openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1883307 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Wed, 11 Nov 2020 14:24:39 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Nov 11 14:24:38 2020
New Revision: 1883307

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1883307&view=rev
Log:
Fixed formatting.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1883307&r1=1883306&r2=1883307&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Wed Nov 11 14:24:38 2020
@@ -132,7 +132,7 @@
 			funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
 			 title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.8">gauti</a> ir tiesiogiai išmėginti
naujosios laidos.
 			 DĖMESIO! Šioje laidoje įdiegtas naujas lietuvių kalbos žodynas. Atnaujinus
programą, senąjį žodyną būtina išdiegti,
-			 pasirinkus Priemonės > Plėtinių tvarkytuvė.
+			 pasirinkus <em>Priemonės > Plėtinių tvarkytuvė</em>.
 		  </p>
 	</div>
 
@@ -169,4 +169,4 @@
 <div style="clear: both;"></div>
 
 </body>
-</html>
+</html>
\ No newline at end of fileMime
View raw message