openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sun, 24 Jan 2021 16:25:47 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new a710498 git-site-role commit from build_staging.sh
a710498 is described below

commit a710498a064bb8983547b319efa5edb02490d4db
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sun Jan 24 16:25:42 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/nl/support/index.html | 49 +++++++++++++++++++------------------------
 2 files changed, 23 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 7cb35b2..e5c8800 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:32:35 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 14:32:35 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 16:24:26 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 16:24:26 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/nl/support/index.html b/content/nl/support/index.html
index 4105697..d9f9fa9 100644
--- a/content/nl/support/index.html
+++ b/content/nl/support/index.html
@@ -30,13 +30,13 @@
 <h1 class="welcometitle">Welkom op Apache OpenOffice Ondersteuning</h1>
 
 <p>
-Welkom bij de Ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen naar:
+Welkom bij de ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen naar:
 <ul>
   <li>
-    <a href="#rtfm">Productdocumentatie</a>
+    <a href="#community-support">Ondersteuning vanuit de gemeenschap</a>
   </li>
   <li>
-    <a href="#community-support">Ondersteuning vanuit de gemeenschap</a>
+    <a href="#rtfm">Productdocumentatie</a>
   </li>
   <li>
     <a href="#professional-services">Professionele dienstverlening</a>
@@ -45,41 +45,37 @@ Welkom bij de Ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen
naa
     <a href="#books">Boeken over OpenOffice</a>.
   </li>
  <li>
-    <a href="#online-resources">Andere Online bronnen</a>
+    <a href="#online-resources">Andere online bronnen</a>
   </li>
 </ul>
 </p>
 
-<a name="rtfm" id="rtfm"></a> 
-<span class="supporthead">OpenOffice Documentatie</span>
-<div class="support">
-  <ul>
-    <li>
-      <span class='title'> <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/NL/Documentation">OpenOffice
Wiki: Documentatie</a> </span> <br /> Veelgestelde vragen, Gebruikersgidsen,
How-To's, Handleidingen, Installatie, etc. Aanbevolen als startpunt bij zelfstudie voor nieuwe
gebruikers.
-    </li>
-
-    <li>
-      <span class='title'> <a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">Issue
Tracker (rapporteren en opzoeken van bugs)</a> </span> <br /> Goede plek
om te controleren of een bug al bekend is. Iederen kan zoeken naar bugs, maar u moet zich
registreren om een nieuwe issue in te dienen.
-    </li>
-  </ul>
-  
-
   <a name="community-support" id="community-support"></a> 
-  <span class="supporthead">OpenOffice Ondersteuning door de Gemeenschap</span>
+  <span class="supporthead">OpenOffice ondersteuning door de gemeenschap</span>
   <div class="support">
     <ul>
       <li>
-        <span class='title'> <a href="http://user.services.openoffice.org/">Het
Forum van de Apache OpenOffice Gemeenschap</a> </span> <br/> Het belangrijkste
forum voor OpenOffice-gebruikers; heel handig en aanbevolen. Kosteloze support van vrijwilligers
uit de gemeenschap.
+        <span class='title'> <a href="https://forum.openoffice.org/">Het
forum van de Apache OpenOffice gemeenschap</a> </span> <br/> Het belangrijkste
forum voor gebruikers van OpenOffice; heel handig en aanbevolen. Kosteloze support van vrijwilligers
uit de gemeenschap.
       </li>
       <li>
-        <span class='title'> Gebruikers Mailinglijst </span> &nbsp;(<a
href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org?subject=subscribe%20users">Subscribe</a>
/ <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list">Archives</a>)
<br> Nog een support-optie vanuit de gemeenschap, via de publieke mailinglijst. U moet
zich aanmelden bij de lijst als u antwoorden op uw vraag wilt zien.
+        <span class='title'> <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public">Gebruikers
mailinglijst</a></span> &nbsp;(<a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org?subject=subscribe%20users">Aanmelden</a>
/ <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list">Archieven</a>)
<br> Nog een optie voor ondersteuning vanuit de gemeenschap, via de publieke mailinglijst.
U moet zich aanmelden bij de lijst als u antwoo [...]
       </li>
       <li>
-        <span class='title'> <a href="http://openoffice.apache.org/native-lang.html">Apache
OpenOffice Native Language Mailinglijsten</a> </span> <br /> Mailinglijsten
voor diverse talen.
+        <span class='title'> <a href="https://openoffice.apache.org/native-lang.html">Apache
OpenOffice Native Language Mailinglijsten</a> </span> <br /> Mailinglijsten
voor diverse talen.
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a href="https://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">Issue
Tracker (rapporteren en opzoeken van bugs)</a> </span> <br /> Goede plek
om te controleren of een bug al bekend is. Iederen kan zoeken naar bugs, maar u moet zich
registreren om een nieuwe issue in te dienen. <br /><em>Opmerking:</em>
Dit is niet de manier om hulp te krijgen voor algemene problemen. Gebruik het forum of de
Users-mailinglijst voor deze typen problemen.
       </li>
-
   </ul></div>
 
+<a name="rtfm" id="rtfm"></a> 
+<span class="supporthead">OpenOffice Documentatie</span>
+<div class="support">
+  <ul>
+    <li>
+      <span class='title'> <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/NL/Documentation">OpenOffice
Wiki: Documentatie</a> </span> <br /> Veelgestelde vragen, gebruikersgidsen,
How-To's, handleidingen, installatie, etc. Aanbevolen als startpunt bij zelfstudie voor nieuwe
gebruikers.
+    </li>
+  </ul>
 
  <a name="professional-services" id="professional-services"></a> 
   <span class='supporthead'>Professionele Diensten</span>
@@ -90,7 +86,7 @@ Welkom bij de Ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen
naa
   <a name="books" id="books"></a> 
   <span class='supporthead'>Boeken over OpenOffice</span>
   <div class="support">
-    <p>Op onze <a href="/support/books.html">Boekenpagina</a> vindt
u een lijst met de vele boeken die gaan over OpenOffice, voor algemeen en specialistisch gebruik.</p>
+    <p>Op onze <a href="books.html">Boekenpagina</a> vindt u een lijst
met de vele boeken die gaan over OpenOffice, voor algemeen en specialistisch gebruik.</p>
 
  <a name="online-resources" id="online-resources"></a> 
   <span class='supporthead'>Online Bronnen</span>
@@ -98,10 +94,7 @@ Welkom bij de Ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen
naa
     <p>De volgende websites worden niet beheerd door het Apache OpenOffice project,
maar hebben inhoud die voor gebruikers van belang kan zijn.</p>
     <ul>
       <li>
-        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.oooforum.org/">Het
(Onofficiƫle) OpenOffice Forum</a> </span> <br /> Discussie site over alles
wat te maken heeft met OpenOffice 
-      </li>
-      <li>
-        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.tutorialsforopenoffice.org/">Handleidingen
over OpenOffice</a> </span> <br /> Handleidingen voor iedereen die les geeft
of wil leren over OpenOffice.org
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.oooforum.org/">Het
(Onofficiƫle) OpenOffice Forum - <em>buiten gebruik</em></a> </span>
<br /> Discussie site over alles wat te maken heeft met OpenOffice 
       </li>
       <li>
         <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://openofficeschool.org/">OpenOfficeSchool.org</a>
</span> <br /> Kosteloze lessen over Calc


Mime
View raw message