openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1014034 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/projects/native-lang.html content/sv/product/index.html content/sv/product/leftnav.html content/sv/product/suite.html
Date Wed, 14 Jun 2017 13:31:26 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Jun 14 13:31:26 2017
New Revision: 1014034

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 14 13:31:26 2017
@@ -1 +1 @@
-1798672
+1798680

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 14 13:31:26 2017
@@ -1 +1 @@
-1798672
+1798680

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html Wed Jun 14 13:31:26
2017
@@ -477,7 +477,7 @@ information on getting involved in Apach
 </tr>
 <tr>
 <td><a href="/sv/">Swedish (sv) </a></td>
-<td>help wanted</td>
+<td>maintained</td>
 <td>current 4.x</td>
 </tr>
 <tr>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Wed Jun 14 13:31:26 2017
@@ -56,31 +56,31 @@ ladda ner, använda och distribuera. <
 <h2 class="why " id="varfor-apache-openoffice">Varför Apache OpenOffice?<a class="headerlink"
href="#varfor-apache-openoffice" title="Permanent link">&para;</a></h2>
 <p>Apache OpenOffice är synonymt med <strong>kvalitet</strong>:</p>
 <ul>
-<li>The <a href="/about_us/milestones.html">roots of Apache OpenOffice</a>
go back twenty years, creating a mature
- and powerful product</li>
+<li><a href="/about_us/milestones.html">Rötterna i Apache OpenOffice</a>
sträcker sig 20 år bakåt i tiden, den
+ är en mogen och kraftfull produkt</li>
 <li>Många miljoner användare</li>
-<li><a href="reviews.html">Independent reviewers</a> around the world have
recommended the product</li>
-<li>With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
- hide - the product stands or falls on its reputation</li>
+<li><a href="reviews.html">Oberoende granskare</a> i hela världen rekommenderar
produkten</li>
+<li>Med en helt öppen utvecklingsprocess har Apache OpenOffice inget att
+ dölja – produkten star och faller med sitt rykte</li>
 </ul>
-<p>Apache OpenOffice is <strong>easy to use</strong>:</p>
+<p>Apache OpenOffice är <strong>lätt att använda</strong>:</p>
 <ul>
-<li>The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
- has used a competitive product</li>
-<li>It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all major
- competitors' files</li>
-<li>Few <a href="/projects/native-lang.html">language barriers</a> - if
it's not yet available in your language,
- the chances are it will be soon</li>
-<li>Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers, 
-happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike</li>
+<li>Programmet ser och känns familjär och är direkt användbar av någon
som
+ använt en jämförbar produkt</li>
+<li>Det är enkelt att byta till Apache OpenOffice – programmet läser alla
+ jämförbara programvarors filer</li>
+<li>Få <a href="/projects/native-lang.html">språkliga hinder</a>
- är den ännu inte tillgänglig på ditt språk
+ är chansen stor att den kommer att vara det snart</li>
+<li>Apache OpenOffice stöds av en global community av vänliga volontärer,
+ glada att bidra med stöd till både nybörjare och avancerade användare</li>
 </ul>
-<p>Apache OpenOffice is <strong>free software</strong>:</p>
+<p>Apache OpenOffice är <strong>fri programvara</strong>:</p>
 <ul>
-<li>You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees</li>
-<li>Install it on as many PCs as you like</li>
-<li>Use it for any purpose - private, educational, government and public
- administration, commercial...</li>
-<li>Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.</li>
+<li>Du kan ladda ner Apache OpenOffice helt fri från några licenskostnader</li>
+<li>Installera den på så manga PC du vill</li>
+<li>Använd den för alla syften – private, utbildning, förvaltning och
offentlig
+ administration, kommersiell…</li>
+<li>Ge kopior utan kostnad till familj, vänner, studenter, anställda etc.</li>
 </ul>
 <p>Apache OpenOffice är <strong>kompatibel med standarder</strong>:</p>
 <ul>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/leftnav.html Wed Jun 14 13:31:26 2017
@@ -9,7 +9,7 @@
  visibility: hidden;
 }
 h2:hover > .headerlink, h3:hover > .headerlink, h1:hover > .headerlink, h6:hover
> .headerlink, h4:hover > .headerlink, h5:hover > .headerlink, dt:hover > .elementid-permalink
{ visibility: visible }</style>
-<h1 id="products">Products<a class="headerlink" href="#products" title="Permanent
link">&para;</a></h1>
+<h1 id="produkter">Produkter<a class="headerlink" href="#produkter" title="Permanent
link">&para;</a></h1>
 <ul>
 <li><a href="/sv/product/writer.html">Writer</a></li>
 <li><a href="/sv/product/calc.html">Calc</a></li>
@@ -18,8 +18,8 @@ h2:hover > .headerlink, h3:hover > .head
 <li><a href="/sv/product/base.html">Base</a></li>
 <li><a href="/sv/product/math.html">Math</a></li>
 </ul>
-<h1 id="more">More<a class="headerlink" href="#more" title="Permanent link">&para;</a></h1>
+<h1 id="mer">Mer<a class="headerlink" href="#mer" title="Permanent link">&para;</a></h1>
 <ul>
-<li><a href="/sv/product/suite.html">Suite</a></li>
-<li><a href="/product/reviews.html">Reviews</a></li>
+<li><a href="/sv/product/suite.html">Svit</a></li>
+<li><a href="/product/reviews.html">Bedömningar</a></li>
 </ul></div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/suite.html Wed Jun 14 13:31:26 2017
@@ -76,7 +76,7 @@ office package.</p>
 </li>
 </ul>
 <p>Everything you need in an office productivity suite - 
-<a href="/ko/download/" title="Download Apache OpenOffice">get it today</a>!</p>
+<a href="/sv/download/" title="Download Apache OpenOffice">get it today</a>!</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message