openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1798355 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext
Date Sun, 11 Jun 2017 11:19:43 GMT
Author: mseidel
Date: Sun Jun 11 11:19:43 2017
New Revision: 1798355

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1798355&view=rev
Log:
Polish translation (fixed)

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext?rev=1798355&r1=1798354&r2=1798355&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext Sun Jun 11 11:19:43 2017
@@ -20,8 +20,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 *Pozwala skupić się na pisaniu twoich pomysłów*
 
-**Writer** ma wszystko czego spodziewasz się po nowoczesnym, w pełni wyposażonym
-edytorze tekstu.
+**Writer** ma wszystko czego oczekujesz od nowoczesnego, w pełni wyposażonego edytora
tekstu.
 
 Jest wystarczająco prosty do stworzenia szybkiej notatki, a jednocześnie wystarczająco
potężny
 do stworzenia kompletnej książki z treścią, grafikami, indeksami, itp. Jesteś
wolny, aby skupić
@@ -33,7 +32,7 @@ seryjna. Oczywiście możesz stworzy
 
 *Style i formatowanie* dają każdemu użytkownikowi zdolność do stworzenia stylowych
arkuszy.
 
-*Słownik autokorekcyjny* potrafi na bieżąco wyłapywać błedy w pisowni,
sprawdzając twoją pisownie w
+*Słownik autokorekcyjny* potrafi na bieżąco wyłapywać błędy w pisowni,
sprawdzając twoją pisownie w
 czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.
 
 *Autouzupełnianie* zmniejsza wysiłek przy pisaniu, zasugeruje typowe słowa i zwroty,
aby dokończyć
@@ -42,15 +41,15 @@ to co piszesz.
 *Ramki tekstowe i linkowanie* dają ci zdolność do zajęcia się zadaniami związanymi
z "publikowaniem
 zza biurka" do newsletterów, ulotek, itp., przygotujesz je dokładnie tak jak chcesz.
 
-*Spis treści & odnośniki* - Zwiekszją przydatnosć twoich długich,
złożonych dokumentów generując
-spis treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne
obiekty.
+*Spis treści i odnośniki* - Zwiększają przydatność twoich długich, złożonych
dokumentów generując spis
+treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne obiekty.

 
 *Widok wielostronicowy* - Writer potrafi także wyświetlić wiele stron podczas edycji.
Współpracuje
 dobrze z wielkimi zestawami wielomonitorowymi.
 
-*Notatki* - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze z boku dokumentu. To sprawia,że
notaki
-są łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notaki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze
-razem z datą i czasem ich edycji.
+*Notatki* - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze z boku dokumentu. To sprawia,że
notatki są
+łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notatki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze razem
+z datą i czasem ich edycji.
 
 *Formaty HTML, PDF, MediaWiki* - Uczyń swoje dokumenty ogólnie dostępne z formatem
HTML Writera,
 przenieś je do internetu lub wyślij je w formacie MediaWiki aby opublikować je w
wikipedii.
@@ -64,7 +63,7 @@ dla dokumentów biurowych. Ten format
 do programu Writer. Możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z któregokolwiek
kompatybilnego programu
 OpenOffice.
 
-*Wsparcie formatów .docx & .doc* - Writer oczywiście może odczytać wszystkie
twoje stare dokumenty
+*Wsparcie formatów .docx i .doc* - Writer oczywiście może odczytać wszystkie
twoje stare dokumenty
 stworzone w Microsoft Word, może też zapisać twoją pracę w formacie Microsoft
Word, abyś mógł je przesłać
 ludziom, którzy nadal używają produktów Microsoftu. Writer może także otwierać
pliki .docx stworzone w
 Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.Mime
View raw message