversættes til navneformen <strong>redigere</strong>.</p>
+<p>En mus har knapper, og et tastatur har taster.</p>
+<p><strong>Klik</strong> efterfølges altid af et <strong>på</strong>, hvis klik-handlingen er rettet mod et objekt.</p>
+<p>Engelske eksempler som f.eks. <strong>Las Vegas</strong> skal så vidt muligt oversættes til eksempler, der er vedkommende for danskere. F.eks. kan <strong>Las Vegas</strong> oversættes til <strong>Løkken</strong>. Men vær opmærksom på, om der er grafik, der også indeholder eksemplet og dermed besværliggør et dansk eksempel.</p>
+<p>Kommasætning skal altid følge det grammatiske komma, men kan også suppleres af pausekomma i opremsninger. F.eks. i forbindelse med beskrivelse <strong>For at gemme dokumentet, klik på Filer, klik på Gem</strong> etc.</p>
+<p>Består et sammensat navneord af et egennavn samt et navneord, sættes der bindestreg mellem de to dele (f.eks. <strong>OpenDocument-regneark</strong>).</p>
+<p>På dansk skrives sammensatte navneord i ét ord. Det kan give lange ord og svært forståelige konstruktioner. Skriv derfor det sammensatte navneord i bestemt form omvendt. F.eks. <strong>...klik så på fanebladet Side...</strong> i stedet for <strong>...klik så på Side-fanebladet...</strong>. </p>
+<p><strong>Linje</strong> staves med <strong>j</strong>, hvilket også forbedrer læsevenligheden.</p>
+
+<h3>Vedtagne konventioner</h3>
+<p><strong>OK</strong> oversættes til <strong>OK</strong> fremfor <strong>O.k.</strong>, som er anbefalingen fra Retskrivningsordbogen. <strong>OK</strong> er et så kort og distinkt ord, at ordets form instinktivt kan genkendes på tværs af engelsk og dansk, når vi møder det som knaptekst i Mac/PC-programmer, på fjernbetjeningen, på mobiltelefonen og på andre software/hardware-baserede brugergrænseflader. <strong>OK</strong> er blevet et ikon - ikke en tekst, hvor vi først skal læse bogstaverne hver for sig og dernæst danne et meningsfyldt ord. I skriftsprogets hele sætninger egner o.k. sig godt. Men som ikon på en brugergrænseflade vil O.k. bryde genkendeligheden fra andre OK-knapper i vores dagligdag og dermed distancere brugeren unødigt fra programmet.</p>
+<p><strong>You</strong> oversættes til <strong>du/dig</strong> fremfor <strong>man</strong> for at gøre oversættelsen nærværende for brugeren.</p>
+<p><strong>Start/End of ...</strong> oversættes til hhv. <strong>begyndelsen af</strong> og <strong>slutningen af</strong> fremfor <strong>starten af</strong> og <strong>enden af</strong>.</p>
+<p><strong>Dobbeltklik</strong>, <strong>venstreklik</strong>, <strong>langklik</strong> og <strong>højreklik</strong> etc. skrives i et ord uden bindestreg baseret på, at dobbeltklik skrives med et ord.</p>
+<p>Vi skriver altid <strong>internet</strong> med småt.</p>
+<p>Vi bruger i tekststrenge altid <strong>og</strong> fremfor specialtegnet <strong>&amp;</strong>.</p>
+<p>I tilfælde hvor det kan være både ental og flertal, kan flertalsendelsen skrives i parentes: f.eks. <strong>Vælg celle(r)</strong>. Når der kan være tale om både ental og flertal samtidig med, at kendeordet skifter, alt efter, om det er flertal eller ental (f.eks. <strong>den/de valgte tabel(ler)</strong>), skrives af hensyn til læsevenligheden <strong>de valgte tabeller</strong>, da det oftest er underforstået, at man også kan bruge funktionen på kun ét objekt.</p>
+<p>Generelt undgår vi brug af forkortelser, da ikke alle har lige let ved at læse og forstå forkortelser intuitivt.</p>
+<p><strong>Latest</strong> oversættes til <strong>seneste</strong>.</p>
+
+<h3>Tekniske begreber</h3>
+<p>Tekniske engelske forklaringer (f.eks. <strong>Comma Separated Values</strong>) på forkortelser (f.eks. <strong>CSV</strong>) kan oversættes, men i såfald skal den engelske forklaring inkluderes, for at forkortelsen giver mening (f.eks. <strong>kommaseparerede værdier (Comma Separated Values - CSV)</strong>).</p>
+<p>Begreber som <strong>JOIN, INNER, OUTER</strong> (databaser) og <strong>NULL</strong> oversættes ikke. De er oftest skrevet udelukkende med store bogstaver.</p>
+
+<h3>Tastenavne</h3>
+<p>Tastenavne bevares på engelsk, hvis navnet også er det, der oftest står på tasten. Hvis der oftest ikke står noget på tasten, oversættes det til dansk.</p>
+<ul>
+<li>Pil op</li>
+<li>Pil ned</li>
+<li>Venstrepil</li>
+<li>Højrepil</li>
+<li>PgDn/Page Down -> Page Down</li>
+<li>PgUp/Page Up -> Page Up </li>
+<li>Home -> Home</li>
+<li>End -> End</li>
+<li>Ins/Insert -> Insert</li>
+<li>Del/Delete -> Delete</li>
+<li>BkSp/Back Space -> Tilbage</li>
+<li>Space -> Mellemrum</li>
+<li>Esc -> Esc</li>
+<li>Enter -> Enter</li>
+<li>Ctrl/Control -> Ctrl</li>
+<li>Shift -> Skift</li>
+<li>Alt -> Alt</li>
+<li>Alt Gr -> Alt Gr</li>
+<li>Tab -> Tabulator</li>
+<li>Command -> Æble (Mac)</li>
+</ul>
+
+<h3>Navneord</h3>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
+ <tr style="background-color:#99ccff;">
+ <th>Engelsk begreb</th>
+ <th>Dansk oversættelse</th>
+ <th>Bemærkning</th>
+ </tr>
+ <tr class="b"><td>3D object</td><td>3D-objekt</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>add-in</td><td>tilføjelsesfunktion</td><td>8/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>add-on</td><td>tilføjelsesprogram</td><td>8/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>array</td><td>matrix</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>arrow key</td><td>piletast</td><td>29/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>AutoCorrect</td><td>Autokorrektur</td><td>21/8 2005: bemærk lille k. AutoWhatever oversættes til Autohvadsomhelst, da vi på dansk er vant til sammensatte navneord i modsætning til på engelsk.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>available hard disk space</td><td>ledig plads på harddisken</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>border</td><td>kant</td><td>31/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>boundary</td><td>grænse</td><td>5/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>box</td><td>felt (oftest), boks (sjældent)</td><td>5/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>caption</td><td>billedtekst (oftest), etiket (sjældent)</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>community</td><td>fællesskab</td><td>31/8 2003: der findes ikke et rigtigt godt ord for "community" på dansk - "fællesskab" er det tætteste, men det har i Danmark en politisk konnation i retning af venstrefløjsretorik, som "community" ikke har på engelsk. Uanset politisk observans skal ordet fællesskab, derfor anvendes varsomt. Overvej om "community" kan erstattes med "os", eller om sætningen kan omskrives lidt. /STP</td></tr>
+ <tr class="b"><td>column</td><td>kolonne (regneark og tabeller), spalte (tekstbehandling) og søjle (diagrammer)</td><td>29/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>combo box</td><td>kombinationsfelt</td><td>21/8 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>control</td><td>kontrolelement</td><td>29/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>DataPilot</td><td>Datapilot</td><td>21/8 2005: bemærk lille p.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>Error Report Tool</td><td>fejlrapporteringsværktøj</td><td></td></tr>
+ <tr class="b"><td>envelope</td><td>konvolut</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>frame</td><td>ramme</td><td>31/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>group box</td><td>gruppefelt</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>guide</td><td>hjælpelinje</td><td>21/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>handle</td><td>håndtag</td><td>21/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>icon</td><td>ikon (et ikon)</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>JOIN, AND, OR, NULL</td><td>JOIN, AND, OR, NULL</td><td>28/8 2003: Der er tale om databaseudtryk. Ord der kun er skrevet i versaler er oftest tekniske betegnelser, der ikke bør oversættes.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>known limitations</td><td>kendte begrænsninger</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>label</td><td>etiket</td><td>28/3 2005: Bemærk ikke etikette</td></tr>
+ <tr class="b"><td>layout</td><td>layout</td><td>28/3 2005: <strong>Layout</strong> bruges også i flertalsformen flere layout.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>line</td><td>linje, streg, kurve</td><td>10/8 2007: I regneark og diagrammer oversættes <strong>line</strong> oftest til <strong>kurve</strong></td></tr>
+ <tr class="b"><td>link</td><td>kæde (oftest), hyperlink (sjældent)</td><td>28/3 2005: Er det et hyperlink, skal det oversættes til det fulde ord <strong>Hyperlink</strong>. I praksis kan det være svært at skelne, så vær opmærksom.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>Linux Users Groups</td><td>Linux-brugergrupper</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>list box</td><td>rulleliste</td><td>22/8 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>more information</td><td>yderligere information</td><td>31/8 2003: For yderligere information... etc.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>note</td><td>note (oftest), kommentar (sjældent)</td><td>28/3 2003: For at undgå forveksling med fodnoter og slutnoter oversættes menupunktet i Writer og Calc til <strong>Indsæt - Kommentar</strong>.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>number</td><td>tal (oftest), nummer (sjældent)</td><td>28/3 2005: Indgår det i et sammensat navnord kan <strong>number</strong> oversættes til <strong>nummer</strong> (f.eks. <strong>kapitelnummer</strong>). Vær opmærksom på, at <strong>number</strong> også kan stå alene med underforstået betydning af <strong>side-/linje-/kapitelnummer</strong> etc.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>numbering/bullets</td><td>punktopstilling</td><td>28/8 2005: Punktopstilling dækker både lister, der er nummereret (numbering), eller med punkttegn (bullets).</td></tr>
+ <tr class="b"><td>option button</td><td>alternativknap</td><td>13/6 2004</td></tr>
+ <tr class="b"><td>options</td><td>indstillinger</td><td>31/8 2003: menupunkt</td></tr>
+ <tr class="b"><td>patch</td><td>programrettelse</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>pixel</td><td>billedpunkt</td><td>30/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>program crash</td><td>programnedbrud</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>Quickstarter</td><td>Hurtig start</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>radio button</td><td>alternativknap</td><td>13/6 2004</td></tr>
+ <tr class="b"><td>ReadMe</td><td>Readme</td><td>En Readme med dansk indhold genereres under buildprocessen</td></tr>
+ <tr class="b"><td>reference</td><td>reference (oftest), henvisning (tekstbehandling)</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>section</td><td>sektion</td><td>29/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>shape</td><td>figur (oftest), form (sjældent og kun hvis figur ikke kan bruges)</td><td>28/8 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>slider</td><td>skydeknap</td><td>29/8 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>style</td><td>typografi</td><td>10/4 2005: Der er dog meget få ikke nævneværdige undtagelser</td></tr>
+ <tr class="b"><td>tag</td><td>mærke (tag)</td><td>28/3 2005: F.eks. <strong>HTML-mærke (tag)</strong>.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>the OpenOffice.org Community</td><td>Fællesskabet bag OpenOffice.org</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>tools</td><td>funktioner</td><td>31/8 2003: menupunkt</td></tr>
+ <tr class="b"><td>variable</td><td>variabel (flere variable)</td><td>28/3 2005: Bruges i matematisk (formler) og programmeringsøjemed (makroer), og indenfor disse fagområder foretrækkes flere variable fremfor flere variabler.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>wizard</td><td>guide</td><td>28/3 2005</td></tr>
+</table>
+
+<h3>Udsagnsord</h3>
+<p>Afkrydsningsfelter (dvs. checkboxes) henholdsvis markeres (engelsk <strong>check</strong>) og ryddes (engelsk <strong>clear</strong>).</p>
+<p>Matematiske / programmerings / statistiske funktioner returnerer noget. Fx <strong>Calc-funktionen returnerer x</strong>.</p>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
+ <tr style="background-color:#99ccff;">
+ <th>Engelsk begreb</th>
+ <th>Dansk oversættelse</th>
+ <th>Bemærkning</th>
+ </tr>
+ <tr class="b"><td>add</td><td>tilføje, addere (matematisk)</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>apply</td><td>anvende (oftest), tildele (sjældent)</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>change</td><td>ændre, skifte</td><td>28/3 2005: Brug ikke bydeformen <strong>ændr</strong>, da det "skær i øjnene".</td></tr>
+ <tr class="b"><td>define</td><td>definere, angive</td><td>28/3 2005: <strong>Definere</strong> kan bruges mere hårdt og teknisk og <strong>angive</strong> mere blødt.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>determine</td><td>bestemme</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>dock</td><td>fastgøre</td><td>28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".</td></tr>
+ <tr class="b"><td>find</td><td>søg (oftest), find (sjældent)</td><td>21/8 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>getting involved</td><td>deltag</td><td>31/8 2003</td></tr>
+ <tr class="b"><td>hide</td><td>skjule</td><td>21/5 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>link</td><td>sammenkæde, referere</td><td>10/4 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>modify</td><td>ændre, modificere</td><td>28/3 2005: <strong>Ændre</strong> bruges medmindre det står som bydeform jf. ovenstående. I bydeform bruges <strong>Modificer</strong>.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>move</td><td>flytte</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>run/execute</td><td>udføre</td><td>30/3 2005: Er synonymer. Programmer kører, men i bydefom for makroer og SQL-forespørgsler bruges udelukkende <strong>Udfør</strong>.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>select</td><td>vælge, markere</td><td>28/3 2005: Select oversættes oftest til <strong>vælg</strong> men kan også oversættes til <strong>marker</strong>, hvis der er tale om at markere tekst, tabeller og lign. , markering af et synligt objekt på en tegning eller markeringen af et afkrydsningsfelt.</td></tr>
+ <tr class="b"><td>set</td><td>sætte, indstille</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>shift</td><td>rykke</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>type</td><td>skrive</td><td>28/3 2005</td></tr>
+ <tr class="b"><td>undock</td><td>frigøre</td><td>28/3 2005: Dockable oversættes fortrinsvist til "kan fastgøres".</td></tr>
+</table>
+
+<h3>Værktøj til oversættelse af brugergrænsefladen og hjælpetekster</h3>
+<p>Princippet i værktøjet på <a href="http://www.things.dk/webtranslation/">www.things.dk/webtranslation/</a> er, at du sætter et kryds i afkrydsningsfeltet "save?", hvis du kan godkende en oversættelse. Når du indtaster eller retter en oversættelse krydses afkrydsningsfeltet automatisk af. Når du trykker på "Save marked changes", gemmes kun de ændringer, hvor afkrydsningsfeltet er krydset af.</p>
+<p>Alle ændringer registreres automatisk i log-feltet. Når en oversættelse er godkendt uden ændringer, vil strengens id-nummer være på en grøn baggrund. Gul baggrund markerer, at strengen endnu ikke er endelig godkendt. Hvis man ændrer en godkendt oversættelse, skal den godkendes påny. Godkendelse af en ændret oversættelse skal ske af en anden person end oversætteren for derved at sikre kvaliteten.</p> 
+<p>"Fuzzy" kan bruges til at markere oversættelser, som man mener kan være tvivlsom, men som man samtidig ikke selv har et sikkert bud på (f.eks. ved tekniske fagområder som Basic og regnearksfunktioner). Husk at fjerne "Fuzzy"-markeringen, hvis oversættelsen er sikker.</p>
+<p>Tekst inde i <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-mærker (tags) afgrænses af &lt; og &gt;, og skal ikke oversættes. Fx skal &lt;variable id=&quot;aktverknuepf&quot;&gt; ikke oversættes.</p>
+<p>Ved at klikke på <a href="http://www.things.dk/webtranslation/index.php?search=randomhelpfile">'Find random unapproved helpfile'</a> kan du nemt finde frem til en hjælpefil, der mangler at blive kvalitetssikret.</p>
+<p>Husk også at du kan søge på kryds og tværs og dermed se, hvordan en given tekst oversættes andre steder. Du kan også vælge, hvorvidt du vil søge i tekst til brugergrænsefladen (<acronym title="Graphical User Interface">GUI</acronym>) og/eller hjælpefilerne (helpcontent).</p> 
+<p>Tekst, der refererer til engelsk tekst i et skærmbillede i hjælpefilerne, skal endnu IKKE oversættes, da det endnu er uvist, om vi også har mulighed for at indsætte dansk grafik i hjælpefilerne. Skriv ordret "dansk grafik?" i kommentarfeltet, så vi kan finde dem frem, hvis det bliver aktuelt.</p>
+<p>Hvis I har mistanke om, at den engelske tekst er fejlagtig eller kan præciseres, så skriv i kommentarfeltet "Bad english string:" (ordret) efterfulgt af en forklaring på engelsk. Så kan vi trække de strenge ud fra databasen og indsende dem samlet til det internationale projekt.</p>
+<p>Spørgsmål, forslag og fejlmeldinger til værktøjet skal stilles på <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten dansk&#64;da.openoffice.org</a>, så alle kan få glæde af svaret.</p>
+
+<h3>Referencer</h3>
+<ul>
+<li><a href="http://www.things.dk/webtranslation/" target="_blank">Database og oversættelsesværktøj med engelsk-dansk (vice versa) oversættelse af OpenOffice.org</a> - Brug følgende søge-plugins til <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla Firefox</a> til at søge i oversættelsesværktøjet: <a href="javascript:addEngine('http://www.things.dk/webtranslation/oooda.src', 'http://www.things.dk/webtranslation/oooda.png', 'oooda', 'Language dictionary')">Dansk</a>, <a href="javascript:addEngine('http://www.things.dk/webtranslation/oooen.src', 'http://www.things.dk/webtranslation/oooen.png', 'oooen', 'Language dictionary')">Engelsk</a>, <a href="javascript:addEngine('http://www.things.dk/webtranslation/oooid.src', 'http://www.things.dk/webtranslation/oooid.png', 'oooid', 'Language dictionary')">Id</a>.</li>
+<li><a href="http://www.klid.dk/dansk/ordlister/ordliste.html">HSDGs engelsk/dansk edb-ordliste</a></li>
+<li><a href="http://www.dsn.dk/cgi-bin/ordbog/ronet">Retskrivningsordbogen</a> fra Dansk Sprognævn (<a href="javascript:addEngine('http://www.things.dk/webtranslation/ro.src', 'http://www.things.dk/webtranslation/ro.png', 'ro', 'Language dictionary')">Søge-plugin til Mozilla Firefox</a>).</li>
+<li>Oversigt over oversættelsen af funktionerne i OpenOffice.org Calc (<a href="http://da.openoffice.org/files/documents/122/1752/file_1752.dat?filename=calc%2dfunktioner%28da%2den%29%2ehtml">Dansk-Engelsk</a>, <a href="http://da.openoffice.org/files/documents/122/1753/file_1753.dat?filename=calc%2dfunktioner%28en%2dda%29%2ehtml">Engelsk-Dansk</a>, <a href="http://da.openoffice.org/doc/calc-funktioner(da-en).sxc">regneark</a>)</li>
+<li><a href="ftp://ftp.microsoft.com/developr/msdn/newup/glossary/">Microsofts ordlister</a></li>
+<li><a href="http://www.danskebank.dk/link/finansielordbog">Finansiel ordbog</a></li>
+<li><a href="http://www.it-dansk.dk/">Dansk Sprognævns ordbog for it-dansk</a></li>
+<li><a href="http://l10n.openoffice.org/">Lokaliseringsprojektet for OpenOffice.org</a> (på engelsk) om den tekniske platform, der muliggør en dansk oversættelse</li>
+</ul>
+
+<p><i>Opdateret 2. november 2007</i></p>
+</div>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/dm/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/dm/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/dm/index.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -21,7 +21,7 @@
   
   
   
-  <h2>This project is under construction. It will be ready shortly. Please be patient.</h2>
+  <h2>This project is under construction.</h2>
  
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 	<!-- Begin Estonian header -->
 	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="et.css"/>
-	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 	<title>OpenOffice.org Eesti</title>
 	<!-- End Estonian header -->
 
@@ -33,13 +33,13 @@
 <td width="84%" height="769" valign="top">
 	
 
-<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 4.0 into Estonian!</h2>
+<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 4.1.3 into Estonian!</h2>
 	<p>
 		This note is in English because we have no one to translate it into your language. We would be happy to make Apache OpenOffice 4.0 available in Estonian, 
 		but we need help completing the translation of the user interface. 
 	</p>
 	<p>
-		If you are interested in helping translate, please review <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html">this information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
+		If you are interested in helping translate, please review <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">this information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
 		if you want to volunteer or if you have questions.
 	</p>
 	<hr>		

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/ro/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/ro/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/ro/index.html Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 <td width="84%" height="769" valign="top">
 	
-<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 4.0 into Romanian!</h2>
+<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 4.1.3 into Romanian!</h2>
 	<p>
 		This note is in English because we have no one to translate it into your language.  The links on the page will help you download and install a very old version of our OpenOffice.org.
 		It is missing many bug fixes, performance enhancements and even new features that are in Apache OpenOffice 4.0.
@@ -36,7 +36,7 @@
 	<p>
 		We would be happy to make Apache OpenOffice 4.0 available in Romanian, but we need help completing the translation of the user interface.</p>
 	<p>
-		If you are interested in helping translate, please review <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html">this information</a>. You can send a note to our mailing list, 
+		If you are interested in helping translate, please review <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">this information</a>. You can send a note to our mailing list, 
 		L10N@openoffice.apache.org, if you want to volunteer or if you have questions.
 	</p>
 	<hr>	

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/robots.txt
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/robots.txt (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/robots.txt Wed Apr 5 14:41:58 2017
@@ -25,6 +25,7 @@ Disallow: /support/test/
 Disallow: /test/
 Disallow: /download-NEXT2/
 Disallow: /de/Archiv/
+Disallow: /da/Archive/
 Disallow: /no-test/
 Disallow: /nl-template/
 Disallow: /test-hu/Mime
View raw message