openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Mon, 25 Jan 2021 15:32:10 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new e364efb git-site-role commit from build_staging.sh
e364efb is described below

commit e364efbdfc2fc322f2d283ff65c608b11366d5e0
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Mon Jan 25 15:32:04 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/nl/product/suite.html | 8 ++++----
 2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index fea2348..3fd2132 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:24:02 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 15:24:02 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:30:27 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 15:30:27 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/nl/product/suite.html b/content/nl/product/suite.html
index 3952f96..b58569a 100644
--- a/content/nl/product/suite.html
+++ b/content/nl/product/suite.html
@@ -2,7 +2,7 @@
 <html>
  <head>
   
-  <title>The Suite Advantage</title>
+  <title>Het pakketvoordeel</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   <div id="clear"></div>
    <!--#include virtual="/nl/product/leftnav.html" -->
    
-  <div id="content"><h1 class="title">The Suite Advantage</h1>
+  <div id="content"><h1 class="title">Het pakketvoordeel</h1>
    
    <p>Apache OpenOffice is meer dan de som van vijf supergoede programma&rsquo;s.</p>
 <p>In tegenstelling tot sommige concurrenten, is dit pakket niet samengesteld uit een
losse collectie software. Vanaf het begin is het ontworpen als één compleet kantoorpakket.</p>
@@ -34,7 +34,7 @@
 <li>
 <p>U hoeft niet te weten welke toepassing gebruikt is om een bepaald bestand te maken</p>
 </li>
-<li>u kunt met &ldquo;Bestand Openen&rdquo; elk document van Apache OpenOffice
ongeacht de herkomst, openen met de juiste toepassing.</li>
+<li>u kunt met &ldquo;Bestand &gt; Openen&rdquo; elk document van Apache
OpenOffice, ongeacht de herkomst, openen met de juiste toepassing.</li>
 <li>
 <p>Alle pakketten delen een gemeenschappelijk spellingscontrole, etc.; en als u een
&ldquo;Optie&rdquo; wijzigt in één pakket, dan is het in alle pakketten gewijzigd.</p>
 </li>
@@ -42,7 +42,7 @@
 <p>Informatie kan eenvoudig overgedragen worden tussen alle pakketten.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Alle onderdelen slaan op in OpenDocument-formaat, de nieuwe internationale standaard
voor kantoordocumenten. Dit op XML gebaseerde formaat zorgt voor een substantiële besparing
van schijfruimte in vergelijking met de normale formaten van concurrenten. Dat betekent ook
dat u toegang heeft tot uw gegevens vanuit elk softwarepakket met ondersteuning voor het OpenDocument-formaat.</p>
+<p>Alle onderdelen slaan op in OpenDocument-formaat, de nieuwe internationale standaard
voor kantoordocumenten. Dit op XML gebaseerde formaat zorgt voor een substantiële besparing
van schijfruimte in vergelijking met de normale indelingen van concurrenten. Dat betekent
ook dat u toegang heeft tot uw gegevens vanuit elk softwarepakket met ondersteuning voor de
indeing OpenDocument.</p>
 </li>
 <li>
 <p>Alle pakketten worden in één keer geïnstalleerd, op de installatiewijze die u
gewend bent op uw computer.</p>


Mime
View raw message