openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1883305 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Wed, 11 Nov 2020 14:17:37 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Nov 11 14:17:37 2020
New Revision: 1883305

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1883305&view=rev
Log:
Added info about v4.1.8.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1883305&r1=1883304&r2=1883305&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Wed Nov 11 14:17:37 2020
@@ -122,7 +122,22 @@
 
 <div id="news" style="margin-bottom: 0; height: 481px;">
 	<div class="first campaign">
-	 <h2 style="margin-top: -25px;">Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.7</h2>
+	 <h2 style="margin-top: -25px;">Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.8</h2>
+		  <p><em>2020 m. spalio 15 d.:</em>
+			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
+			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-14"
+			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.8">laidą 4.1.8</a>.
+			<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.8+Release+Notes"
+			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.8 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
+			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.8">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
+			 DĖMESIO! Šioje laidoje įdiegtas naujas lietuvių kalbos žodynas. Atnaujinus
programą, senąjį žodyną būtina išdiegti,
+			 pasirinkus Priemonės > Plėtinių tvarkytuvė.
+		  </p>
+	</div>
+
+	<div class="campaign">
+	 <h2>Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.7</h2>
 		  <p><em>2019 m. rugsėjo 21 d.:</em>
 			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
 			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-13"
@@ -146,19 +161,6 @@
 			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.6">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
 		  </p>
 	</div>
-
-	<div class="campaign">
-	 <h2>Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.5</h2>
-	 <p><em>2017 m. gruodžio 30 d.:</em>
-			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
-			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-11"
-			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.5">laidą 4.1.5</a>.
-			<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.5+Release+Notes"
-			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.5 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
-			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
-			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.5">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
-		  </p>
-	</div>
 </div>
 
 <!-- Every new element and text that is defined below the previous DIV will be actually
displayed wrapped below this DIVMime
View raw message