openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1013545 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/product/writer.html
Date Tue, 06 Jun 2017 21:13:21 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jun 6 21:13:21 2017
New Revision: 1013545

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 6 21:13:21 2017
@@ -1 +1 @@
-1797705
+1797824

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jun 6 21:13:21 2017
@@ -1 +1 @@
-1797705
+1797824

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html Tue Jun 6 21:13:21 2017
@@ -44,34 +44,33 @@ się na twoich pomysłach, a w miÄ�
 listy, faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań takich
jak korespondencja
 seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">ściągniąć je</a> z magazynu
szablonów.</p>
 <p><em>Style i formatowanie</em> dają każdemu użytkownikowi zdolność
do stworzenia stylowych arkuszy.</p>
-<p><em>AutoCorrect dictionary</em> can trap typing mistakes on the fly,

-checking your spelling as you type. Writer can handle the use of different languages in your
-document too.</p>
-<p><em>AutoComplete</em> reduces typing effort, it will suggest common
words and
-phrases to complete what you are typing.</p>
-<p><em>Text frames</em> and <em>linking</em> give you the power
to tackle desktop publishing
-tasks for newsletters, flyers, etc. laid out exactly the way you want them to
-be.</p>
-<p><em>Table of Contents &amp; References</em> - Increase the usefulness
of your long, complex documents 
-by generating a table of contents or indexing terms, bibliographical references, illustrations,

-tables, and other objects.</p>
-<p><em>Multi-page display</em> - Writer can also display multiple pages
while you edit - ideal for complex
-documents. Works well with large and multiple monitors.</p>
-<p><em>Notes</em> - The notes feature displays notes and comments on the
side of the document. This
-makes notes a lot easier to read. In addition, notes from different users are
-displayed in different colors together with the editing date and time.</p>
-<p><em>HTML, PDF, MediaWiki formats</em> - Make your documents freely available
with Writer's HTML export to the web,
-or export in MediaWiki format for publishing to wikis. Publish in Portable
-Document Format (.pdf) to guarantee that what you write is what your reader
-sees. The PDF export feature in Apache OpenOffice provides a huge set of formatting
-and security options; so that PDF files can be customized for many different
-scenarios, including ISO standard PDF/A files.</p>
-<p><em>.odt Standard</em> - Save your documents in OpenDocument format,
the new international standard for
-office documents. This XML based format means you're not tied in to Writer.
-You can access your documents from any OpenDocument compliant software.</p>
-<p><em>.docx &amp; .doc support</em> - Writer can of course read all
your older Microsoft Word documents, or save
-your work in Microsoft Word format for sending to people who are still using
-Microsoft products. Writer can also open .docx files created with Microsoft Office 2007 or
Microsoft Office 2008 for Mac OS X.</p>
+<p><em>Słownik autokorekcyjny</em> potrafi na bieżąco wyłapywać
błedy w pisowni, sprawdzając twoją pisownie w
+czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.</p>
+<p><em>Autouzupełnianie</em> zmniejsza wysiłek przy pisaniu, zasugeruje
typowe słowa i zwroty, aby dokończyć
+to co piszesz.</p>
+<p><em>Ramki tekstowe i linkowanie</em> dają ci zdolność do zajęcia
się zadaniami związanymi z "publikowaniem
+zza biurka" do newsletterów, ulotek, itp., przygotujesz je dokładnie tak jak chcesz.</p>
+<p><em>Spis treści &amp; odnośniki</em> - Zwiekszją przydatnosć
twoich długich, złożonych dokumentów generując
+spis treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne
obiekty.</p>
+<p><em>Widok wielostronicowy</em> - Writer potrafi także wyświetlić
wiele stron podczas edycji. Współpracuje
+dobrze z wielkimi zestawami wielomonitorowymi.</p>
+<p><em>Notatki</em> - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze
z boku dokumentu. To sprawia,że notaki
+są łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notaki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze
+razem z datą i czasem ich edycji.</p>
+<p><em>Formaty HTML, PDF, MediaWiki</em> - Uczyń swoje dokumenty ogólnie
dostępne z formatem HTML Writera,
+przenieś je do internetu lub wyślij je w formacie MediaWiki aby opublikować je w
wikipedii.
+Opublikuj je formacie dokumentu przenośnego (.pdf) żeby zagwarantować że to co
piszesz będzie tym
+co zobaczy czytający. Funkcja publikowania w PDF w Apache OpenOffice zapewnia ogromny
zestaw
+opcji formatowania i zabezpieczania, dlatego pliki PDF mogą być dostosowane do wielu
+różnych przypadków, włączając w to pliki PDF/A w standardzie ISO.</p>
+<p><em>Standard .odt</em> - Zapisuj swoje dokumenty w formacie OpenOffice,
jest to nowy międzynarodowy standard
+dla dokumentów biurowych. Ten format bazujący na formacie XML, oznacza, że nie jesteś
przywiązany tylko
+do programu Writer. Możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z któregokolwiek
kompatybilnego programu
+OpenOffice.</p>
+<p><em>Wsparcie formatów .docx &amp; .doc</em> - Writer oczywiście
może odczytać wszystkie twoje stare dokumenty
+stworzone w Microsoft Word, może też zapisać twoją pracę w formacie Microsoft
Word, abyś mógł je przesłać
+ludziom, którzy nadal używają produktów Microsoftu. Writer może także otwierać
pliki .docx stworzone w
+Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message