openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1798680 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content: projects/native-lang.mdtext sv/product/index.mdtext sv/product/leftnav.mdtext sv/product/suite.mdtext
Date Wed, 14 Jun 2017 13:30:33 GMT
Author: mseidel
Date: Wed Jun 14 13:30:33 2017
New Revision: 1798680

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1798680&view=rev
Log:
Swedish translation

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.mdtext?rev=1798680&r1=1798679&r2=1798680&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.mdtext Wed Jun 14 13:30:33 2017
@@ -129,7 +129,7 @@ Language				| Website		| OpenOffice avai
 [Slovakian (sk)](/sk/)			| maintained		| current 4.x 
 [Somali (so)](/so/)			| help wanted		| outdated 
 [Spanish (es)](/es/)			| maintained		| current 4.x 
-[Swedish (sv) ](/sv/)			| help wanted		| current 4.x 
+[Swedish (sv) ](/sv/)			| maintained		| current 4.x 
 [Tajik (tg) ](/tg/)			| help wanted		| outdated 
 [Tamil (ta)](/ta/)			| help wanted		| current 4.x 
 [Tatar (tt-crh) ](/tt-crh/)		| help wanted		| outdated 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext?rev=1798680&r1=1798679&r2=1798680&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.mdtext Wed Jun 14 13:30:33 2017
@@ -48,31 +48,31 @@ ladda ner, använda och distribuera. [
 
 Apache OpenOffice är synonymt med **kvalitet**:
 
-- The [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
- and powerful product
+- [Rötterna i Apache OpenOffice][2] sträcker sig 20 år bakåt i tiden, den
+ är en mogen och kraftfull produkt
 - Många miljoner användare
-- [Independent reviewers][3] around the world have recommended the product
-- With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
- hide - the product stands or falls on its reputation
-
-Apache OpenOffice is **easy to use**:
-
-- The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
- has used a competitive product
-- It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all major
- competitors' files
-- Few [language barriers][4] - if it's not yet available in your language,
- the chances are it will be soon
-- Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers, 
-happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike
-
-Apache OpenOffice is **free software**:
-
-- You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees
-- Install it on as many PCs as you like
-- Use it for any purpose - private, educational, government and public
- administration, commercial...
-- Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.
+- [Oberoende granskare][3] i hela världen rekommenderar produkten
+- Med en helt öppen utvecklingsprocess har Apache OpenOffice inget att
+ dölja – produkten star och faller med sitt rykte
+
+Apache OpenOffice är **lätt att använda**:
+
+- Programmet ser och känns familjär och är direkt användbar av någon som
+ använt en jämförbar produkt
+- Det är enkelt att byta till Apache OpenOffice – programmet läser alla
+ jämförbara programvarors filer
+- Få [språkliga hinder][4] - är den ännu inte tillgänglig på ditt språk
+ är chansen stor att den kommer att vara det snart
+- Apache OpenOffice stöds av en global community av vänliga volontärer,
+ glada att bidra med stöd till både nybörjare och avancerade användare
+
+Apache OpenOffice är **fri programvara**:
+
+- Du kan ladda ner Apache OpenOffice helt fri från några licenskostnader
+- Installera den på så manga PC du vill
+- Använd den för alla syften – private, utbildning, förvaltning och offentlig
+ administration, kommersiell…
+- Ge kopior utan kostnad till familj, vänner, studenter, anställda etc.
 
 Apache OpenOffice är **kompatibel med standarder**:
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.mdtext?rev=1798680&r1=1798679&r2=1798680&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.mdtext Wed Jun 14 13:30:33 2017
@@ -1,6 +1,6 @@
 divid: leftnav
 
-# Products
+# Produkter
 
  - [Writer](/sv/product/writer.html)
  - [Calc](/sv/product/calc.html)
@@ -9,7 +9,7 @@ divid: leftnav
  - [Base](/sv/product/base.html)
  - [Math](/sv/product/math.html)
 
-# More
+# Mer
 
- - [Suite](/sv/product/suite.html)
- - [Reviews](/product/reviews.html)
+ - [Svit](/sv/product/suite.html)
+ - [Bedömningar](/product/reviews.html)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.mdtext?rev=1798680&r1=1798679&r2=1798680&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.mdtext Wed Jun 14 13:30:33 2017
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: The Suite Advantage
+Title:   The Suite Advantage
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -53,4 +53,4 @@ office package.
 Everything you need in an office productivity suite - 
 [get it today][1]!
 
-[1]: /ko/download/ "Download Apache OpenOffice"
+[1]: /sv/download/ "Download Apache OpenOffice"Mime
View raw message