openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1857451 - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf
Date Sat, 13 Apr 2019 08:04:40 GMT
Author: mechtilde
Date: Sat Apr 13 08:04:40 2019
New Revision: 1857451

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1857451&view=rev
Log:
ca translation after completion UI

Modified:
  openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf?rev=1857451&r1=1857450&r2=1857451&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/ca/localize.sdf Sat Apr 13 08:04:40 2019
@@ -1173,15 +1173,15 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_50		
	0	ca	[2] no és un nom curt de fitxer vàlid.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_51		
	0	ca	S'ha produït un error en obtenir la seguretat del fitxer: [3] GetLastError: [2]	
		20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_52		
	0	ca	La unitat no és vàlida: [2]				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_53		
	0	ca	S'ha produït un error en aplicar el pedaç a un fitxer [2]. Molt probablement s'ha
actualitzat d'alguna altra manera, i ja no es pot actualitzar amb aquest pedaç. Si voleu
més informació, poseu-vos en contacte amb el creador del pedaç. {{Error del sistema:
[3]}}				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_53		
	0	ca	S'ha produït un error en aplicar el pedaç a un fitxer [2]. Molt probablement s'ha
actualitzat d'alguna altra manera, i ja no es pot actualitzar amb aquest pedaç. Si voleu
més informació, poseu-vos en contacte amb el creador del pedaç. {{Error del sistema:
[3]}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_54		
	0	ca	No es pot crear la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que podeu accedir
a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.				20181231
09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_55		
	0	ca	No es pot obrir la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que podeu accedir
a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.				20181231
09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_56		
	0	ca	No es pot eliminar el valor [2] de la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu
que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.
			20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_56		
	0	ca	No es pot eliminar el valor [2] de la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu
que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.
			20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_57		
	0	ca	No es pot eliminar la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu que podeu accedir
a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.				20181231
09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_58		
	0	ca	No es pot llegir el valor [2] de la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu
que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.
			20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_59		
	0	ca	No es pot escriure el valor [2] a la clau [3]. {{ Error del sistema [4].}} Verifiqueu
que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.
			20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_60		
	0	ca	No es poden obtenir els noms de valor de la clau [2]. {{ Error del sistema [3].}} Verifiqueu
que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència tècnica.
			20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_61		
	0	ca	No es poden obtenir els valors de les subclaus de la clau [2]. {{ Error del sistema
[3].}} Verifiqueu que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència
tècnica.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_61		
	0	ca	No es poden obtenir els valors de les subclaus de la clau [2]. {{ Error del sistema
[3].}} Verifiqueu que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència
tècnica.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_62		
	0	ca	No es pot llegir la informació de seguretat de la clau [2]. {{ Error del sistema
[3].}} Verifiqueu que podeu accedir a la clau, o poseu-vos en contacte amb el personal d'assistència
tècnica.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_63		
	0	ca	No es pot incrementar l'espai de registre disponible. Es necessiten [2] KB d'espai de
registre per poder instal·lar aquesta aplicació.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_64		
	0	ca	Hi ha una altra instal·lació que s'està executant. Heu de completar l'altra
instal·lació abans de poder continuar amb aquesta.				20181231 09:50:43
@@ -1199,7 +1199,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_76		
	0	ca	La clau [2] no és vàlida. Verifiqueu que heu introduït la clau correcta.		
	20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_77		
	0	ca	L'Instal·lador ha de reiniciar el sistema abans de poder continuar amb la configuració
de l'[2]. Feu clic a Sí per reiniciar ara o a No si voleu reiniciar després.				20181231
09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_78		
	0	ca	Heu de reiniciar el sistema abans de poder continuar amb la configuració de l'[2].
Feu clic a Sí per reiniciar ara o a No si voleu reiniciar després.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_79		
	0	ca	La instal·lació de l'[2] es troba en suspens. Heu de desfer els canvis fets per
aquesta instal·lació per continuar. Voleu desfer aquests canvis?				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_79		
	0	ca	La instal·lació de l'[2] es troba en suspens. Heu de desfer els canvis fets per
aquesta instal·lació per continuar. Voleu desfer aquests canvis?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_80		
	0	ca	Una instal·lació prèvia del producte es troba executant-se. Voleu desfer aquests
canvis fets per l'altra instal·lació per continuar. Voleu desfer aquells canvis?		
	20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_81		
	0	ca	No s'han pogut trobar les fonts d'aquest producte [2]. L'Instal·lador del Windows
no pot continuar.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_82		
	0	ca	El procés d'instal·lació ha finalitzat correctament.				20181231 09:50:43
@@ -1209,7 +1209,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_86		
	0	ca	S'ha produït un error en escriure la informació d'instal·lació al disc.
Comproveu que hi ha espai de disc suficient, i feu clic a Reintenta o a Cancel·la per finalitzar
la instal·lació.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_87		
	0	ca	No es poden trobar un o més fitxers necessaris per poder restaurar l'ordinador al
seu estat anterior. La restauració no és possible.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_88		
	0	ca	[2] no pot instal·lar un dels productes requerits. Poseu-vos en contacte amb el grup
d'assistència tècnica. {{Error del sistema: [3].}}				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_89		
	0	ca	Una versió anterior de l'[2] no es pot eliminar. Poseu-vos en contacte amb el grup
d'assistència tècnica. {{Error del sistema [3].}}				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_89		
	0	ca	Una versió anterior de l'[2] no es pot eliminar. Poseu-vos en contacte amb el grup
d'assistència tècnica. {{Error del sistema [3].}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_90		
	0	ca	El camí [2] no és vàlid. Especifiqueu un camí vàlid.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_91		
	0	ca	No hi ha prou memòria. Tanca algunes aplicacions abans de tornar-ho a intentar.	
		20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_92		
	0	ca	No hi ha cap disc a la unitat [2]. Inseriu-ne un i feu clic a Reintenta, o feu clic
a Cancel·la per tornar al volum anterior seleccionat.				20181231 09:50:43
@@ -1247,7 +1247,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_124	
		0	ca	S'ha produït un error en registre l'aplicació COM+. Poseu-vos en contacte amb
el personal d'assistència tècnica si voleu més informació.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_125	
		0	ca	S'ha produït un error en desregistrar l'aplicació COM+. Poseu-vos en contacte
amb el personal d'assistència tècnica si voleu més informació.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_126	
		0	ca	No s'ha pogut canviar la descripció del servei '[2]' ([3]).				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_127	
		0	ca	El servei de l'Instal·lador del Windows no pot actualitzar el fitxer del sistema
[2] perquè el fitxer està protegit pel Windows. Heu d'actualitzar el sistema operatiu
per tal que el programa funcioni correctament. {{Versió del paquet: [3], Versió del
SO protegit: [4]}} 				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_127	
		0	ca	El servei de l'Instal·lador del Windows no pot actualitzar el fitxer del sistema
[2] perquè el fitxer està protegit pel Windows. Heu d'actualitzar el sistema operatiu
per tal que el programa funcioni correctament. {{Versió del paquet: [3], Versió del
SO protegit: [4]}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_128	
		0	ca	El servei de l'Instal·lador del Windows no pot actualitzar el fitxer protegit del
Windows [2]. {{Versió del paquet: [3], Versió del SO protegit: [4], Error SFP: [5]}}
			20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_129	
		0	ca	Aquest programa d'instal·lació necessita l'Internet Information Server 4.0 o
superior per tal de configurar les Arrels Virtuals de l'IIS. Assegureu-vos que disposeu d'IIS
4.0 o superior.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_130	
		0	ca	Aquest programa d'instal·lació necessita privilegis d'administrador per tal de
configurar les Arrels Virtuals de l'IIS.				20181231 09:50:43
@@ -1662,22 +1662,22 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	abcdef	abcdef			0	ca	Els problemes en
iniciar l'${PRODUCTNAME} (com ara que les aplicacions es pengin) així com els problemes
amb la pantalla sovint són deguts al controlador de la targeta gràfica. Si teniu problemes
d'aquest tipus, actualitzeu el controlador de la targeta gràfica o proveu el controlador
gràfic proporcionat amb el sistema operatiu. Els problemes amb la visualització d'objectes
3D sovint es poden solucionar desactivant l'opció "Utilitza OpenGL" dins el menú 'Eines
- Opcions - ${PRODUCTNAME} - Visualitza - Visualització 3D'.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	naso	naso			0	ca	Ratolins tàctils ALPS/Synaptics
de portàtils al Windows				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	naso2	naso2			0	ca	A causa d'un problema
amb el controlador del Windows, no us podeu desplaçar a través de documents de l'${PRODUCTNAME}
en arrossegar el dit per un ratolí tàctil ALPS/Synaptics.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	naso6	naso6			0	ca	Per habilitar el desplaçament
amb el ratolí tàctil, afegiu les línies següents al fitxer de configuració
"<tt>C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.ini</tt>" i reinicieu l'ordinador:
			20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	naso6	naso6			0	ca	Per habilitar el desplaçament
amb el ratolí tàctil, afegiu les línies següents al fitxer de configuració
"<tt>C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.ini</tt>" i reinicieu l'ordinador:
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	naso8	naso8			0	ca	La localització
del fitxer de configuració pot variar en diferents versions del Windows.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdfsd32asrc	sdfsd32asrc			0	ca	Controlador
per a la llibreta d'adreces de Mozilla				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdcc32asrc	sdcc32asrc			0	ca	El controlador
per a la llibreta d'adreces de Mozilla necessita el paquet <tt>SUNWzlib</tt>.
Aquest paquet no forma part de la instal·lació mínima del sistema operatiu Solaris.
Si necessiteu accedir a la llibreta d'adreces de Mozilla, afegiu aquest paquet al sistema
operatiu Solaris; per fer-ho, utilitzeu l'ordre "<tt>pkgadd</tt>" des del CD d'instal·lació.
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	awe1	awe1			0	ca	Tecles de drecera			
20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	ca	Only shortcut keys
(key combinations) not used by the operating system can be used in ${PRODUCTNAME}. If a key
combination in ${PRODUCTNAME} does not work as described in the ${PRODUCTNAME} Help, check
if that shortcut is already used by the operating system. To rectify such conflicts, you can
change the keys assigned by your operating system. Alternatively, you can change almost any
key assignment in ${PRODUCTNAME}. For more information on this topic, refer to the ${PRODUCTNAME}
Help or the Help documentation of your operating system.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	ca	En l'${PRODUCTNAME},
només es poden fer servir les tecles de drecera (combinacions de tecles) que no s'usin
pel sistema operatiu. Si una combinació de tecles a l'${PRODUCTNAME} no funciona com es
descriu en l'ajuda de l'${PRODUCTNAME}, comproveu si el sistema operatiu usa la drecera. Per
a solucionar aquests conflictes, podeu canviar les dreceres assignades en el sistema operatiu.
Alternativament, podeu canviar qualsevol assignació de tecles en l'${PRODUCTNAME}. Per
a més informació sobre aquest tema, vegeu a l'ajuda de l'${PRODUCTNAME} o la documentació
d'ajuda del vostre sistema operatiu.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	mackeys1	mackeys1			0	ca	L'ajuda de l'${PRODUCTNAME}
pot fer servir tecles de drecera amb combinacions de caràcters només disponibles als
teclats de PC.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w	gfh6w			0	ca	Bloqueig de fitxers
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w	pji76w			0	ca	El bloqueig de fitxers
està activat per defecte a l'${PRODUCTNAME}. En una xarxa que utilitza el protocol NFS
(Network File System), el dimoni de bloqueig per als clients NFS ha d'estar actiu. Per desactivar
el bloqueig de fitxers, editeu l'script <tt>soffice</tt> i canvieu la línia
"<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" per "<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>".
Si desactiveu el bloqueig de fitxers, l'accés d'escriptura d'un document no està restringit
al primer usuari que obri el document.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76wsdf	pji76wsdf			0	ca	Atenció:
l'activació del bloqueig de fitxers pot provocar problemes amb Solaris 2.5.1 i 2.7 utilitzat
en conjunció amb Linux NFS 2.0. Si l'entorn del sistema té aquests paràmetres, recomanem
que eviteu utilitzar aquesta funcionalitat. En cas contrari, l'${PRODUCTNAME} es penjarà
quan intenteu obrir un fitxer des d'un directori NFS muntat en un ordinador Linux.				20181231
09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w1	gfh6w1			0	ca	Problemes en enviar
documents com a correu electrònic des de l'${PRODUCTNAME}				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	ca	When sending a
document via 'File - Send - Document as E-mail' or 'Document as PDF Attachment' problems might
occur (program crashes or hangs). This is due to the Windows system file "Mapi" (Messaging
Application Programming Interface) which causes problems in some file versions. Unfortunately,
the problem cannot be narrowed down to a certain version number. For more information visit
<a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> to search the
Microsoft Knowledge Base for "mapi dll".				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	ca	En enviar un document
a través de "Fitxers - Envia - Document com a correu electrònic" o "Document com a fitxer
adjunt PDF", es poden produir problemes (el programa es bloqueja o penja). Això es deu
al fitxer de sistema de Windows "Mapi" (Interfície de programació d'aplicacions de missatgeria)
que causa problemes en algunes versions de fitxers. Malauradament, el problema no es pot reduir
a un determinat número de versió. Per a obtenir més informació, visiteu <a
href="https://www.microsoft.com"> https://www.microsoft.com </a> per a cercar a "mapi
dll" a la base de coneixement de Microsoft.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	aw22	aw22			0	ca	Notes importants quant
a l'accessibilitat				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	ca	Per a més informació
sobre les característiques d'accessibilitat a l'${PRODUCTNAME, vegeu <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>
			20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	ca	Per a més informació
sobre les característiques d'accessibilitat a l'${PRODUCTNAME}, vegeu <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support	support			0	ca	Assistència
a l'usuari				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	ca	The main support
page <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a>
offers various possibilities for help with ${PRODUCTNAME}. Your question may have already
been answered - check the Community Forum at <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a>
or search the archives of the 'users@openoffice.apache.org' mailing list at <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.
Alternatively, you can send in your questions to <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>.
How to subscribe to the list (to get an email response) is explained on this page: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.
			20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	ca	La pàgina
principal d'assistència <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a>
ofereix diverses possibilitats d'ajuda amb l'${PRODUCTNAME}. Pot ser que la vostra pregunta
ja hagi estat resposta: consulteu el fòrum de la comunitat a <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a>
o cerqueu els arxius de la llista de distribució 'users@openoffice.apache.org' a <a
href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.
Alternativament, podeu enviar les vostres preguntes a <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>.
En aquesta pàgina s'explica com subscriure-us a la llista (per obtenir una resposta per
correu): <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	faq	faq			0	ca	Llegiu també la secció
de PMF a <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ">https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ</a>.
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs	reportbugs			0	ca	Notificació
d'errors i problemes				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	ca	El lloc
web de l'${PRODUCTNAME} allotja <a href="https://bz.apache.org/ooo/">BugZilla</a>,
el nostre mecanisme per a reportar, seguir i resoldre errors i incidències. Animem a tots
els usuaris a sentir-se benvinguts i a informar dels problemes que puguin sorgir en la seva
plataforma en particular. L'informe sobre qüestions és una de les contribucions més
importants que la comunitat d'usuaris pot fer per al desenvolupament i millora continuada
del paquet.				20181231 09:50:43
@@ -1693,7 +1693,7 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist4	subscribelist4			0	ca	Llista
de desenvolupament i discussió general del projecte: dev@openoffice.apache.org (molt trànsit)
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem					0	ca	Unint-se al projecte				20181231
09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining	joining			0	ca	Podeu fer contribucions
importants a aquest gran projecte de codi font obert fins i tot si la vostra experiència
en programació i disseny de programari és limitada. No ho dubteu!				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	ca	At <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>
you will find a first overview where you can start with, ranging from Localization, QA, user
support to some real core coding projects. If you are not a developer, you can help with Documentation
or Marketing, for example. The ${PRODUCTNAME} marketing is applying both guerrilla and traditional
commercial techniques to marketing open source software, and we are doing it across language
and cultural barriers, so you can help just by spreading the word and telling a friend about
this office suite.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	ca	A <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>
trobareu des de projectes de localització, portabilitat i programari per a treball en grup
fins a projectes de programació del nucli de l'aplicació. Si no sou desenvolupador,
proveu el projecte de documentació o el de màrqueting. El projecte de màrqueting
de l'${PRODUCTNAME} està aplicant tècniques comercials tradicionals i també «de
guerrilla» per promocionar el programari de codi obert, i ho fem superant les barreres
culturals i de llengua, de manera que podeu col·laborar-hi només escampant la veu i
parlant d'aquest paquet ofimàtic amb les vostres amistats.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining3	joining3			0	ca	Podeu ajudar
unint-vos a la llista de distribució de marquèting marketing@openoffice.apache.org,
on podeu proporcionar punts de comuncaicó amb la premsa, mitjans, agències governamentals,
consultaros, escoles, grups d'usuari de Linux i desenvolupadors del vostre país i comunitat
local.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits	credits			0	ca	Esperem que gaudiu
treballant amb el nou ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} i que us uniu a nosaltres en línia.
			20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits2	credits2			0	ca	La comunitat
Apache OpenOffice				20181231 09:50:43
@@ -6664,7 +6664,7 @@ sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.s
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_WIDE			0
ca	Ample				20181231 09:50:43
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MIRRORED
		0	ca	Reflectit				20181231 09:50:43
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_LEFT
		0	ca	Esquerre: 				20181231 09:50:43
-sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_RIGHT
		0	ca	. Dret: 				20181231 09:50:43
+sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_RIGHT
		0	ca	. Dret: 				20181231 09:50:43
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_INNER
		0	ca	Interior: 				20181231 09:50:43
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_OUTER
		0	ca	. Exterior: 				20181231 09:50:43
 sw	source\ui\sidebar\PagePropertyPanel.src	0	string	RID_POPUP_SWPAGE_MARGIN	STR_MARGIN_TOOLTIP_TOP
		0	ca	. Superior: 				20181231 09:50:43
@@ -9944,7 +9944,7 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_AVERAGE_IFS
6			0	ca	criteris 				20181231 09:50:43
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_AVERAGE_IFS
7			0	ca	Criteri 1, criteri 2,... són intervals en els quals es proporcionen els criteris
de cerca.				20181231 09:50:43
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	1
		0	ca	Compta les cel·les que compleixen múltiples criteris en múltiples intervals.
			20181231 09:50:43
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	2
		0	ca	interval 				20181231 09:50:43
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	2
		0	ca	interval 				20181231 09:50:43
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	3
		0	ca	Interval 1, interval 2... són els intervals que s'avaluaran segons els criteris
indicats.				20181231 09:50:43
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	4
		0	ca	criteris 				20181231 09:50:43
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_COUNT_IFS	5
		0	ca	Criteri 1, criteri 2,... són els intervals de cel·les on es proporcionen els
criteri de cerca.				20181231 09:50:43
@@ -14180,7 +14180,7 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\O
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:WrapThroughTransparent
Label			0	ca	En ~segon pla				20181231 09:50:43
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:AutoFormatMenu
Label			0	ca	Corr~ecció automàtica				20181231 09:50:43
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:IndexesMenu
Label			0	ca	Índe~xs i taules				20181231 09:50:43
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:PageSettingDialog
Label			0	ca	Configuració de la pàgina - Format del paper				20181231 09:50:43
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:PageSettingDialog
Label			0	ca	Configuració de la pàgina - Format del paper				20181231 09:50:43
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:SelectionModeMenu
Label			0	ca	Mode de selecció				20181231 09:50:43
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:StylesMenu
Label			0	ca	~Estils				20181231 09:50:43
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\WriterCommands.xcu	0	value	..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno:TableAutoFitMenu
Label			0	ca	Adaptació a~utomàtica				20181231 09:50:43Mime
View raw message