openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sat, 15 May 2021 16:33:01 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new c7dd049 git-site-role commit from build_staging.sh
c7dd049 is described below

commit c7dd0493152dda480f1775478be5cba089ba0988
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sat May 15 16:32:57 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/nl/social/index.html | 20 ++++++++++----------
 2 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index ddb6c2a..e326b7c 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sat, 15 May 2021 16:14:55 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 16:14:55 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sat, 15 May 2021 16:31:42 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 16:31:42 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/nl/social/index.html b/content/nl/social/index.html
index 003c90f..3441fcc 100644
--- a/content/nl/social/index.html
+++ b/content/nl/social/index.html
@@ -40,32 +40,32 @@
  </p>
  <p>
   Om u te abonneren op de aankondigingsmailinglijst, stuurt u een lege e-mail naar
-  <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org"> annonce-subscribe@openoffice.apache.org
</a> en reageer op
+  <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org"> annonce-subscribe@openoffice.apache.org
</a> en reageert u op
   de bevestigingsmail die u ontvangt.
  </p>
  <p>
-  Voor meer informatie over het werken met mailinglijsten
+  Voor meer informatie over het werken met mailinglijsten:
   <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html"> kijk hier </a>.
  </p>
 
  <h1>Sociale media</h1>
 
  <p>
-  Het Apache OpenOffice-project biedt af en toe nieuwsupdates en aankondigingen via een
verscheidenheid aan populaire
-  sociale media verkooppunten. We nodigen je uit om ons te volgen op een van deze sociale
netwerken, en om onze berichten
-  te delen met vrienden in jouw netwerk.
- </p>
+  Het project Apache OpenOffice biedt af en toe nieuwsupdates en aankondigingen via een
verscheidenheid aan populaire
+  sociale media. We nodigen u uit om ons te volgen op een van deze sociale netwerken, en
onze berichten
+  te delen met vrienden in uw netwerk.
+ </
  <p>
-  We hebben ook een <a href="https://blogs.apache.org/OOo/"> officiële blog </a>
met meer diepgaande verhalen over
+  We hebben ook een <a href="https://blogs.apache.org/OOo/"> officieel blog </a>
met meer diepgaande verhalen over
   Apache OpenOffice, previews van aankomende functies en andere interessante dingen.
  </p>
 
- <h2>Social media kanalen</h2>
+ <h2>Kanalen voor Sociale media </h2>
 
  <table>
   <tr>
    <td>
-    <h3><b>Volg ons op onze officiële blog</b></h3>
+    <h3><b>Volg ons op ons officiële blog</b></h3>
    </td>
    <td>
     <h3><b>Volg ons op Facebook</b></h3>
@@ -83,7 +83,7 @@
   <tr>
    <!-- Apache OpenOffice Official Blog -->
    <td>
-    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/" title="Volg ons op onze officiële blog"
target=_blank>Officiële blog
+    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/" title="Volg ons op ons officiële blog"
target=_blank>Officiële blog
     <img src="/images/logo-rss-16.png" alt="Apache Blog logo" /></a>
    </td>
 

Mime
View raw message