openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1798649 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/sv: addons/ addons/index.html msg_prop_l10n_sv.js product/index.mdtext
Date Tue, 13 Jun 2017 23:12:43 GMT
Author: mseidel
Date: Tue Jun 13 23:12:42 2017
New Revision: 1798649

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1798649&view=rev
Log:
Swedish translation, redirection addons->extensions

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html
Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/msg_prop_l10n_sv.js
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html?rev=1798649&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html Tue Jun 13 23:12:42 2017
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+ <title>Apache OpenOffice</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+ <meta http-equiv="REFRESH" content="0;URL=https://www.openoffice.org/extensions"/>
+</head>
+
+<body>
+
+<h2>Apache OpenOffice</h2>
+
+<p>Please wait while you are redirected.</p>
+
+</body>
+</html>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/msg_prop_l10n_sv.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/msg_prop_l10n_sv.js?rev=1798649&r1=1798648&r2=1798649&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/msg_prop_l10n_sv.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/msg_prop_l10n_sv.js Tue Jun 13 23:12:42 2017
@@ -14,7 +14,7 @@ var l10n = new Object();
 
 // The following variables are used in the "index.html" file:
 
-l10n.index_alert_box_show			= true;
+l10n.index_alert_box_show			= false;
 l10n.index_alert_box_background_color		= "#F5A9A9";		// More see "http://html-color-codes.info/"
 l10n.index_alert_box_href			= "https://openoffice.apache.org/translate.html";		// Make the
whole alert box clickable with a link.
 									// Maximum 49 characters.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext?rev=1798649&r1=1798648&r2=1798649&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext Tue Jun 13 23:12:42 2017
@@ -17,40 +17,40 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      under the License.
 css:    /product/styles.css
 
-Kompatibel med andra större officepaket, Apace OpenOffice är fri att
+Kompatibel med andra större officepaket, Apache OpenOffice är fri att
 ladda ner, använda och distribuera. [Ladda ner det nu][1], och få:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
- - [Writer](writer.html "Wordprocessor") en ordbehandlare du kan
+ - [Writer](writer.html "Ordbehandlare") en ordbehandlare du kan
   använda till allt från att skriva ett kort brev till en hel bok.
   # { .product-writer }
- - [Calc](calc.html "Spreadsheet") ett kraftfullt kalkylprogram med
+ - [Calc](calc.html "Kalkylblad") ett kraftfullt kalkylprogram med
   alla de verktyg du behöver för att räkna, analysera och presentera
   dina data i sifferrapporter eller snygga grafik.
   # { .product-calc }
- - [Impress](impress.html "Presentation program") den snabbaste, mest
+ - [Impress](impress.html "Presentationsprogram") den snabbaste, mest
   kraftfulla vägen att skapa effektiva multimediapresentationer.
   # { .product-impress }
- - [Draw](draw.html "Vector drawing tool") låter dig producera vad som
+ - [Draw](draw.html "Vektorritningsverktyg") låter dig producera vad som
   helt från enkla diagram till dynamiska 3D-illustrationer.
   # { .product-draw }
- - [Base](base.html "Database") låter dig bearbeta databaser sömlöst.
+ - [Base](base.html "Databas") låter dig bearbeta databaser sömlöst.
   Skapa och modifiera tabeller, formulär, frågor och rapporter, allt
   från Apache OpenOffice.
   # { .product-base }
- - [Math](math.html "Mathematical function creator") låter dig skapa
+ - [Math](math.html "Bygga matematiska funktioner") låter dig skapa
   matematiska ekvationer med grafiskt användargränssnitt eller genom
   att skriva dina ekvationer i matteeditorn.
   # { .product-math }
 
 ## Varför Apache OpenOffice? # { .why }
 
-Apache OpenOffice is synonymous with **quality**:
+Apache OpenOffice är synonymt med **kvalitet**:
 
 - The [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
  and powerful product
-- Many millions of users
+- Många miljoner användare
 - [Independent reviewers][3] around the world have recommended the product
 - With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
  hide - the product stands or falls on its reputation
@@ -74,12 +74,12 @@ Apache OpenOffice is **free software**:
  administration, commercial...
 - Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.
 
-Apache OpenOffice is **standards compliant**:
+Apache OpenOffice är **kompatibel med standarder**:
 
-- The first software package in the world to use [OASIS][6] [OpenDocument Format][7] (ISO/IEC
26300)
- as its native file format.
+- Det första programpaket I världen som använder [OASIS][6] [OpenDocument Format][7]
(ISO/IEC 26300)
+ som sitt eget filformat.
 
-### [Find out more][8] or [try it today][1]!
+### [Ta reda på mer][8] eller [prova idag][1]!
 
 
 [1]: /sv/download "Download Apache OpenOffice"Mime
View raw message