openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sun, 24 Jan 2021 14:34:10 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new bf2e0ba git-site-role commit from build_staging.sh
bf2e0ba is described below

commit bf2e0ba43cca9e78139203161ea7cec09298118e
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sun Jan 24 14:34:06 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/nl/social/index.html | 25 +++++++++++++------------
 2 files changed, 15 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index a325ac3..7cb35b2 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:14:26 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 14:14:26 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:32:35 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 14:32:35 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/nl/social/index.html b/content/nl/social/index.html
index 87a31c7..55104fc 100644
--- a/content/nl/social/index.html
+++ b/content/nl/social/index.html
@@ -6,18 +6,20 @@
   <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
   
 <title>Apache OpenOffice Nieuws</title>
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"><!-- Supports
the Google+ badge -->
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
+<!-- Supports the Google+ badges -->
+<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
+<!-- Supports the Twitter widget -->
+<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
 
-<script type="text/javascript">
-window.___gcfg = {lang: 'en'};
-(function() 
-{var po = document.createElement("script");
-po.type = "text/javascript"; po.async = true;po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
-var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
-s.parentNode.insertBefore(po, s);
-})();</script>	
-
+<style type="text/css">
+ /* <![CDATA[ */
+ /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
+ @import "/styles.css";
+ @import "/exceptions.css";
+ /* ]]> */
+</style>	
 
 
   
@@ -44,7 +46,7 @@ De announce-mailinglijst is het officiële kanaal voor aankondigingen van
het Op
 Stuur een e-mail naar <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>
om uzelf te registreren op de announce-lijst en beantwoord het bevestigingsbericht dat u
ontvangt.
 </p>
 <p>
-We hebben ook een <a href="http://blogs.apache.org/OOo/">officiëel project-blog</a>,
met meer achtergrondinformatie over Apache OpenOffice, previews van nieuwe mogelijkheden en
interviews met deelnemers aan het project.
+We hebben ook een <a href="https://blogs.apache.org/OOo/">officiëel project-blog</a>,
met meer achtergrondinformatie over Apache OpenOffice, previews van nieuwe mogelijkheden en
interviews met deelnemers aan het project.
 </p>
 <h1>Social Media</h1>
 <p>
@@ -54,7 +56,6 @@ Het Apache OpenOffice-project publiceert af en toe nieuwsupdates en aankondiging
 Aanbevolen hashtag voor Twitter is: #apacheoo
 </p>
 
-
 <table border="0">
 <tr>
 <td>


Mime
View raw message