openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Mon, 10 May 2021 10:15:48 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new dddf1f1 git-site-role commit from build_staging.sh
dddf1f1 is described below

commit dddf1f1b1c600aff185485896a8085d1b509aac9
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Mon May 10 10:15:45 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml            | 4 ++--
 content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js | 4 ++--
 2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index bc07cb0..8eff7da 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 10 May 2021 09:58:42 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 09:58:42 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Mon, 10 May 2021 10:14:27 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 10:14:27 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js b/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
index de554d4..bea2520 100644
--- a/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
+++ b/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
@@ -234,7 +234,7 @@ l10n.dl_platform_info_link			= "platform_hints.html";
 l10n.dl_platform_info_headline			= "„Apache OpenOffice“ – svarbios užuominos apie
pasirinktą platformą:";
 l10n.dl_platform_info_win_headline		= "Windows";
 // l10n.dl_platform_info_win_sub_headline	= "32 bitai, 64 bitai ir Java – ką rinktis?";
-l10n.dl_platform_info_win_text			= "<h5> 32 bitai, 64 bitai ir Java – ką rinktis?
</h5> <p> Šiuo metu platformai „Windows“ siūloma 32 bitų (x86) laida, kuri
veikia ir „Windows“ 64 bitų (x86-64) sistemoje. Įsidėmėtina, kad papildomoms funkcijoms
gali reikėti 32 bitų Javos, kurią būtina pasirinkti (žr. meniu „Priemonės – Nuostatos…
– OpenOffice – Java“). <br /><br /> Daugiau informacijos apie „OpenOffice“
ir Javą šiuo adresu <a target='_blank' href=https://www.openoffice.org/download/commo
[...]
+l10n.dl_platform_info_win_text			= "<h5> 32 bitai, 64 bitai ir Java – ką rinktis?
</h5> <p> Šiuo metu platformai „Windows“ siūloma 32 bitų (x86) laida, kuri
veikia ir „Windows“ 64 bitų (x86-64) architektūroje. Įsidėmėtina, kad papildomoms
funkcijoms gali reikėti 32 bitų Javos, kurią būtina pasirinkti (žr. meniu „Priemonės
– Nuostatos… – OpenOffice – Java“). <br /><br /> Daugiau informacijos
apie „OpenOffice“ ir Javą šiuo adresu <a target='_blank' href=https://www.openoffice.org/download/
[...]
 l10n.dl_platform_info_mac_headline		= "macOS";
 // l10n.dl_platform_info_mac_sub_headline	= "Netrukus";
 l10n.dl_platform_info_mac_text			= "<h5> Netrukus… </h5>";
@@ -243,7 +243,7 @@ l10n.dl_platform_info_linux_headline		= "Linux";
 l10n.dl_platform_info_linux_text		= "<h5> RPM lyginant su DEB – kurį rinktis? </h5>
<p> RPM vartojamas: <br/> CentOS, Fedora, Mageia, Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle
Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS, Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise
Server. <br /><br /> DEB vartojamas: <br/> Debian, Kanotix, Knoppix, Kubuntu,
Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu. </p> <h5> Diegimas </h5> <p>Žr.
diegimo instrukciją šiuo adresu <a target='_blank' href=https://www.openoffice. [...]
 
 //l10n.dl_win_info_text				= "Svarbi užuomina: 32 bitai, 64 bitai ir Java – ką rinktis?";
-//l10n.dl_win_info_title			= "Šiuo metu platformai „Windows“ siūloma 32 bitų (x86)
laida, kuri veikia ir „Windows“ 64 bitų (x86-64) sistemoje.\nĮsidėmėtina, kad papildomoms
funkcijoms gali reikėti 32 bitų Javos, kurią būtina pasirinkti (žr. meniu „Priemonės
– Nuostatos… – OpenOffice – Java“).\n\nDaugiau apie „OpenOffice“ ir Javą skaityti,
dešinėje spustelėjus saitą „Java ir „Apache OpenOffice“.";
+//l10n.dl_win_info_title			= "Šiuo metu platformai „Windows“ siūloma 32 bitų (x86)
laida, kuri veikia ir „Windows“ 64 bitų (x86-64) architektūroje.\nĮsidėmėtina, kad
papildomoms funkcijoms gali reikėti 32 bitų Javos, kurią būtina pasirinkti (žr. meniu
„Priemonės – Nuostatos… – OpenOffice – Java“).\n\nDaugiau apie „OpenOffice“
ir Javą skaityti, dešinėje spustelėjus saitą „Java ir „Apache OpenOffice“.";
 //l10n.dl_linux_info_text			= "Svarbi užuomina: RPM lyginant su DEB – kurį rinktis?";
 //l10n.dl_linux_info_title			= "RPM vartojamas:\nCentOS, Fedora, Mageia, Mandriva, MeeGo,
openSUSE, Oracle Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS, Scientific Linux,
SUSE Linux Enterprise Server\n\nDEB vartojamas:\nDebian, Kanotix, Knoppix, Kubuntu, Linux
Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu";
 //l10n.dl_mac_info_text				= "macOS : Text";

Mime
View raw message