openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1010077 [2/31] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/ content/pl/Archive/ content/pl/Archive/apps/ content/pl/Archive/apps/hr5000/ content/pl/Archive/grafika/ content/pl/Archive/info/ content/pl/Archive/market...
Date Sat, 08 Apr 2017 23:00:14 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/addons.index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/addons.index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/addons.index.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,325 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+ <meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+ <meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+ <title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+ <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+ <link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+ <a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">Słowniki</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#szablony">Szablony</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#cliparty">Kliparty</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#makra">Makra</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#rozszerzenia">Rozszerzenia</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#narzedzia">Narzędzia</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.lpack.html">Pakiety językowe</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/product.sources.html">Kod źródłowy</a></li>
+ </ul>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+ <br style="clear: both;" />
+ <div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+ <br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Dodatki do OpenOffice.org</h2>
+
+<a name="slowniki"></a><h3>Słowniki</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najnowsze słowniki pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Słownik </td>
+  <td> Rozmiar </td>
+  <td> Pobierz </td>
+  <td> Info </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Pakiet słowników dla OpenOffice 3</td>
+<td>~2.5 MB</td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/pl-dict">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Słownik ortograficzny</td>
+<td>~1 MB</td>
+<td><a href="http://sjp.pl/slownik/ort/sjp-myspell-pl.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik dzielenia wyrazów</td>
+<td>~15 kB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/hyph_pl_PL.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_hyph_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik synonimów dla OOo 1.x</td>
+<td>~0,5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/thes_pl_PL.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_th_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik synonimów dla OOo 2.x</td>
+<td>~1 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/thes_pl_PL_v2.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_th_pl_PL_v2.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Pakiet słowników dla makra DicOOo</td>
+<td>~2.5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/pl_PL-pack.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl_PL-pack.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="szablony"></a><h3>Szablony</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze szablony dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Ilość </td>
+  <td> Rozmiar </td>
+  <td> Pobierz </td>
+  <td> Info </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Szablony OpenOffice.org</td>
+<td>Oficjalne repozytorium szablonów OOo</td>
+<td>2.0.4 i nowsze</td>
+<td><a href="http://templates.openoffice.org/pl">Przejdź</a></td>
+<td>&nbsp;</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Szablony prezentacji dla OOo Impress</td>
+<td>32</td>
+<td>8,5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/prezentacje.tar.bz2">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/prezentacje.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Szablony zgłoszone na konkurs OpenOffice.org</td>
+<td>Ponad 200</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/index.html">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Szablony IBM Lotus Symphony (Impress, Calc, Writer)</td>
+<td>Nieznana</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/gallery.jspa">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/termsofuse.jspa">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Professional Template Pack (angielskie szablony firmy Sun)</td>
+<td>80</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/license/273">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OxygenOffice Extras (szablony angielskie)</td>
+<td>Nieznana</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/oxygenoffice-english-templates">Przejdź</a></td>
+<td>Licencje open source</td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<div class="uwaga">Licencje są zawarte pod adresami wskazanymi w kolumnie <i>Info</i>. Instalacja została opisana w podręczniku.</div>
+
+<a name="cliparty"></a><h3>Kliparty</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze cliparty dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Rozmiar </td>
+  <td> Pobierz </td>
+  <td> Witryna </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Open Clip Art Library</td>
+<td>112 MB</td>
+<td><a href="http://www.openclipart.org/downloads/0.18/openclipart-0.18-full.tar.bz2">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.openclipart.org/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>WPClipart</td>
+<td>401 MB</td>
+<td><a href="http://www.ibiblio.org/abiclipart/downloads/wpclipart-2.1.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.ibiblio.org/abiclipart/index.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Kliparty zgłoszone na konkurs OpenOffice.org</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/gallery/index.html">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Kliparty IBM Lotus Symphony</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/gallery.jspa?search_type=gallery&amp;categoryID=18&amp;start=0">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/termsofuse.jspa">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OxygenOffice Extras - Gallery</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/oxygenoffice-gallery">Przejdź</a></td>
+<td>Licencje opensource</td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="makra"></a><h3>Makra</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze makra dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Nazwa </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Pobierz </td>
+  <td> Witryna </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Zbiór OOoMacros</td>
+<td>Zbiór makr nadsyłanych przez użytkowników. Większość z nich jest anglojęzyczna.</td>
+<td>Brak jednolitego archiwum</td>
+<td><a href="http://www.ooomacros.org/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Makra C. Kruka</td>
+<td>Zbiór makr przeznaczonych dla OpenOffice.org ułatwiających prace w tym pakiecie biurowym.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/ooo-makro-2.2pl.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://c.kruk.webpark.pl/#ooo-makro">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="rozszerzenia"></a><h3>Rozszerzenia</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze rozszerzenia dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Nazwa </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Dla&nbsp;wersji </td>
+  <td> Witryna </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+
+<tr>
+<td>Rozszerzenia OpenOffice.org</td>
+<td>Oficjalne repozytorium rozszerzeń OOo</td>
+<td>2.0.4 i nowsze</td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/?locale=pl">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>extendedPDF</td>
+<td>Rozszerzenie pozwalające na generowanie plików PDF. Szczególnie przydatne w wersji 1.x</td>
+<td>Wszystkie</td>
+<td><a href="http://www.3bview.com/epdf-home.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>LanguageTool</td>
+<td>Korektor gramatyczny dla języka angielskiego, niemieckiego, <b>polskiego</b>. Poprawia błędy językowe, podstępne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.</td>
+<td>2.x, wymaga Javy</td>
+<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="narzedzia"></a><h3>Narzędzia</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze szablony dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Nazwa </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Dla&nbsp;wersji </td>
+  <td> Pobierz </td>
+  <td> Witryna </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>OOo_html_simplifier</td>
+<td>Pozostawia jedynie znaczniki w plikach html wygenerowanych przez OOo</td>
+<td>Wszystkie</td>
+<td><a href="https://wazniak.inf.sgsp.edu.pl/svn/OOo_html_simplifier/OOo_html_simplifier.pl">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.inf.sgsp.edu.pl/pub/PROGRAMY/OOo_html_simplifier/about_OOo_html.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<br style="clear: both;" />
+</td>
+
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/bugs
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/bugs (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/bugs Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,5 @@
+B³êdy znalezione w programie
+
+1. Interpretacja parametrów
+  Do interpretacji parametrów w tej chwili jest u¿ywana funkcja strstr(); skutkuje to tym, ¿e jako argument np.: "-cat" interpretuje "-cat", "tom-cat" i "-catamaran". Rozwi±zaniem problemu jest u¿ycie funkcji strcmp();
+!==B³±d poprawiony w wersji 1.9.1 przez GR

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/check_mnemonic.awk
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/check_mnemonic.awk (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/check_mnemonic.awk Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,100 @@
+#Copyright (c) 2007 Marcin Milkowski, milek_pl [at] openoffice.org
+#License: LGPL
+#
+#use: #gawk -f check_mnemonic.txt <wiki_file_to_check> >report_file
+#The script will also create a file called "wikifile.txt" in the current dir,
+#which marks inconsistent mnemonics with ugly red tabs.
+
+BEGIN {FS ="\\|\\|"
+WIKIFILE="wikifile.txt"
+print " " >WIKIFILE}
+/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/ {current_menu=gensub(/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/,"","g",$3)
+application_index[current_menu]++
+
+new_com=gensub(/align="center"[ ]*\|[ ]*/,"","g",$5)
+old_com=gensub(/align="center"[ ]*\|[ ]*/,"","g",$3)
+
+new_com=gensub(/&nbsp;/,"","g",new_com)
+new_com=gensub(/ /," ","g",new_com)
+new_com=gensub(/^ /,"","g",new_com)
+
+old_com=gensub(/&nbsp;/,"","g",old_com)
+old_com=gensub(/ /," ","g",old_com)
+old_com=gensub(/^ /,"","g",old_com)
+
+#print new_com "lalal"
+#print old_com "lalal"
+
+if (new_com!="") 
+	item=new_com
+else
+	item=old_com
+	
+shortcut=tolower(substr(item, index(item, "~")+1, 1))
+if (menukey[shortcut]=="")
+	menukey[shortcut]=gensub(/~/,"","g",item)
+else
+	if (menukey[shortcut]!=gensub(/~/,"","g",item))
+		{
+		print "Different shortcuts for command in across menus" $1 " - " translation[$1] " - " item " - " menukey[shortcut]
+		report="Another shortcut:" menukey[shortcut]
+		}
+
+main_menu="yes"
+}
+{if (NF>2) {
+if (main_menu!=yes) report=""
+
+new_com=gensub(/align="center"[ ]*\|[ ]*/,"","g",$5)
+old_com=gensub(/align="center"[ ]*\|[ ]*/,"","g",$3)
+
+new_com=gensub(/&nbsp;/,"","g",new_com)
+new_com=gensub(/ /," ","g",new_com)
+new_com=gensub(/^ /,"","g",new_com)
+
+old_com=gensub(/&nbsp;/,"","g",old_com)
+old_com=gensub(/ /," ","g",old_com)
+old_com=gensub(/^ /,"","g",old_com)
+
+if (new_com!="") 
+	item=new_com
+else
+	item=old_com
+
+key=gensub(/^\| /,"","g",$1)
+
+if (translation[key]=="")
+	translation[key]=item
+else
+	{if (translation[key]!=item)
+		{
+		print "Different shortcuts for command " key " - " translation[key] " - " item
+		report="Another shortcut: " translation[key] "<br/>"
+		}
+	}	
+
+if (item~/~/) shortcut=tolower(substr(item, index(item, "~")+1, 1))
+else shortcut=""
+
+if (shortcut~/[A-Za-z]/ && main_menu!="yes") {
+ind=current_menu shortcut application_index[current_menu]
+if (localmenu[ind]=="")
+	localmenu[ind] = item
+else 
+	{if (localmenu[ind] != item)
+		{
+		print "Menu" current_menu " contains duplicated shortcuts for commands: " localmenu[ind] "-and- " item
+		report=report "Duplicated shortcut:" localmenu[ind]
+		}
+	}
+}
+}
+if (report!="")
+	wikiline=$0 "|| style=\"background:red\"|" report
+else
+	wikiline =$0
+print wikiline >>WIKIFILE
+main_menu="no"
+report=""
+}
+

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/compile
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/compile (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/compile Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,3 @@
+#!/bin/sh
+cd hr5000L
+g++ -o hr5000L.bin hr5000L.cpp $@

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/czytaj_to.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/czytaj_to.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/czytaj_to.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,101 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<meta name="Plik testowy HR5000">
+<meta title="Plik testowy HR5000">
+<style type="text/css">
+<!--
+body {background-color: #EEEECC;
+   margin: 30px 20px 50px 20px;}
+h1 {color: orange;
+  font-size: 30px;
+  margin: 0 50px 30px 0;}
+h2 {color: brown;
+  font-size: 20px;
+  margin: 0 100px 10px 0;}
+p {color: green;
+  font-size: 18px;
+  text-indent: 40px}
+ul {color: green;
+  font-size: 18px;}
+
+-->
+</style>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/apps/">apps</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/apps/hr5000/">hr5000</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<h1>Plik testowy HR 5000</h1><h1>Plik testowy HR 5000</h1>
+<h2>-=README=-</h2><h2>HyperRenamer 5000<br>(c) 2005 Konrad Stobiecki<br>
+Program chroniony jest licencj± GNU GPL</h2>
+<p>
+Program s³u¿y do kopiowania plików. Dodatkow± jego zalet±
+jest mo¿liwo¶æ ustawiania które pliki bêd± kopiowane, wed³ug
+definicji za³±czonych w pliku wej¶ciowym <i>katalog.txt</i>. Plik
+wyj¶ciowy jest plikiem wykonywalnym <i>make.bat</i>, dziêki czemu
+mo¿na powtarzaæ operacjê kopiowania bez konieczno¶ci walczenia
+z promptem:)
+<p>
+Obs³uga jest bardzo prosta. Je¶li chcemy
+skopiowaæ wszystkie pliki z <i>katalog.txt</i>, wpisujemy w prompcie "a".
+je¶li chcemy np. skopiowaæ pliki karola i dokumenty, piszemy
+<b>karol dokumenty</b>. Je¶li wci¶niemy <i>ENTER</i> b±d¼
+podamy jaki¶ jednoliterowy wyraz, bêdziemy mogli wybraæ
+w locie, które partie plików bêd± kopiowane.
+<p>
+Wersja stabilna, choæ testowa. Nie odpowiadam za straty poniesione
+np. poprzez wpisanie w plik <i>katalog.txt</i> polecenia <b>jasio.txt
+c:\command.com</b>. Stara³em siê stworzyæ program jak najbardziej
+tzw. "debiloodporny", ale nie mo¿na wszystkiego przewidzieæ:) Program chroniony jest
+licencj± GNU GPL. Je¶li chcesz otrzymaæ ¼ród³a napisz do mnie list na adres: konrad_stobiecki@poczta.onet.pl
+<p>
+Aby dodaæ do pliku <i>katalog.txt</i> radzê wpierw zapoznaæ siê z jego schematem. Jest
+on bardzo prosty i my¶lê, ¿e nikt kto chocia¿ raz kompilowa³ strony dla serwisu
+pl.openoffice.org, nie powinien mieæ z nim problemów:<br>
+<ul>
+<li>Za znakiem "/" bêdzie umieszczona linijka komentarza, program j± pomija.<br>
+<li>"-" oznacza, definicjê folderu, pliku, czy partii plików do skopiowania,
+wybranie nazwy zostawiam u¿ytkownikom. W tej samej linijce, za "#" znajduje siê
+opis.<br>
+<li>W kolejnych linijkach wpisujemy to, co wpisaliby¶my normalnie w komendzie DOS <i>copy</i>.<br>
+I tak powtarzamy.
+</ul>
+<p>
+Opis parametrów w linii poleceñ:
+<ul>
+<li> <b>-cat {nazwapliku}</b> - za³adowanie innego pliku z list± dokumentów,
+<li> <b>-bat {nazwapliku}</b> - wskazanie na inny plik wynikowy,
+<li> <b>-wd {katalog}</b> - wskazanie katalogu roboczego,
+<li> <b>-l {jêzyk}</b> - okre¶lenie jêzyka programu, aktualnie <b>pl</b> lub <b>en</b>,
+<li> <b>-?</b> - wy¶wietlenie pomocy.
+</ul>
+<p>
+¯yczê mi³ej zabawy!
+<p>
+Konrad
+</p><br><hr>
+<center><p>
+Moje konto bankowe (dla tych, którzy chcieliby mnie wesprzeæ finansowo):<br>
+Konrad Stobiecki<br>
+Bank Millenium S.A.<br>
+97 11602202 0000 0000 4512 4040</p></center>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.bat
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.bat (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.bat Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,2 @@
+@hr5000.exe -wd ..
+@call make.bat
\ No newline at end of file

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.exe
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.exe
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/x-dosexec

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.zip
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/hr5000.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/zip

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/katalog.txt
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/katalog.txt (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/katalog.txt Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,182 @@
+/ BEGIN
+/ USERS /www,offline,in,dn/
+
+-www#Tworzy caly serwis online
+/ Tworzy katalogi
+md ..\www
+md ..\www\grafika
+md ..\www\pliki
+
+/ Kopiuje plik styli
+head\pllang.css ..\www\pllang.css
+
+/ Tworzy grafike
+images\*.jpg ..\www\grafika
+images\*.gif ..\www\grafika
+images\*.png ..\www\grafika
+
+/ Kopiuje pliki do sciagniecia
+files\*.* ..\www\pliki
+
+/ Tworzy dzial glowny
+head\pre.txt+cont\index.txt+head\post-index.txt ..\www\index.html
+head\pre.txt+cont\intro.txt+head\post.txt ..\www\intro.html
+
+/ Tworzy dzial Produkt
+head\pre.txt+cont\product.characteristic.txt+head\post.txt ..\www\product.characteristic.html
+head\pre.txt+cont\product.galery.autoinstalldict.txt+head\post.txt ..\www\product.galery.autoinstalldict.html
+head\pre.txt+cont\product.galery.txt+head\post.txt ..\www\product.galery.html
+head\pre.txt+cont\product.download.txt+head\post.txt ..\www\product.download.html
+head\pre.txt+cont\product.cdrom.txt+head\post.txt ..\www\product.cdrom.html
+head\pre.txt+cont\product.other.txt+head\post.txt ..\www\product.other.html
+
+/ Tworzy dzial Dodatki
+head\pre.txt+cont\addons.spellcheck.txt+head\post.txt ..\www\addons.spellcheck.html
+head\pre.txt+cont\addons.extendedPDF.txt+head\post.txt ..\www\addons.extendedPDF.html
+head\pre.txt+cont\addons.templates.txt+head\post.txt ..\www\addons.templates.html
+head\pre.txt+cont\addons.OOViewer.txt+head\post.txt ..\www\addons.OOViewer.html
+
+/ Tworzy dzial Projekt
+head\pre.txt+cont\project.background.txt+head\post.txt ..\www\project.background.html
+head\pre.txt+cont\project.faq.txt+head\post.txt ..\www\project.faq.html
+head\pre.txt+cont\project.promotion.txt+head\post.txt ..\www\project.promotion.html
+
+/ Tworzy dzial Pomoc
+head\pre.txt+cont\help.install.txt+head\post.txt ..\www\help.install.html
+head\pre.txt+cont\help.doc.index.txt+head\post.txt ..\www\help.doc.index.html
+head\pre.txt+cont\help.books.txt+head\post.txt ..\www\help.books.html
+/
+/ Tworzy dokumenty dzialu Dokumentacja
+head\pre.txt+cont\doc.wk.slowniki.txt+head\post.txt ..\www\doc.wk.slowniki.html
+head\pre.txt+cont\doc.ks.ssh.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.ssh.html
+head\pre.txt+cont\doc.ks.edycja_www.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.edycja_www.html
+
+/ Tworzy dzial Chce pomoc
+head\pre.txt+cont\helping.how.txt+head\post.txt ..\www\helping.how.html
+head\pre.txt+cont\helping.issuezilla.txt+head\post.txt ..\www\helping.issuezilla.html
+
+/ Tworzy dzial Kontakt
+head\pre.txt+cont\contact.mailinglist.txt+head\post.txt ..\www\contact.mailinglist.html
+head\pre.txt+cont\contact.adresses.txt+head\post.txt ..\www\contact.adresses.html
+
+/ Tworzy dzial Inne
+head\pre.txt+cont\other.todo.txt+head\post.txt ..\www\other.todo.html
+head\pre.txt+cont\other.credits.txt+head\post.txt ..\www\other.credits.html
+head\pre.txt+cont\other.legal.txt+head\post.txt ..\www\other.legal.html
+/
+/ Tworzy dokumenty dzialu Podstawy prawne
+head\pre.txt+cont\legal.ej.lgpl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ej.lgpl.html
+head\pre.txt+cont\legal.ej.sissl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ej.sissl.html
+head\pre.txt+cont\legal.kk.jca.txt+head\post.txt ..\www\legal.kk.jca.html
+head\pre.txt+cont\legal.ks.lgpl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.lgpl.html
+head\pre.txt+cont\legal.ks.sissl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.sissl.html
+head\pre.txt+cont\legal.kk.pdl.txt+head\post.txt ..\www\legal.kk.pdl.html
+
+
+-offline#Tworzy caly serwis offline
+/ Tworzy katalogi
+md offline
+md offline\grafika
+md offline\pliki
+
+/ Kopiuje plik styli
+head\pllang.css offline\pllang.css
+
+/ Tworzy grafike
+images\*.jpg offline\grafika
+images\*.gif offline\grafika
+images\*.png offline\grafika
+
+/ Kopiuje pliki do sciagniecia
+files\*.* offline\pliki
+
+/ Tworzy dzial glowny
+head\offpre.txt+cont\index.txt+head\post-index.txt offline\index.html
+head\offpre.txt+cont\intro.txt+head\post.txt offline\intro.html
+
+/ Tworzy dzial Produkt
+head\offpre.txt+cont\product.characteristic.txt+head\post.txt offline\product.characteristic.html
+head\offpre.txt+cont\product.galery.autoinstalldict.txt+head\post.txt offline\product.galery.autoinstalldict.html
+head\offpre.txt+cont\product.galery.txt+head\post.txt offline\product.galery.html
+head\offpre.txt+cont\product.download.txt+head\post.txt offline\product.download.html
+head\offpre.txt+cont\product.cdrom.txt+head\post.txt offline\product.cdrom.html
+head\offpre.txt+cont\product.other.txt+head\post.txt offline\product.other.html
+
+/ Tworzy dzial Dodatki
+head\offpre.txt+cont\addons.spellcheck.txt+head\post.txt offline\addons.spellcheck.html
+head\offpre.txt+cont\addons.extendedPDF.txt+head\post.txt offline\addons.extendedPDF.html
+head\offpre.txt+cont\addons.templates.txt+head\post.txt offline\addons.templates.html
+head\offpre.txt+cont\addons.OOViewer.txt+head\post.txt offline\addons.OOViewer.html
+
+/ Tworzy dzial Projekt
+head\offpre.txt+cont\project.background.txt+head\post.txt offline\project.background.html
+head\offpre.txt+cont\project.faq.txt+head\post.txt offline\project.faq.html
+head\offpre.txt+cont\project.promotion.txt+head\post.txt offline\project.promotion.html
+
+/ Tworzy dzial Pomoc
+head\offpre.txt+cont\help.install.txt+head\post.txt offline\help.install.html
+head\offpre.txt+cont\help.doc.index.txt+head\post.txt offline\help.doc.index.html
+head\offpre.txt+cont\help.books.txt+head\post.txt offline\help.books.html
+/
+/ Tworzy dokumenty dzialu Dokumentacja
+head\offpre.txt+cont\doc.wk.slowniki.txt+head\post.txt offline\doc.wk.slowniki.html
+head\offpre.txt+cont\doc.ks.ssh.txt+head\post.txt offline\doc.ks.ssh.html
+head\offpre.txt+cont\doc.ks.edycja_www.txt+head\post.txt offline\doc.ks.edycja_www.html
+
+/ Tworzy dzial Chce pomoc
+head\offpre.txt+cont\helping.how.txt+head\post.txt offline\helping.how.html
+head\offpre.txt+cont\helping.issuezilla.txt+head\post.txt offline\helping.issuezilla.html
+
+/ Tworzy dzial Kontakt
+head\offpre.txt+cont\contact.mailinglist.txt+head\post.txt offline\contact.mailinglist.html
+head\offpre.txt+cont\contact.adresses.txt+head\post.txt offline\contact.adresses.html
+
+/ Tworzy dzial Inne
+head\offpre.txt+cont\other.todo.txt+head\post.txt offline\other.todo.html
+head\offpre.txt+cont\other.credits.txt+head\post.txt offline\other.credits.html
+head\offpre.txt+cont\other.legal.txt+head\post.txt offline\other.legal.html
+/
+/ Tworzy dokumenty dzialu Podstawy prawne
+head\offpre.txt+cont\legal.ej.lgpl.txt+head\post.txt offline\legal.ej.lgpl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.ej.sissl.txt+head\post.txt offline\legal.ej.sissl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.kk.jca.txt+head\post.txt offline\legal.kk.jca.html
+head\offpre.txt+cont\legal.ks.lgpl.txt+head\post.txt offline\legal.ks.lgpl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.ks.sissl.txt+head\post.txt offline\legal.ks.sissl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.kk.pdl.txt+head\post.txt offline\legal.kk.pdl.html
+
+-in#Tworzy Index oraz dzial Do zrobienia
+head\pre.txt+cont\index.txt+head\post-index.txt ..\www\index.html
+head\offpre.txt+cont\index.txt+head\post-index.txt offline\index.html
+head\pre.txt+cont\other.todo.txt+head\post.txt ..\www\other.todo.html
+head\offpre.txt+cont\other.todo.txt+head\post.txt offline\other.todo.html
+
+-dn#Tworzy dzial Pobierz online/offline
+head\pre.txt+cont\product.download.txt+head\post.txt ..\www\product.download.html
+head\offpre.txt+cont\product.download.txt+head\post.txt offline\product.download.html
+
+-ks#Tworzy dokumenty Konrada
+head\pre.txt+cont\doc.ks.ssh.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.ssh.html
+head\pre.txt+cont\doc.ks.edycja_www.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.edycja_www.html
+head\offpre.txt+cont\doc.ks.ssh.txt+head\post.txt offline\doc.ks.ssh.html
+head\offpre.txt+cont\doc.ks.edycja_www.txt+head\post.txt offline\doc.ks.edycja_www.html
+head\pre.txt+cont\legal.ks.lgpl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.lgpl.html
+head\pre.txt+cont\legal.ks.sissl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.sissl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.ks.lgpl.txt+head\post.txt offline\legal.ks.lgpl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.ks.sissl.txt+head\post.txt offline\legal.ks.sissl.html
+
+-kk#Tworzy dokumenty Konrada 
+head\pre.txt+cont\legal.kk.pdl.txt+head\post.txt ..\www\legal.kk.pdl.html
+head\offpre.txt+cont\legal.kk.pdl.txt+head\post.txt offline\legal.kk.pdl.html
+
+-projekt#Tworzy dzial projekt
+/ online
+head\pre.txt+cont\project.background.txt+head\post.txt ..\www\project.background.html
+head\pre.txt+cont\project.faq.txt+head\post.txt ..\www\project.faq.html
+head\pre.txt+cont\project.promotion.txt+head\post.txt ..\www\project.promotion.html
+/offline
+head\offpre.txt+cont\project.background.txt+head\post.txt offline\project.background.html
+head\offpre.txt+cont\project.faq.txt+head\post.txt offline\project.faq.html
+head\offpre.txt+cont\project.promotion.txt+head\post.txt offline\project.promotion.html
+
+
+/ END
\ No newline at end of file

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/make.bat
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/make.bat (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/make.bat Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,45 @@
+@REM Stworzono w HR5000
+@ECHO ---KOPIOWANIE---
+@cd ..
+md ..\www 
+md ..\www\grafika 
+md ..\www\pliki 
+copy /B head\pllang.css ..\www\pllang.css 
+copy /B images\*.jpg ..\www\grafika 
+copy /B images\*.gif ..\www\grafika 
+copy /B images\*.png ..\www\grafika 
+copy /B files\*.* ..\www\pliki 
+copy /B head\pre.txt+cont\index.txt+head\post-index.txt ..\www\index.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\intro.txt+head\post.txt ..\www\intro.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.characteristic.txt+head\post.txt ..\www\product.characteristic.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.galery.autoinstalldict.txt+head\post.txt ..\www\product.galery.autoinstalldict.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.galery.txt+head\post.txt ..\www\product.galery.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.download.txt+head\post.txt ..\www\product.download.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.cdrom.txt+head\post.txt ..\www\product.cdrom.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\product.other.txt+head\post.txt ..\www\product.other.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\addons.spellcheck.txt+head\post.txt ..\www\addons.spellcheck.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\addons.extendedPDF.txt+head\post.txt ..\www\addons.extendedPDF.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\addons.templates.txt+head\post.txt ..\www\addons.templates.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\addons.OOViewer.txt+head\post.txt ..\www\addons.OOViewer.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\project.background.txt+head\post.txt ..\www\project.background.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\project.faq.txt+head\post.txt ..\www\project.faq.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\project.promotion.txt+head\post.txt ..\www\project.promotion.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\help.install.txt+head\post.txt ..\www\help.install.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\help.doc.index.txt+head\post.txt ..\www\help.doc.index.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\help.books.txt+head\post.txt ..\www\help.books.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\doc.wk.slowniki.txt+head\post.txt ..\www\doc.wk.slowniki.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\doc.ks.ssh.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.ssh.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\doc.ks.edycja_www.txt+head\post.txt ..\www\doc.ks.edycja_www.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\helping.how.txt+head\post.txt ..\www\helping.how.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\helping.issuezilla.txt+head\post.txt ..\www\helping.issuezilla.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\contact.mailinglist.txt+head\post.txt ..\www\contact.mailinglist.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\contact.adresses.txt+head\post.txt ..\www\contact.adresses.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\other.todo.txt+head\post.txt ..\www\other.todo.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\other.credits.txt+head\post.txt ..\www\other.credits.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\other.legal.txt+head\post.txt ..\www\other.legal.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.ej.lgpl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ej.lgpl.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.ej.sissl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ej.sissl.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.kk.jca.txt+head\post.txt ..\www\legal.kk.jca.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.ks.lgpl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.lgpl.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.ks.sissl.txt+head\post.txt ..\www\legal.ks.sissl.html 
+copy /B head\pre.txt+cont\legal.kk.pdl.txt+head\post.txt ..\www\legal.kk.pdl.html 

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/polcnv.exe
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/apps/hr5000/polcnv.exe
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/x-dosexec

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/archive.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/archive.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/archive.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,453 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+ <meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+ <meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+ <title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+ <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+ <link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+ <a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+ <br style="clear: both;" />
+ <div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+</td>
+
+<td id="plcontent">
+
+<table summary="Odnośniki do najnowszych wiadomości dotyczących OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td colspan="2"> Aktualności </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">16 września 2010</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2010/09/languagetool-11.html">LanguageTool 1.1</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">31 sierpnia-3 września 2010</td>
+  <td><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice.org_Internship">OOoCon 2010 w Budapeszcie</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">4 czerca 2010</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.2.1 PL</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">3-6&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://conference.services.openoffice.org/index.php/ooocon/2009">OOoCon 2009 w Orvieto</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://openoffice.pl/index.php?a=com&id=582">100 milionów pobrań OpenOffice.org!</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/11/languagetool-100.html">LanguageTool 1.0.0</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;września</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.1.1 PL</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;czerwca</td>
+  <td><a href="http://user.services.openoffice.org/pl/forum/">Ruszyło oficjalne forum po polsku</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">22&nbsp;maja</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/05/languagetool-099.html">LanguageTool 0.9.9</a></td>
+ </tr> 
+ 
+ <tr>
+  <td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
+  <td><a href="http://templates.openoffice.org/pl">Repozytorium szablonów już po polsku!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11 lutego 2010</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.2 PL</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">28&nbsp;kwietnia</td>
+  <td><a href="http://templates.openoffice.org/pl">OpenOffice.org 3.1 RC2</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">26&nbsp;kwietnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/04/languagetool-098.html">LanguageTool 0.9.8</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">5&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/03/languagetool-097.html">LanguageTool 0.9.7</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">28&nbsp;stycznia</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 3.0.1</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">21&nbsp;stycznia 2009</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/01/languagetool-096.html">LanguageTool 0.9.6</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">28&nbsp;grudnia</td>
+  <td><a href="http://grzglo.jogger.pl/2008/12/28/openoffice-org-3-0-portable-po-polsku/">OpenOffice.org 3.0 Portable po polsku</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">20&nbsp;grudnia</td>
+  <td><a href="http://download.openoffice.org/3.0.1rc1/index.html">OpenOffice.org 3.0.1 RC1</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">18&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 2.4.2</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">6&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/11/languagetool-095.html">LanguageTool 0.9.5</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">13&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 3.0</a></td>
+ </tr> 
+
+ <tr>
+  <td class="headcol">6&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/10/languagetool-dostaje-zot-nagrod.html">Złota nagroda dla LanguageTool</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">6&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2008/10/12/community-innovation-program-zakonczony/">Rozwiązanie konkursu Community Innovation Program</a></td> 
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">30&nbsp;września</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/10/languagetool-094.html">LanguageTool 0.9.4 (do OpenOffice.org 3.0)</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">29&nbsp;września</td>
+  <td><a href="http://download.openoffice.org/680/">OpenOffice.org 3.0 RC3</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">19&nbsp;sierpnia</td>
+  <td><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/splashvote/Splash_b_ok.png">Jacek Adamkiewicz autorem ekranu startowego OpenOffice.org 3!</a> Gratulacje.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11-18&nbsp;sierpnia</td>
+  <td><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/splashvote/">Głosowanie na ekran startowy wersji 3.0</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">7&nbsp;sierpnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/08/languagetool-093.html">LanguageTool 0.9.3 (do OpenOffice.org 3.0 >m26, teraz działa automatycznie)</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">4&nbsp;sierpnia</td>
+  <td><a href="http://grzglo.jogger.pl/2008/08/04/go-oo-2-4-1-portable-po-polsku/">Go-OO 2.4.1 Portable po polsku</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17&nbsp;lipca</td>
+  <td><a href="http://www.men.gov.pl/edukacja_informatyczna/ict/open_source.php">MEN zaleca OpenOffice.org</a> (<a href="http://prawo.vagla.pl/node/6099">od dwóch lat</a>)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">9&nbsp;lipca</td>
+  <td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/3.0.0beta2/">OpenOffice.org 3 beta2</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">12&nbsp;czerwca</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.4.1 PL</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">30&nbsp;maja</td>
+  <td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.1rc2/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4.1 RC2</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">12&nbsp;maja</td>
+  <td><a href="http://synonimy.ux.pl">Nowa wersja słownika synonimów</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
+  <td><a href="http://downloads.sourceforge.net/pl-portableapps/OpenOffice_Portable_2.4_pl.paf.exe">OpenOffice.org Portable 2.4.0 PL</a></td>
+ </tr> 
+ <tr>
+  <td class="headcol">29&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.4 PL</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">18&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/planeta/">Nowa lokalizacja polskiej Planety OpenOffice.org</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">16&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.0rc6/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4 RC6</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">3&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/licenses/newlicense2008.html">OpenOffice.org zmienia licencję na LGPL 3</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;marca</td>
+  <td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.0rc2/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4 RC2</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">25&nbsp;lutego</td>
+  <td><a href="http://beta.di.com.pl/news/19436,1,0,Katowice_porzucaja_Microsoft_Office.html">Katowice przechodzą na OpenOffice.org</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17&nbsp;lutego</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/02/languagetool-092.html">LanguageTool 0.9.2</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">8&nbsp;grudnia </td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.3.1 PL</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">4&nbsp;grudnia </td>
+  <td><a href="http://download.openoffice.org">OpenOffice.org 2.3.1 (angielski) już jest!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">19&nbsp;listopada</td>
+  <td><a href="http://www.openzone.pl/ksiazka/index.php">Bezpłatny podręcznik: OpenOffice i Mozilla</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">19&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/10/19/">O3Spaces Workplace po polsku</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1&nbsp;października</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/10/02/sun-odf-plugin-1-1-dla-microsoft-office/">Sun ODF Plugin 1.1 do Microsoft Office</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">23-28 września</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Polski OpenOffice.org 2.3</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">19-21&nbsp;września</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/09/20/ooocon-2007-w-barcelonie/">OOoCon w Barcelonie</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17&nbsp;września</td>
+  <td><a href="http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=153176&amp;rid=home">ODF oficjalnym standardem w Holandii</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17 września</td>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org">Jest już angielski OpenOffice.org 2.3!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">4 września</td>
+  <td><a href="http://www.iso.org/iso/newsandmedia/pressrelease.htm?refid=Ref1070">Microsoft Office Open XML nie będzie standardem ISO</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">4 lipca</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/07/04/sun-odf-plugin-1-0-dla-microsoft-office-juz-dostepny/">Sun ODF Plugin dla Microsoft Office</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">27 czerwca</td>
+  <td><a href="http://www.standardy.org/taxonomy/term/3">pl.OpenOffice.org w Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">15 czerwca</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.2.1 po polsku!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td class="headcol">21 maja</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/05/languagetool-09.html">LanguageTool 0.9</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">4 maja</td>
+  <td><a href="http://synonimy.ux.pl/">Słownik synonimów i antonimów 1.4</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11 kwietnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/04/languagetool-089.html">LanguageTool 0.8.9</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">29 marca</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.2 po polsku!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1 lutego</td>
+  <td><a href="http://blogs.sun.com/korn/entry/opendocument_v1_1_is_now">OpenDocument 1.1 oficjalnym standardem OASIS</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">2 lutego</td>
+  <td><a href="http://www.openoffice.pl/index.php?a=com&amp;id=507">PengYou: praca grupowa w OOo</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">30 stycznia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/02/languagetool-088.html">LanguageTool 0.8.8</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">23 stycznia</td>
+  <td><a href="http://odftoolkit.openoffice.org/">Ruszył projekt ODF Toolkit</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">17 stycznia</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html#mac">Pierwsza oficjalna wersja polska OpenOffice.org (2.1) dla Mac OS X!</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">5 stycznia</td>
+  <td><a href="http://synonimy.ux.pl/Wikka/wikka.php?wakka=Antonimy">Słownik synonimów słownikiem synonimów i antonimów</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">31 grudnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/01/languagetool-087-na-nowy-rok.html">LanguageTool 0.8.7 na Nowy Rok</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">29 grudnia</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2006/12/29/konwerter-odf-uof/">Konwerter UDF-ODF</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">23 grudnia</td>
+  <td><a href="http://synonimy.ux.pl">Słownik synonimów 1.3 pod choinkę</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">18 grudnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/12/languagetool-086.html">LanguageTool 0.8.6</a></td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td class="headcol">15 grudnia</td>
+  <td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2006/12/15/ibm-pomoze-niewidomym-w-korzystaniu-z-aplikacji-odf-a-konsekwencje/">IBM wspiera czytniki ODF dla niewidomych</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">15 grudnia</td>
+  <td><a href="http://blogs.sun.com/dancer/entry/authors_for_openoffice.org_print_magazine">Zapowiedź utworzenia czasopisma Używaj OO.org</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">14 grudnia</td>
+  <td><a href="http://openoffice.pl/index.php?a=com&amp;id=490">Fińskie Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi na OpenOffice</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">12 grudnia</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Stabilna polska wersja OOo 2.1</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">1 grudnia</td>
+  <td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Rozstrzygnięcie konkursu na szablony do OOo</a>. Zgłoszone na konkurs szablony dostępne są <a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/index.html">tutaj</a>.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">30 listopada</td>
+  <td><a href="http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=43485&amp;scopelist=PROGRAMME">ODF oficjalną normą ISO</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">24 listopada</td>
+  <td><a href="http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?newsid=7687">Parlament francuski przechodzi na OpenOffice.org i Linuksa</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">23 listopada</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/OpenOffice.org_2.1_-_pierwsza_wersja_testowa">Pojawiła się wersja testowa OOo 2.1 RC1</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">19 listopada</td>
+  <td><a href="http://www.konrad.stobiecki.pl/openoffice.org.php">Powstał nieoficjalny webring firm korzystających z OOo</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">8 listopada</td>
+  <td><a href="http://7thguard.net/news.php?id=5330">Konferencja w Sejmie na temat otwartych standardów</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">31 października</td>
+  <td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.0.4 - polska wersja (UX)</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">31 października</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/10/languagetool-085.html">Wersja 0.8.5 korektora LanguageTool</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">13 października</td>
+  <td><a href="http://download.openoffice.org">Pojawiła się wersja 2.04 OpenOffice.org</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Fotoreporta%C5%BC_z_konferencji_OpenOffice.org">Fotoreportaż z OOoCon Lyon</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">17 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Automatyczne_aktualizacje_w_OO.o_2.0.4">Automatyczne aktualizacje w OOo 2.0.4</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">16 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Konkursy_OpenOffice.org">Konkursy OpenOffice.org</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">14 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Microsoft_prawdopodobnie_wykorzysta_format_ODF_w_Microsoft_Office_2007">Microsoft wykorzysta ODF?</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">13 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Powsta%C5%82_nowy_portal_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_ODF">Powstał portal społeczności ODF</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">13 września</td>
+  <td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Kolejna_konferencja_OpenOffice.org_nagrana_przez_Kiberpipa">Nagrania z OOoCon Lyon</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">11-13 września</td>
+  <td><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2006/">Konferencja OOoCon w Lyonie</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">8 września</td>
+  <td><a href="http://synonimy.ux.pl/">Nowa wersja słownika synonimów zawiera ponad 30 tysięcy wyrazów</a></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="headcol">21 sierpnia</td>
+  <td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/08/languagetool-084.html">Nowa wersja korektora LanguageTool - 100 nowych reguł dla polszczyzny</a></td>
+ </tr>
+</tbody>
+<tfoot>
+ <tr>
+  <td colspan="2">&nbsp;</td>
+ </tr>
+</tfoot>
+</table>
+
+</td>
+
+</tr></table>
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+                     </div>
+</td></tr></table>
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.developers.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.developers.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.developers.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,149 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+ <meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+ <meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+ <title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+ <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+ <link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+ <a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+ <ul>
+  <li><a href="/helping.how.html">Jak pomóc?</a></li>
+  <li><a href="/marketing.logo.html">Grafika</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="/planeta/">Planeta</a></li>
+  <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/PL">Wiki Projektu</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectNewsList">Ogłoszenia</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="/contact.developers.html">Komunikacja</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectMailingListList">Listy dyskusyjne</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectForumView">Fora dyskusyjne</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="/servlets/Login?detour=http://pl.openoffice.org">Logowanie</a></li>
+  <li><a href="/servlets/Join">Rejestracja</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectMemberList">Lista uczetników</a></li>
+  <li><a href="/helping.credits.html">Podziękowania</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="/servlets/ProjectIssues">Śledzenie błędów</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectDocumentList">Dokumenty i pliki</a></li>
+  <li><a href="/source/browse/pl">Repozytorium CVS</a></li>
+ </ul>
+ <br style="clear: both;" />
+ <div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+ <br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Komunikacja pomiędzy wolontariuszami polskiego projektu</h2>
+
+<div>Wolontariusze, którzy współpracują w ramach polskiego projektu, kontaktują się ze sobą, wykorzystując w tym celu:</div>
+
+<h3>Listy dyskusyjne</h3>
+
+<table summary="Spis list dyskusyjnych używanych przez wolontariuszy polskiego projektu OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Adres </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Archiwum </td>
+  <td> E-Mail </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>dev@pl.openoffice.org</td>
+<td>Ogólne dyskusje o naszych pracach.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:dev-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>marketing@pl.openoffice.org</td>
+<td>Dyskusje o akcja reklamowych.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=marketing">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:marketing-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>trans@pl.openoffice.org</td>
+<td>Lista dla tłumaczy.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=trans">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:trans-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>announce@pl.openoffice.org</td>
+<td>Ogłoszenia dotyczące OpenOffice.org</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:announce-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>cvs@pl.openoffice.org</td>
+<td>Lista, na którą są wysyłane komunikaty o zmianach w repozytorium CVS.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=cvs">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:cvs-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>issues@pl.openoffice.org</td>
+<td>Lista, na którą są wysyłane komunikaty o zgłoszeniach w systemie błędów OpenOffice.org.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=issues">Przeglądaj</a></td>
+<td><a href="mailto:issues-subscribe@pl.openoffice.org">Zapisz&nbsp;się</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h3>Kanał IRC</h3>
+
+<ul>
+<li><b>Serwer:</b> irc.freenode.net</li>
+<li><b>Kanał:</b> #openoffice.org-pl</li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/IRC">Polski podręcznik IRC-a</a></li>
+</ul>
+
+<br style="clear: both;" />
+</td></tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.users.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.users.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/contact.users.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,107 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+ <meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+ <meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+ <title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+ <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+ <link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+ <a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#podrecznik">Podręcznik</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#faq">FAQ</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#ksiazki">Książki</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#kursy">Kursy multimedialne</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#polskieprawo">Polskie prawo</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.licencja.html">Licencja</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/contact.users.html">Komunikacja</a></li>
+ </ul>
+ <a href="helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+ <br style="clear: both;" />
+ <div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+ <br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Komunikacja pomiędzy użytkownikami pakietu OpenOffice.org</h2>
+
+<h3>Fora dyskusyjne</h3>
+
+<ul>
+<li><a href="http://user.services.openoffice.org/pl/forum"><strong>Oficjalne forum OpenOffice.org</strong></a></li>
+<li><a href="http://openoffice.pl/forum.php">OpenOffice.pl</a></li>
+</ul>
+
+<h3>Grupy dyskusyjne</h3>
+
+<table summary="Spis grup dyskusyjnych używanych przez użytkowników OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Nazwa </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Archiwum </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>alt.pl.openoffice</td>
+<td>Grupa dla wszystkich użytkowników OpenOffice.org.</td>
+<td><a href="http://groups.google.com/group/alt.pl.openoffice/">Przeglądaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>alt.pl.comp.os.linux.openoffice</td>
+<td>Grupa dla wszystkich użytkowników OpenOffice.org i systemu operacyjnego Linux.</td>
+<td><a href="http://groups.google.com/group/alt.pl.comp.os.linux.openoffice">Przeglądaj</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+<br style="clear: both;" />
+</td>
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/docs.index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/docs.index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/Archive/docs.index.html Sat Apr 8 23:00:09 2017
@@ -0,0 +1,292 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+ <meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+ <meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+ <title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+ <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+ <link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/pl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/pl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/">pl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/pl/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+ <a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+ <a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#podrecznik">Podręcznik</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#faq">FAQ</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#ksiazki">Książki</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#kursy">Kursy multimedialne</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#polskieprawo">Polskie prawo</a></li>
+ </ul>
+ <ul>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.licencja.html">Licencja</a></li>
+  <li><a href="http://pl.openoffice.org/contact.users.html">Komunikacja</a></li>
+ </ul>
+ <a href="helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+ <br style="clear: both;" />
+ <div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+ <a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+ <br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Baza wiedzy</h2>
+
+<a name="podrecznik"></a><h3>Podręcznik</h3>
+
+<div>Ze względów czysto technicznych podręcznik jest tworzony w ramach polskiego serwisu WikiBooks. Zapraszamy do przeglądania i rozwijania. <i><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org">Przejdź</a></i></div>
+
+<a name="faq"></a><h3>FAQ</h3>
+<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/PL.openoffice.org/FAQ">Często zadawane pytania na temat OpenOffice.org.</a>
+
+<a name="pytania"></a><h3>Pomoc innych użytkowników</h3>
+Masz problem z pakietem? Chcesz pomóc innym? Zajrzyj na <a href="http://user.services.openoffice.org/pl/forum/">oficjalne polskie forum OpenOffice.org</a>.
+
+<a name="ksiazki"></a><h3>Książki</h3>
+
+<table summary="Spis książek o OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Tytuł </td>
+  <td> Cena </td>
+  <td> Dalej </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice i Mozilla</b> - <i>Ewa Gawin</i></td>
+<td>0,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.openzone.pl/ksiazka/index.php">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice Math dla uczniów i studentów</b> - <i>Paweł Wimmer</i></td>
+<td>0,00 zł</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/OpenOfficeMath.pdf">Pobierz</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2. Podręcznik</b> - <i>Marcin Biernat</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://openoffice.amistad.pl/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl 3 Oficjalny podręcznik</b> - <i>Mirosław Dziewoński</i></td>
+<td>59,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.ux.pl/sklep/?page=shop&prod=197">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 PL</b> - <i>Mirosław Dziewoński</i></td>
+<td>47,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opof20.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko</b> - <i>Sergiusz Flanczewski</i></td>
+<td>47,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opobiu.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy</b> - <i>Bartosz Gajda</i></td>
+<td>24,90 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opoflk.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOfficePL Podręcznik</b> - <i>Ewa Gawin</i></td>
+<td>35,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.openoffice.com.pl/sklep/index.php?pokaz=opis&amp;id=1068">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego</b> - <i>Maciej Groszek</i></td>
+<td>34,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opofun.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko</b> - <i>Waldemar Howil</i></td>
+<td>37,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opof2s.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia</b> - <i>Waldemar Howil</i></td>
+<td>19,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwooca.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0</b> - <i>Adam Jaronicki</i></td>
+<td>79,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/101opo.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>ABC OpenOffice.ux.pl</b> - <i>Adam Jaronicki</i></td>
+<td>29,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/abcopo.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2 PL. Pakiet biurowy dla Windows i Linuksa</b> - <i>Bogdan Krzymowski</i></td>
+<td>27,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.besthelp.pl/x_C_I__P_3010161-3010005.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne</b> - <i>Maria Sokół</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwopo2.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0</b> - <i>Maria Sokół</i></td>
+<td>39,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/ppoo20.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Calc dla Linuksa</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=139">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Impress dla systemu Linux</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=128">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Impress dla systemu Windows</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=138">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Writer dla Linuksa</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;amp;product_id=115">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Writer dla systemu Windows</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;amp;product_id=116">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="kursy"></a><h3>Kursy multimedialne</h3>
+<table summary="Spis książek o OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Tytuł </td>
+  <td> Cena </td>
+  <td> Dalej </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td><b>Poradniki wideo - OOovidtutors</b></td>
+<td>0 zł</td>
+<td><a href="http://ooovidtutors.inf.sgsp.edu.pl/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Kurs multimedialny OpenOffice</b></td>
+<td>14 zł</td>
+<td><a href="http://www.openzone.pl/promocje/kurs-multimedialny-openoffice/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Kurs OpenOffice 3 - Szybki start</b></td>
+<td>20 zł</td>
+<td><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/biuro/kurs-openofficeorg-3-szybki-start">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td><b>Kurs OpenOffice</b></td>
+<td>32 zł</td>
+<td><a href="http://strefakursow.pl/katalog-kursow/office/kurs-openoffice.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Multimedialny kurs obsługi OpenOfficePL</b></td>
+<td>35 zł</td>
+<td><a href="http://www.openoffice.com.pl/sklep/index.php?pokaz=opis&id=1104">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>Multimedialny kurs OpenOffice.ux.pl</b></td>
+<td>17,22 zł</td>
+<td><a href="http://www.playshop.pl/produkt/1506/openoffice_kurs.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="polskieprawo"></a><h3>Ważne przepisy polskiego prawa</h3>
+
+<table summary="Spis ważnych rozporządzeń i przepisów prawnych dla OpenOffice.org">
+<thead>
+ <tr>
+  <td> Data </td>
+  <td> Opis </td>
+  <td> Więcej </td>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>17.02.2005</td>
+<td>Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne</td>
+<td><a href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&amp;id=WDU20050640565">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>11.10.2005</td>
+<td>Rozp. Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych</td>
+<td><a href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&amp;id=WDU20052121766">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>28.11.2005</td>
+<td>Komunikat MSWiA z dnia 28 listopada 2005r.</td>
+<td><a href="http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=2&amp;id=3607">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<br style="clear: both;" />
+</td>
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message