openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1883306 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Wed, 11 Nov 2020 14:23:06 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Nov 11 14:23:06 2020
New Revision: 1883306

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1883306&view=rev
Log:
Edited links.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1883306&r1=1883305&r2=1883306&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Wed Nov 11 14:23:06 2020
@@ -124,11 +124,11 @@
 	<div class="first campaign">
 	 <h2 style="margin-top: -25px;">Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.8</h2>
 		  <p><em>2020 m. spalio 15 d.:</em>
-			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
+			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
laidą 
 			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-14"
-			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.8">laidą 4.1.8</a>.
-			<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.8+Release+Notes"
-			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.8 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.8">4.1.8</a>.
+			Laidos <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.8+Release+Notes"
+			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.8 informacija">apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
 			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
 			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.8">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
 			 DĖMESIO! Šioje laidoje įdiegtas naujas lietuvių kalbos žodynas. Atnaujinus
programą, senąjį žodyną būtina išdiegti,
@@ -139,11 +139,11 @@
 	<div class="campaign">
 	 <h2>Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.7</h2>
 		  <p><em>2019 m. rugsėjo 21 d.:</em>
-			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
+			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
laidą 
 			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-13"
-			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.7">laidą 4.1.7</a>.
-			<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.7+Release+Notes"
-			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.7 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.7">4.1.7</a>.
+			Laidos <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.7+Release+Notes"
+			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.7 informacija">apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
 			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
 			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.7">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
 		  </p>
@@ -152,11 +152,11 @@
 	<div class="campaign">
 	 <h2>Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.6</h2>
 		  <p><em>2018 m. lapkričio 18 d.:</em>
-			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
+			„Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę
laidą 
 			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-12"
-			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.6">laidą 4.1.6</a>.
-			<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.6+Release+Notes"
-			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.6 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+			 title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.6">4.1.6</a>.
+			Laidos <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.6+Release+Notes"
+			 title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.6 informacija">apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
 			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
 			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.6">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
 		  </p>Mime
View raw message